Starostwo Powiatowe w Lublińcu
Zamek Lubliniec
Zespół Pałacowo-Parkowy w Koszęcinie - Siedziba Zespołu "Śląsk"
Pałac Ludwika Karola von Ballestrema w Kochcicach
Facebook Powiat Lubliniecki
Kontrast:
wersja podstawowawersja-kontrastowa
Strona głównaKontaktMapa strony
Znajdujesz się w: Powiat Lubliniecki ››

Przeniesienie pozwolenia na budowę

Przeniesienie pozwolenia na budowę

Informacje podstawowe:
Przeniesienie pozwolenie na budowę obiektu budowlanego zostaje dokonane na wniosek nowego inwestora.

We wniosku należy podać:

 • dane identyfikacyjne inwestora (imię i nazwisko lub nazwę instytucji oraz adres) oraz pełnomocnika jeżeli działa w jego imieniu,
 • nazwę i rodzaj całego zamierzenia budowlanego, rodzaj obiektu lub zespołu obiektów bądź robót budowlanych oraz adres inwestycji i oznaczenie geodezyjne terenu - nazwę obrębu, numer arkusza mapy, numer działki,
 • numer i datę wydania decyzji o pozwoleniu na budowę,
 • dane inwestora, na rzecz którego zostało wydane pozwolenie na budowę.
Wymagane dokumenty:
Do wniosku należy dołączyć:
 • zgodę adresata decyzji o pozwoleniu na budowę na przeniesienie tej decyzji na rzecz innego podmiotu,
 • oświadczenie o przyjęciu wszystkich warunków zawartych w decyzji od podmiotu na rzecz którego pozwolenie na budowę ma być przeniesione,
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane od podmiotu na rzecz którego pozwolenie na budowę ma być przeniesione,
 • pełnomocnictwo.
Opłaty:
Opłata skarbowa wg ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej.
Opłatę skarbową w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Lublińcu przelewem lub bezpośrednio w kasie urzędu.

Rachunek bankowy:
ING BSK S.A. O/Częstochowa
Nr konta: 33 1050 1142 1000 0005 0096 6783, w tytule zaznaczając czego opłata dotyczy.

Kasa Urzędu Miejskiego w Lublińcu:
ul. Paderewskiego 5, 42-700 Lubliniec (parter)
Poniedziałek - Piątek: od 8.00 do 14.30 (przerwa 11.00 - 11.20).

Wpłaty można również dokonać w Agencji PKO BP S.A. (opłata: 2,50 zł.) mieszczącej się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lublińcu.
Termin:
W myśl przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, organ administracji publicznej na załatwienie spawy w postępowaniu administracyjnym ma 1 miesiąc dla spraw wymagających przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego oraz 2 miesiące dla spraw szczególnie skomplikowanych.
Komórka odpowiedzialna:
Wydział Budownictwa i Architektury
42-700 Lubliniec
ul. Paderewskiego 7 (pokój 23)

Tel. (34) 351 05 06
E-mail: wb@lubliniec.starostwo.gov.pl

Miejsce składania wniosku:
Kancelaria Starostwa Powiatowego w Lublińcu (ul. Paderewskiego 7) pokój nr 6 (parter).
Godziny urzędowania:
Poniedziałek-Piątek: 7:30-15:30
Tryb odwoławczy:
Stronom przysługuje odwołanie od decyzji w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Starosty Lublinieckiego, reprezentowanego przez Wydział Architektury i Budownictwa.
Opracował/edytował:
Zatwierdził:
Michał Krych/ Agnieszka Janik/ Tomasz Barczyk
Tomasz Klecha - Naczelnik Wydziału WB
Data sporządzenia:
Data aktualizacji:
2008-10-27
2019-06-14
Pliki do pobrania:
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Kategoria:
Karty usług WB
Dodano: 21:25:23
Sobota 30 maja 2015
Link publikacji:
Link
Facebook Powiat Lubliniecki OfficialRozkład jazdy na terenie powiatu lublinieckiegoDziałki na sprzedażInternetowa rezerwacja kolejki do Wydziału KomunikacjiZnajdź wydziałBiuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w LublińcuPowiatowe Centrum Usług SpołecznychMapa - Portal Powiatu LublinieckiegoPomoc w walce z koronawirusemE-urząd SEKAPPowiatowe Centrum Zarządzania KryzysowegoNieodpłatna pomoc prawnaOgłoszeniach o rzeczach znalezionychJakość powietrzaTransmisje z sesji Rady Powiatu w LublińcuPunkt informacyjno konsultacyjny dot. stanu prawnego nieruchomościProgram regionalnyFundusze zewnętrzneKlauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

POLECANE LINKI:

 • Związek Powiatów Polskich
 • Ośrodek Kultury i Edukacji Regionalnej U Myrcika
 • Jednostka Wojskowa Komandosów
 • Zespół Pieśni i Tańca Śląsk
 • Muzeum Paleonto-logiczne w Lisowicach
 • Dobry klimat dla Powiatów
 • Narodowe Siły Rezerwowe
 • Bezpieczne ferie
 • Powiatowy Rzecznik Konsumenta radzi: Pożyczki nie daj się nabrać
 • Powiatowy Rzecznik Konsumenta radzi: Poradnik UKE
e-mail: sekretariat@lubliniec.starostwo.gov.pl
strona: www.lubliniec.starostwo.gov.pl
telefon: (34) 351 05 00, faks: (34) 351 05 11
STAROSTWO POWIATOWE W LUBLIŃCU
ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec
woj. śląskie, NIP: 575-16-47-348