ZAREZERWUJ

WIZYTĘ

W WYDZIALE

KOMUNIKACJI

zamknij
Godziny pracy
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
(za wyjątkiem WK oraz WGK - sprawdź szczegóły)
Chcesz zadzwonić do wydziału?
Kliknij tutaj i wybierz wydział

Przyznanie finansowej pomocy zdrowotnej

Numer karty: WE.1/U

Opis:

Pomoc zdrowotna dla nauczycieli oraz emerytów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Lubliniecki

Co powinienem wiedzieć?

Zgodnie z art. 72 pkt. 1 i 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t. j Dz.U. z 2019 r., poz. 2215 ze zm.) niezależnie od przysługującego nauczycielowi i członkom jego rodziny prawa do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego, organy prowadzące szkoły przeznaczają corocznie w budżetach odpowiednie środki finansowe z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz określają rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunki i sposób ich przyznawania. Uprawnienia, o których mowa, zachowują nauczyciele po przejściu na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne bez względu na datę przejścia na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Świadczenie, o którym mowa udzielane jest w formie jednorazowego zasiłku pieniężnego na pisemny wniosek złożony przez nauczyciela. Przyznane świadczenia zdrowotne nie mają charakteru roszczeniowego. Wyżej wymienione przepisy nie dotyczą nauczycieli zatrudnionych w wymiarze niższym, niż 0,5 etatu. Link do uchwały  Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego (slask.eu)

Kto może załatwić sprawę?

Nauczyciele oraz emeryci szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Lubliniecki.
Na wniosek osoby zainteresowanej rozpatruje się sprawę i zawiadamia pisemnie o przyznanej pomocy finansowej wnioskodawcę.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Wniosek składa się do Starosty Lublinieckiego za pośrednictwem szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony, a w przypadku nauczyciela emeryta lub rencisty za pośrednictwem szkoły, w której był ostatnio zatrudniony w terminie do 15 listopada danego roku kalendarzowego. Dyrektor szkoły przekazuje wnioski nauczycieli do Starosty Lublinieckiego w terminie do 25 listopada danego roku kalendarzowego. Starosta Lubliniecki rozpatruje wnioski raz do roku, w terminie do 15 grudnia danego roku. Średni czas oczekiwania, po złożeniu kompletnego wniosku do Starostwa Powiatowego wynosi 10 dni z wyjątkiem spraw wymagających postępowania wyjaśniającego.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej (WE.1)  - kompletny wniosek podpisany własnoręcznie przez osobę zainteresowaną;
 2. Oświadczenie o dochodach rodziny (WE.2) -  kompletnie wypełnione oświadczenie o dochodach netto na jednego członka rodziny ze wszystkich źródeł przychodu osiągniętych przez wszystkich członków rodziny wspólnie zamieszkujących i prowadzących wspólne gospodarstwo domowe- za ostatnie 3 miesiące poprzedzające złożenie wniosku.
 3. Zaświadczenie lekarskie – aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wnioskodawcy;
 4. Dokumenty poświadczające koszty leczenia – faktury, rachunki imienne itp., zgodnie z treścią Uchwały Nr 437/XXVII/2014 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 26 marca 2014 r.

Jakie opłaty należy ponieść?

Nie ma żadnych opłat związanych ze złożeniem wniosku. 

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1

 • Pobrać ze strony Starostwa Powiatowego w Lublińcu formularz „wniosku o przyznanie pomocy zdrowotnej” oraz „oświadczenie o dochodach”,
 • Formularz wniosku oraz oświadczenie dostępne są również w Starostwie Powiatowym w Lublińcu w Wydziale Edukacji pok. 16 I piętro.


Krok 2
Złożyć kompletny wniosek wraz z załącznikami oraz oświadczeniem o dochodach:

 • osobiście lub za pośrednictwem poczty w szkole bądź placówce, w której wnioskodawca jest lub był zatrudniony.

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Tak, składając kompletny wniosek wraz z załącznikami (oświadczeniem o dochodach, zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia, imiennymi rachunkami, fakturami itp.) do szkoły w której nauczyciel jest zatrudniony, a w przypadku nauczyciela emeryta lub rencisty do szkoły, w której był ostatnio zatrudniony.

