ZAREZERWUJ

WIZYTĘ

W WYDZIALE

KOMUNIKACJI

zamknij
Godziny pracy
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
(za wyjątkiem WK oraz WGK - sprawdź szczegóły)
Chcesz zadzwonić do wydziału?
Kliknij tutaj i wybierz wydział

Ogłoszenie o czwartym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Pawonkowie przy ulicy Skrzydłowickiej 3, zabudowanej budynkiem pełniącym funkcję administracyjno-mieszkalną oraz budynkiem gospodarczym z garażem, stanowiącej własność Skarbu Państwa

Piątek 7 czerwca 2024 09:26Czas czytania: 3 min.

Starosta Lubliniecki, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, reprezentujący Skarb Państwa w sprawach gospodarowania nieruchomościami, ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Pawonkowie przy ulicy Skrzydłowickiej 3, oznaczonej jako działka nr 314/10, arkusz mapy 5, obręb 0008 Pawonków, użytek Bi – Inne tereny zabudowane, o powierzchni 1277 m2, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Lublińcu księga wieczysta nr CZ1L/00044950/5, zabudowanej budynkiem pełniącym funkcję administracyjno-mieszkalną oraz budynkiem gospodarczym z garażem.

Działka posiada nieregularny kształt, zbliżony do prostokąta, teren płaski zabudowany budynkiem pełniącym funkcję administracyjno-mieszkalną i gospodarczym z garażem. W planie zagospodarowania przestrzennego miejscowości Pawonków, zatwierdzonym uchwałą Nr XLI/303/2022 Rady Gminy Pawonków z dnia 29 czerwca 2022 r. opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego poz. 4693 z dnia 11.07.2022 r. działka przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, oznaczone symbolem 2.MU. Dla przedmiotowego terenu nie został ustanowiony obszar rewitalizacji oraz Specjalna Strefa Rewitalizacji.

Dla budynku pełniącego funkcję administracyjno-mieszkalną na podstawie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku:

  • wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową EU=428,9 kWh/(m2 rok),
  • wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową EK=860,8 kWh/(m2 rok),
  • wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP=960,1 kWh/(m2 rok),
  • jednostkowa wielkość emisji CO2 Eco2=0,30451 t CO2/( m2 rok),
  • udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową Uoze=0,00 %

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 190.000,00 zł brutto.

Należność za sprzedaż prawa własności ww. nieruchomości jest płatna jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego.

Przetarg odbędzie się w dniu 10 lipca 2024 roku o godz. 10:00 w Starostwie Powiatowym w Lublińcu przy ul. Paderewskiego 7, I piętro, sala posiedzeń nr 28.

Przetarg polega na licytacji ceny wywoławczej ww. nieruchomości.

Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej nieruchomości wynosi 19.000,00 - zł.

Przystępujący do ww. przetargu zobowiązani są do wpłacenia w terminie do dnia 4 lipca 2024 roku wadium na konto Powiatu Lublinieckiego nr 88 1020 1664 0000 3702 0190 9332. Za datę wniesienia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na w/w konto.

W dniu przetargu osoby fizyczne biorące udział w przetargu zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku przystąpienia do przetargu małżonków, gdy w ich małżeństwie obowiązuje ustrój wspólności ustawowej i środki przeznaczone na nabycie przedmiotowej nieruchomości pochodzą z ich majątku wspólnego lub gdy w ich małżeństwie obowiązuje ustrój wspólności majątkowej rozszerzonej na przedmioty nabywane przez któregokolwiek z nich, za środki pochodzące z ich majątków osobistych, w drodze umów sprzedaży: do przetargu winni przystąpić oboje małżonkowie osobiście lub jeden z małżonków posiadający poświadczone notarialnie pełnomocnictwo współmałżonka, zawierające zgodę na uczestnictwo w przetargu oraz odpłatne nabycie nieruchomości.

