ZAREZERWUJ

WIZYTĘ

W WYDZIALE

KOMUNIKACJI

zamknij
Godziny pracy
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
(za wyjątkiem WK oraz WGK - sprawdź szczegóły)
Chcesz zadzwonić do wydziału?
Kliknij tutaj i wybierz wydział

Pozwolenia na sprowadzanie zwłok i szczątków ludzkich z zagranicy w celu ich pochowania

Numer karty: WSO.6/U

Opis:

Pozwolenia na sprowadzanie z zagranicy zwłok i szczątków ludzkich w celu ich pochowania

Co powinienem  wiedzieć:

 1. Zgodnie z art. 14 ust. 4 pkt. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, na sprowadzenie zwłok i szczątków z zagranicy w celu ich pochowania należy uzyskać :
  • Pozwolenie starosty właściwego ze względu na miejsce, w którym zwłoki lub szczątki maja być pochowane; pozwolenie jest wydawane po porozumieniu z właściwym państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym.
  • Prawo do pochowania zwłok, a tym samym do wystąpienia z wnioskiem o wydanie pozwolenia ma najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej tj. pozostały małżonek, krewni zstępni, krewni wstępni, krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa, powinowaci w linii prostej do 1 stopnia. Prawo to przysługuje również osobom, które do tego dobrowolnie się zobowiążą.
  • Prawo pochowania zwłok osób wojskowych zmarłych w czynnej służbie wojskowej przysługuje właściwym organom wojskowym w myśl przepisów wojskowych.
  • Prawo pochowania zwłok osób zasłużonych wobec Państwa i społeczeństwa przysługuje organom państwowym, instytucjom i organizacjom społecznym.
  • W przypadku zgonu na skutek choroby zakaźnej wymienionej w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zdrowia, pozwoleń nie wydaje się przed upływem dwóch lat od dnia zgonu.
 2. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich, środek transportu drogowego przeznaczony do przewozu zwłok i szczątków ludzkich powinien spełniać następujące wymagania techniczne i sanitarne:
  • Być trwale oznakowany w sposób wskazujący na jego przeznaczenie,
  • Posiadać kabinę kierowcy odizolowaną od części przeznaczonej na umieszczenie zwłok albo szczątków ludzkich,
  • Posiadać zabezpieczenie przed przesuwaniem się trumny lub pojemnika na zwłoki albo szczątki ludzkie podczas przewozu,
  • Posiadać podłogę w części przeznaczonej na umieszczenie trumny lub pojemnika na zwłoki albo szczątki ludzkie wykonaną z materiałów łatwo zmywalnych i odpornych na działanie środków dezynfekujących,
  • Posiadać wydzielone miejsce na przechowywanie środków dezynfekujących, sprzętu myjąco – czyszczącego oraz jednorazowych rękawic ochronnych
  • Środek transportu drogowego powinien być zarejestrowany jako pojazd specjalny zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.
 3. Przewóz szczątków powstałych ze spopielenia zwłok, umieszczonych w szczelnym, odpornym na uszkodzenia pojemniku może odbywać się dowolnym środkiem transportu, w sposób zapewniający ich poszanowanie.

Kto może załatwić sprawę?

Wniosek o wydanie pozwolenia składa osoba uprawniona do pochowania zwłok lub firma pogrzebowa działająca na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez osobę uprawnioną do ich  pochowania.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

 1. Pozwolenie wydawane jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie pozwolenia.
 2. W przypadku zgonu na skutek choroby zakaźnej pozwoleń nie wydaje się przed upływem dwóch lat od dnia zgonu.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

Ubiegając się o wydanie pozwolenia należy złożyć następujące dokumenty:

 • Wniosek o wydanie pozwolenia podpisany przez osobę uprawnioną lub pełnomocnika,
 • Urzędowy dokument potwierdzający zgon wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego ( w przypadku tzw. wielojęzycznego aktu zgonu z odnośnikami w języku polskim tłumaczenie nie jest wymagane),
 • Urzędowy dokument wykluczający chorobę zakaźną jako przyczynę śmierci wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego,
 • W przypadku ubiegania się o pozwolenia na sprowadzenie szczątków powstałych ze spopielenia zwłok, wymagany jest urzędowy dokument potwierdzający kremację wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego,
 • Zgoda administratora cmentarza na pochowanie zwłok lub szczątków ludzkich,
 • Pełnomocnictwo dla firmy, która sprowadzi zwłoki lub szczątki ludzkie z zagranicy.

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

 1. Pozwolenia na sprowadzenie z zagranicy zwłok i szczątków ludzkich w celu ich pochowania są zwolnione z opłat skarbowych.
 2. Opłacie skarbowej w wysokości 17 złotych podlegają dokumenty stwierdzające udzielenie  pełnomocnictwa do załatwienia pozwolenia na sprowadzenie z zagranicy zwłok albo szczątków ludzkich.  
 3. Opłatę skarbową za udzielone pełnomocnictwo należy uregulować w Urzędzie Miejskim w Lublińcu ( nr konta: 33 1050 1142 1000 0005 0096 6783 )

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1

 • Pobrać poniżej lub ze strony Starostwa Powiatowego w Lublińcu na stronie: druki do pobrania formularz o wydanie pozwolenia i wypełnij go. Wniosek jest również dostępny w Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Lublińcu ul. Sobieskiego 9, pokój 5g lub 5h.
 • Zgromadź wymaganą dokumentację i dołącz do wniosku.

