Starostwo Powiatowe w Lublińcu
Zamek Lubliniec
Zespół Pałacowo-Parkowy w Koszęcinie - Siedziba Zespołu "Śląsk"
Pałac Ludwika Karola von Ballestrema w Kochcicach
Facebook Powiat Lubliniecki
Kontrast: AA
Czcionka: AAA
Odstępy:
Znajdujesz się w: Powiat Lubliniecki ››

Ogłoszenia o rzeczach znalezionych

Ogłoszenia o rzeczach znalezionych
Komórką organizacyjną powołaną do odbierania zawiadomień o znalezieniu rzeczy, przyjmowania, przechowywania tych rzeczy, poszukiwania osób uprawnionych do ich odbioru oraz udzielania wyjaśnień osobom zgłaszającym istnienie ich praw jest Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Lublińcu, ul. Sobieskiego 9, 42-700 Lubliniec, pok. nr 5h, parter - budynek Powiatowego Centrum Usług Społecznych.

Godziny pracy wydziału:
Poniedziałek-Piątek: 7:30 - 15:30
tel. (34) 350 61 24
Pouczenie:
  1. Zgodnie z art. 187 § 1 Kodeksu cywilnego rzecz znaleziona, która nie zostanie przez osobę uprawnioną odebrana w ciągu roku od dnia doręczenia jej wezwania do odbioru, a w przypadku niemożności wezwania – w ciągu dwóch lat od jej znalezienia, staje się własnością znalazcy, jeżeli uczynił on zadość swoim obowiązkom. Jeżeli jednak rzecz została oddana staroście, znalazca staje się jej właścicielem, jeżeli rzecz odebrał w wyznaczonym przez starostę terminie.
  2. Warunkiem odebrania rzeczy znalezionej jest złożenie szczegółowego opisu tej rzeczy lub przedstawienie dokumentów potwierdzających prawo własności.
  3. Starostwo Powiatowe w Lublińcu nie ponosi odpowiedzialności za stan techniczny znalezionych rzeczy.
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Kategoria:
Podstrony
Dodano: 13:17:39
Poniedziałek 1 czerwca 2015
Link publikacji:
Link
e-mail: sekretariat@lubliniec.starostwo.gov.pl
strona: www.lubliniec.starostwo.gov.pl
telefon: (34) 351 05 00, faks: (34) 351 05 11
STAROSTWO POWIATOWE W LUBLIŃCU
ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec
woj. śląskie, NIP: 575-16-47-348