Starostwo Powiatowe w Lublińcu
Zamek Lubliniec
Zespół Pałacowo-Parkowy w Koszęcinie - Siedziba Zespołu "Śląsk"
Pałac Ludwika Karola von Ballestrema w Kochcicach
Facebook Powiat Lubliniecki
Kontrast: AA
Czcionka: AAA
Odstępy:
14
PAŹ
PILNE!!NIE sanepidu na naukę zdalną

PILNE!!
NIE sanepidu na naukę zdalną

Zarząd Powiatu ponownie - biorąc pod uwagę sygnały płynące od dyrektorów szkół, m.in. o dziewięciu klasach w Zespole Szkół nr 1 im. A. Mickiewicza i jednej klasie w ZSO-T przebywających na kwarantannie i w pełni identyfikując się z obawami o zdrowie i życie zarówno uczniów jak i nauczycieli – wyraził swoje poparcie dla systemu nauki w formie zdalnej.

Na wczorajszej telekonferencji dyrektorzy szkół poinformowali wicestarostę Tadeusza Koninę o sytuacji w podległych im placówkach w związku z dramatycznym wzrostem zakażeń koronawirusem i - co za tym idzie – rosnącym niepokojem wśród młodzieży i nauczycieli. Dyrektorzy poinformowali również, iż zamierzają ponownie wystosować pismo do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z prośbą o wyrażenie pozytywnej opinii na naukę w systemie zdalnym. W sytuacji, w której znajduje się powiat lubliniecki, tj. 83 przypadki aktywnych zachorowań, 959 osób przebywających na kwarantannie, takie rozwiązanie wydaje się właściwym dla stworzenia bezpiecznych warunków nauki. Pismo z prośbą o przejście na tryb nauki zdalnej wystosowane zostało również do Zarządu Powiatu, który po wnikliwej analizie podzielił obawy i niepokój płynące ze środowiska szkolnego i wyraził zgodę na przejście w tryb nauki zdalnej dla czterech szkół, dla których powiat jest organem prowadzącym(są to: Zespół Szkół nr 1 im. A. Mickiewicza, Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych, Zespół Szkół Zawodowych i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego).

Niestety – wniosek dyrektorów szkół o organizację zdalnego nauczania w okresie od 19 do 30 października br. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu zaopiniował negatywnie. Nauka więc – w dalszym ciągu – będzie odbywała się w systemie stacjonarnym.

Swoje zaniepokojenie tą sytuacją wyraził wicestarosta lubliniecki Tadeusz Konina - zastanawiam się skąd w Państwowym Powiatowym Inspektorze Sanitarnym istnieje takie silne przekonanie, że wie lepiej niż wszyscy inni. Jedna osoba, nie przywołując żadnych argumentów podejmuje decyzję za wszystkich.

Aneta Konieczny

Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Kategoria:
Wydarzenia - PILNE
Dodano: 15:14:14
Środa 14 października 2020
Link publikacji:
Link
e-mail: sekretariat@lubliniec.starostwo.gov.pl
strona: www.lubliniec.starostwo.gov.pl
telefon: (34) 351 05 00, faks: (34) 351 05 11
STAROSTWO POWIATOWE W LUBLIŃCU
ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec
woj. śląskie, NIP: 575-16-47-348