ZAREZERWUJ

WIZYTĘ

W WYDZIALE

KOMUNIKACJI

zamknij
Godziny pracy
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
(za wyjątkiem WK oraz WGK - sprawdź szczegóły)
Chcesz zadzwonić do wydziału?
Kliknij tutaj i wybierz wydział

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Numer karty: WB.PB-5/U

Opis:

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Co powinienem wiedzieć?

Podstawa prawna

art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

Przepisy ustawy – Prawo budowlane wymagają, aby do różnego rodzaju dokumentów (wniosków, zgłoszeń) składanych przez inwestora w procesie budowlanym dołączyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane to tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych (art. 3 pkt 11 ustawy – Prawo budowlane). W celu wypełnienia oświadczenia konieczne będzie podanie danych dotyczących inwestora albo ewentualnie danych dotyczących osoby upoważnionej do złożenia oświadczenia w imieniu inwestora. Ponadto potrzebne będą dane dotyczące lokalizacji inwestycji, w tym nr ewidencyjne z Centralnej Ewidencji Gruntów i Budynków (w przypadku wypełniania oświadczenie poprzez portal e-budownictwo dane nieruchomości uzupełnią się automatycznie przez wybór działki z poziomu mapy). Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane stanowi załącznik do następujących dokumentów:

 • wniosku o udzielenie pozwolenia na budowę
 • wniosku o wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę
 • wniosku o wydanie pozwolenia na budowę tymczasowego obiektu budowlanego
 • zgłoszenia robót budowlanych
 • zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
 • wniosku o przeniesienie praw wynikających ze zgłoszenia
 • wniosku o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę
 • wniosku o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, o której mowa w art. 51 ust. 4
 • zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części Ponadto jego złożenie jest wymagane w ramach:
 • postępowania legalizacyjnego (art. 48b ustawy – Prawo budowlane)
 • uproszczonego postępowania legalizacyjnego (art. 49b ustawy – Prawo budowlane) Oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej - oznacza to, że osoba składająca oświadczenie o tym, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane określoną w pkt 3 oświadczenia, jest świadoma odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdy w niniejszym oświadczeniu, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego.

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane jest zawsze składane w oryginale. Nie jest możliwe dołączenie kopii oświadczenia. Obok postaci papierowej, może być również złożone w postaci elektronicznej. Musi być jednak opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub osobistym. Tak podpisane oświadczenie jest uznawane za oryginalne.

 Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1

 • Pobrać poniżej lub ze strony Starostwa Powiatowego w Lublińcu na stronie: druki do pobrania formularz „oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane”,
 • Formularz wniosku dostępny jest również w Starostwie Powiatowym w Lublińcu w Wydziale Budownictwa i Architektury, pok. nr 23, 1 piętro).

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Tak, wysyłając kompletne oświadczenie:

 • faksem na nr: 34 35 10 511,
 • pocztą,
 • drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP.

UWAGA:

 • W przypadku wysłania za pośrednictwem faksu oświadczenia, które jest nieczytelny lub nie zawiera oznaczeń systemowych dotyczących np. numeru telefonu, daty lub liczby stron należy dostarczyć do wydziału oryginał oświadczenia np. osobiście lub za pośrednictwem poczty,
 • Jeżeli do załatwienia sprawy udzielone zostało pełnomocnictwo, należy złożyć je w oryginale lub jego urzędowo poświadczony odpis wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej,
 • Sprawdź możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie przez platformę ePUAP, klikając w link -Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Możliwość załatwienia sprawy elektronicznie

Tak, sprawę można załatwić w pełni elektronicznie

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.),
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1546 ze zm.),
 3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. z 2007 r., nr 187, poz. 1330 ze zm.).

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy nie występuje.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Informacja ogólna o ochronie danych osobowych zbieranych przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu.

Wydział:

Wydział Budownictwa i Architektury

Potrzebujesz dodatkowych informacji?
ZADZWOŃ:

530 327 082
Cebula Mariusz
530 081 324
Kompała Aleksandra
530 079 535
Lis Katarzyna
530 071 687
Lisczyk Dominika
530 069 857
Radlik Katarzyna
530 060 044
Stefaniuk Katarzyna
Przejdź do: Pliki do pobrania

Utworzony: Wtorek 27 lipca 2021 14:20:32 przez: Patrycja Umlauf

Ilość wyświetleń: 41

PRZYDATNE INFORMACJE

Zatrzymaj się na chwilę i zobacz co może Ci się przydać

Internetowa rezerwacja kolejki w Wydziale Komunikacji, Drogownictwa i Transportu

Internetowa rezerwacja kolejki w Wydziale Komunikacji, Drogownictwa i Transportu

Nie czekaj zapisz się już dziś!

Sprawdź szczegóły

System e-Zamówienia Publiczne Powiatu Lublinieckiego

System e-Zamówienia Publiczne Powiatu Lublinieckiego

Sprawdź szczegóły

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

Znajdziesz tutaj wiele poradników oraz zasięgniesz pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punktach pomocy.

Sprawdź szczegóły

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Potrzebujesz porady w sprawie ochrony praw konsumentów skorzystaj z usług Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Sprawdź szczegóły

Zgubiłeś ważna rzecz?

Zgubiłeś ważna rzecz?

Zwróć się do Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego gdzie sprawdzisz ogłoszenia o rzeczach znalezionych.

Sprawdź szczegóły

Aktualne rozkłady jazdy busów w Powiecie Lublinieckim

Aktualne rozkłady jazdy busów w Powiecie Lublinieckim

Skorzystaj ze strony z rozkładami przygotowanej dla mieszkańców:

Przejdź do rozkładu busów

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Sprawdź aktualne ostrzeżenia i raporty w Powiecie Lublinieckim.

Sprawdź szczegóły

Transmisje z sesji Rady Powiatu

Transmisje z sesji Rady Powiatu

Znajdziesz tutaj aktualne i archiwalne nagrania

Sprawdź szczegóły

Zastanawiasz się gdzie bezpiecznie urodzić swoje dziecko?

Zastanawiasz się gdzie bezpiecznie urodzić swoje dziecko?

Skorzystaj z usług naszego Szpitala Powiatowego.

Sprawdź szczegóły

Potrzebujesz podpisać dokument elektronicznie?

Potrzebujesz podpisać dokument elektronicznie?

Skorzystaj z darmowego podpisu zaufanego i przejdź do e-puap:

Przejdź do epuap

Nasze powiatowe Orliki - przydatne informacje

Nasze powiatowe Orliki - przydatne informacje

Sprawdź harmonogramy:

Sprawdź szczegóły

Narady koordynacyjne

Narady koordynacyjne

Wydział Geodezji i Kartografii zaprasza projektantów do składania wniosków na naradę koordynacyjną w formie elektronicznej:

Sprawdź szczegóły

KONTAKT, WYDZIAŁY, BIURA

Znajdź szybko interesujący nr telefonu

Skontaktuj się z nami

Wyznacz trasę
do Starostwa
Skorzystaj z nowych miejsc parkingowych:
piętrowy Park and Ride przy dworcu