Zawiadomienie o przyznaniu pomocy zdrowotnej wysyłane jest do wnioskodawcy pocztą tradycyjną.

Możliwość załatwienia sprawy elektronicznie

Nie, sprawy nie można załatwić w pełni elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz.U. z 2020 r., poz. 920) art.12 pkt 11.
 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm.) art. 72 oraz 91 d.
 3. Uchwała Nr 437/XXVII/2014 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 26 marca 2014 r. (t. j. Dz. Urz. Woj. Śl. z 2016 r. poz. 4748).

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy nie występuje.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Informacja ogólna o ochronie danych osobowych zbieranych przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu.

Wydział:

Wydział Edukacji

Potrzebujesz dodatkowych informacji?
ZADZWOŃ:

530 007 861
Kowalik Aleksandra , Malcher Renata
Przejdź do: Pliki do pobrania

Utworzony: Środa 27 maja 2015 23:05:01 przez: Mirosław Włodarczyk

Ilość wyświetleń: 6944

PRZYDATNE INFORMACJE

Zatrzymaj się na chwilę i zobacz co może Ci się przydać

Internetowa rezerwacja kolejki w Wydziale Komunikacji, Drogownictwa i Transportu

Internetowa rezerwacja kolejki w Wydziale Komunikacji, Drogownictwa i Transportu

Nie czekaj zapisz się już dziś!

Sprawdź szczegóły

Solidarni z Ukrainą

Solidarni z Ukrainą

Znajdziesz tutaj przydatne informacje dla uchodźców.

Sprawdź szczegóły

System e-Zamówienia Publiczne Powiatu Lublinieckiego

System e-Zamówienia Publiczne Powiatu Lublinieckiego

Sprawdź szczegóły

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

Znajdziesz tutaj wiele poradników oraz zasięgniesz pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punktach pomocy.

Sprawdź szczegóły

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Potrzebujesz porady w sprawie ochrony praw konsumentów skorzystaj z usług Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Sprawdź szczegóły

Zgubiłeś ważna rzecz?

Zgubiłeś ważna rzecz?

Zwróć się do Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego gdzie sprawdzisz ogłoszenia o rzeczach znalezionych.

Sprawdź szczegóły

Aktualne rozkłady jazdy busów w Powiecie Lublinieckim

Aktualne rozkłady jazdy busów w Powiecie Lublinieckim

Skorzystaj ze strony z rozkładami przygotowanej dla mieszkańców:

Przejdź do rozkładu busów

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Sprawdź aktualne ostrzeżenia i raporty w Powiecie Lublinieckim.

Sprawdź szczegóły

Transmisje z sesji Rady Powiatu

Transmisje z sesji Rady Powiatu

Znajdziesz tutaj aktualne i archiwalne nagrania

Sprawdź szczegóły

Zastanawiasz się gdzie bezpiecznie urodzić swoje dziecko?

Zastanawiasz się gdzie bezpiecznie urodzić swoje dziecko?

Skorzystaj z usług naszego Szpitala Powiatowego.

Sprawdź szczegóły

Potrzebujesz podpisać dokument elektronicznie?

Potrzebujesz podpisać dokument elektronicznie?

Skorzystaj z darmowego podpisu zaufanego i przejdź do e-puap:

Przejdź do epuap

Nasze powiatowe Orliki - przydatne informacje

Nasze powiatowe Orliki - przydatne informacje

Sprawdź harmonogramy:

Sprawdź szczegóły

Narady koordynacyjne

Narady koordynacyjne

Wydział Geodezji i Kartografii zaprasza projektantów do składania wniosków na naradę koordynacyjną w formie elektronicznej:

Sprawdź szczegóły

KONTAKT, WYDZIAŁY, BIURA

Znajdź szybko interesujący nr telefonu

Skontaktuj się z nami

Wyznacz trasę
do Starostwa
Skorzystaj z nowych miejsc parkingowych:
piętrowy Park and Ride przy dworcu