W przypadku uczestnictwa w przetargu przez osobę prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą dokonująca zakupu z przeznaczeniem na potrzeby prowadzenia działalności, oferent przedstawia dowód wpłaty wadium, dowód tożsamości, w przypadku pełnomocnictwa stosowne pełnomocnictwo w formie pisemnej poświadczone notarialnie, wraz z opłatą skarbową oraz aktualną informacją z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

W przypadku przystąpienia do przetargu osoby prawnej lub innego podmiotu, przedstawia dowód wpłaty wadium, dowód osobisty, wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku braku upoważnień wynikających z powyższego wypisu lub informacji stosowne pełnomocnictwo w formie pisemnej poświadczone notarialnie wraz z opłatą skarbową.

Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.

Na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości został przeprowadzony pierwszy przetarg ustny nieograniczony w dniu 3 października 2023 r. drugi przetarg ustny nieograniczony w dniu 25 stycznia 2024 r. oraz trzeci przetarg ustny nieograniczony w dniu 18 kwietnia 2024 r.

Szczegółowych informacji związanych ze sprzedażą wyżej opisanej nieruchomości udziela Wydział Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa i Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatowego w Lublińcu ul. Paderewskiego 7 pok. 26 lub pod nr telefonu 530 308 379, 530 331 780

Udostępnij:

Utworzony: Piątek 7 czerwca 2024 09:28:11 przez: Mirosław Włodarczyk

Ilość wyświetleń: 72

PRZYDATNE INFORMACJE

Zatrzymaj się na chwilę i zobacz co może Ci się przydać

Internetowa rezerwacja kolejki w Wydziale  Komunikacji, Drogownictwa i Transportu

Internetowa rezerwacja kolejki w Wydziale Komunikacji, Drogownictwa i Transportu

Nie czekaj zapisz się już dziś!

Sprawdź szczegóły

Solidarni z Ukrainą

Solidarni z Ukrainą

Znajdziesz tutaj przydatne informacje dla uchodźców.

Sprawdź szczegóły

System e-Zamówienia Publiczne Powiatu Lublinieckiego

System e-Zamówienia Publiczne Powiatu Lublinieckiego

Sprawdź szczegóły

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

Znajdziesz tutaj wiele poradników oraz zasięgniesz pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punktach pomocy.

Sprawdź szczegóły

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Potrzebujesz porady w sprawie ochrony praw konsumentów skorzystaj z usług Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Sprawdź szczegóły

Zgubiłeś ważna rzecz?

Zgubiłeś ważna rzecz?

Zwróć się do Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego gdzie sprawdzisz ogłoszenia o rzeczach znalezionych.

Sprawdź szczegóły

Aktualne rozkłady jazdy busów w Powiecie Lublinieckim

Aktualne rozkłady jazdy busów w Powiecie Lublinieckim

Skorzystaj ze strony z rozkładami przygotowanej dla mieszkańców:

Przejdź do rozkładu busów

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Sprawdź aktualne ostrzeżenia i raporty w Powiecie Lublinieckim.

Sprawdź szczegóły

Transmisje z sesji Rady Powiatu

Transmisje z sesji Rady Powiatu

Znajdziesz tutaj aktualne i archiwalne nagrania

Sprawdź szczegóły

Zastanawiasz się gdzie bezpiecznie urodzić swoje dziecko?

Zastanawiasz się gdzie bezpiecznie urodzić swoje dziecko?

Skorzystaj z usług naszego Szpitala Powiatowego.

Sprawdź szczegóły

Potrzebujesz podpisać dokument elektronicznie?

Potrzebujesz podpisać dokument elektronicznie?

Skorzystaj z darmowego podpisu zaufanego i przejdź do e-puap:

Przejdź do epuap

Nasze powiatowe Orliki - przydatne informacje

Nasze powiatowe Orliki - przydatne informacje

Sprawdź harmonogramy:

Sprawdź szczegóły

Narady koordynacyjne

Narady koordynacyjne

Wydział Geodezji i Kartografii zaprasza projektantów do składania wniosków na naradę koordynacyjną w formie elektronicznej:

Sprawdź szczegóły

KONTAKT, WYDZIAŁY, BIURA

Znajdź szybko interesujący nr telefonu

Skontaktuj się z nami

Wyznacz trasę
do Starostwa
Skorzystaj z nowych miejsc parkingowych:
piętrowy Park and Ride przy dworcu