Krok 2

Złóż kompletny wniosek

 • Osobiście w Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Lublińcu ul. Sobieskiego 9, pokój 5g lub 5h.
 • Elektronicznie na adres poczty elektronicznej :wso@lubliniec.starostwo.gov.pl
 • Elektronicznie na skrzynkę ePUAP opatrując dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.

Krok 3

Odbierz pozwolenie

 • Osobiście w Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Lublińcu ul. Sobieskiego 9, pokój 5g lub 5h.
 • Elektronicznie na wskazany przez siebie adres poczty elektronicznej,
 • Listownie za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Tak, wysyłając wniosek wraz z niezbędną dokumentacją  listownie lub pocztą elektroniczną.

Możliwość załatwienia sprawy elektronicznie

Tak, sprawę można w pełni załatwić elektronicznie

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Ustawa z dnia 31stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych
 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich,
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,
 4. Rozporządzenie Ministra finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej.

Tryb odwoławczy:

Organem odwoławczym jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Częstochowie ul. Aleja Niepodległości  20/22, 42 -200 Częstochowa. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Lublinieckiego ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Bezpieczeństwo danych osobowych:

Informacja ogólna o ochronie danych osobowych zbieranych przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu.

Wydział :

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

 

Potrzebujesz dodatkowych informacji?
ZADZWOŃ:

530 115 754
Jarkiewicz Janusz
530 297 128
Kontny Brygida
530 119 072
Malcher Sabina
Przejdź do: Pliki do pobrania

INFORMAJCA! Aby móc w pełni korzystać z aktywnych pdfów zalecamy korzystanie z przeglądarek: Adobe Acrobat, Google Chrome, Opera, Microsoft Edge.

Utworzony: Wtorek 26 maja 2015 15:07:12 przez: Mirosław Włodarczyk

Ilość wyświetleń: 3647

PRZYDATNE INFORMACJE

Zatrzymaj się na chwilę i zobacz co może Ci się przydać

Internetowa rezerwacja kolejki w Wydziale Komunikacji, Drogownictwa i Transportu

Internetowa rezerwacja kolejki w Wydziale Komunikacji, Drogownictwa i Transportu

Nie czekaj zapisz się już dziś!

Sprawdź szczegóły

Solidarni z Ukrainą

Solidarni z Ukrainą

Znajdziesz tutaj przydatne informacje dla uchodźców.

Sprawdź szczegóły

System e-Zamówienia Publiczne Powiatu Lublinieckiego

System e-Zamówienia Publiczne Powiatu Lublinieckiego

Sprawdź szczegóły

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

Znajdziesz tutaj wiele poradników oraz zasięgniesz pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punktach pomocy.

Sprawdź szczegóły

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Potrzebujesz porady w sprawie ochrony praw konsumentów skorzystaj z usług Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Sprawdź szczegóły

Zgubiłeś ważna rzecz?

Zgubiłeś ważna rzecz?

Zwróć się do Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego gdzie sprawdzisz ogłoszenia o rzeczach znalezionych.

Sprawdź szczegóły

Aktualne rozkłady jazdy busów w Powiecie Lublinieckim

Aktualne rozkłady jazdy busów w Powiecie Lublinieckim

Skorzystaj ze strony z rozkładami przygotowanej dla mieszkańców:

Przejdź do rozkładu busów

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Sprawdź aktualne ostrzeżenia i raporty w Powiecie Lublinieckim.

Sprawdź szczegóły

Transmisje z sesji Rady Powiatu

Transmisje z sesji Rady Powiatu

Znajdziesz tutaj aktualne i archiwalne nagrania

Sprawdź szczegóły

Zastanawiasz się gdzie bezpiecznie urodzić swoje dziecko?

Zastanawiasz się gdzie bezpiecznie urodzić swoje dziecko?

Skorzystaj z usług naszego Szpitala Powiatowego.

Sprawdź szczegóły

Potrzebujesz podpisać dokument elektronicznie?

Potrzebujesz podpisać dokument elektronicznie?

Skorzystaj z darmowego podpisu zaufanego i przejdź do e-puap:

Przejdź do epuap

Nasze powiatowe Orliki - przydatne informacje

Nasze powiatowe Orliki - przydatne informacje

Sprawdź harmonogramy:

Sprawdź szczegóły

Narady koordynacyjne

Narady koordynacyjne

Wydział Geodezji i Kartografii zaprasza projektantów do składania wniosków na naradę koordynacyjną w formie elektronicznej:

Sprawdź szczegóły

KONTAKT, WYDZIAŁY, BIURA

Znajdź szybko interesujący nr telefonu

Skontaktuj się z nami

Wyznacz trasę
do Starostwa
Skorzystaj z nowych miejsc parkingowych:
piętrowy Park and Ride przy dworcu