Starostwo Powiatowe w Lublińcu
Zamek Lubliniec
Zespół Pałacowo-Parkowy w Koszęcinie - Siedziba Zespołu "Śląsk"
Pałac Ludwika Karola von Ballestrema w Kochcicach
Facebook Powiat Lubliniecki
Kontrast: AA
Czcionka: AAA
Odstępy:
Znajdujesz się w: Powiat Lubliniecki ››

REFERAT DS. INFORMATYKI

Kierownik:
Imię i nazwisko Telefon E-mail Pokój
Kowalik Mirosław (34) 35 10 525 m.kowalik@lubliniec.starostwo.gov.pl5a
Pracownicy:
Imię i nazwisko Telefon E-mail Pokój
Barczyk Tomasz (34) 35 10 525 t.barczyk@lubliniec.starostwo.gov.pl5a
Legenda: * budynek Powiatowego Centrum Usług Społecznych (PCUS): 42-700 Lubliniec, ul. Sobieskiego 9

Komórka realizuje zadania w zakresie:

Do zadań Referatu ds. Informatyki należy w szczególności:

 1. Realizacja zadań wynikających z ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz rozporządzeń wykonawczych.
 2. Realizacja zadań wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej.
 3. Opracowywanie i realizacja planów finansowych dotyczących informatyzacji.
 4. Opracowywanie planów rozwoju i modernizacji systemów informatycznych.
 5. Prowadzenie inwestycji i wdrażanie postępu technicznego w zakresie infrastruktury teleinformatycznej.
 6. Zarządzanie i zabezpieczanie ciągłości funkcjonowania infrastruktury teleinformatycznej i alarmowej.
 7. Zabezpieczenie przestrzegania prawa autorskiego i ochrony danych osobowych przy używaniu oprogramowania informatycznego.
 8. Organizacja szkoleń w zakresie obsługi sprzętu i oprogramowania informatycznego.
 9. Przygotowywanie i rozliczanie bilingów rozmów wychodzących.
 10. Ewidencjonowanie i inwentaryzacja sprzętu komputerowego i oprogramowania zainstalowanego w wydziałach i referatach.
 11. Bieżące naprawy i konserwacje sprzętu elektronicznego oraz instalacja oprogramowania.
 12. Konfigurowanie oraz testowanie sprzętu komputerowego i oprogramowania.
 13. Przeglądanie i kontrola logów systemowych.
 14. Nadzór nad naprawami sprzętu komputerowego i modyfikacjami systemów aplikacyjnych  realizowanymi przez firmy zewnę
 15. Nadzór nad aktualizacjami funkcjonujących systemów informatycznych.
 16. Przeciwdziałanie i zapobieganie wirusom oraz włamaniom do systemów i sieci informatycznych.
 17. Zabezpieczanie komputerów przed ściąganiem z Internetu niepożądanych programów.
 18. Sporządzanie kopii bezpieczeństwa i odzyskiwanie utraconych danych.
 19. Opracowywanie projektów i wykonywanie drobnych elektronicznych publikacji dotyczących  promocji Powiatu, tj. zaproszeń, podziękowań, plakatów, dyplomów, map, przewodników itp.
 20. Wdrażanie podpisu elektronicznego kwalifikowanego oraz wydawanie certyfikatów  niekwalifikowanych CC SEKAP.
 21. Korygowanie, podpisywanie i publikowanie dokumentów elektronicznych, tj. uchwał, porozumień, obwieszczeń itp. przesyłanych do Dziennika Urzędowego.
 22. Wdrażanie i aktualizacja programów sprawozdawczości budżetowej „SJO BeSTi@” w powiatowych jednostkach organizacyjnych.
 23. Administrowanie serwerami, sieciami oraz oprogramowaniem.
 24. Administrowanie serwerem stron www i serwerem poczty elektronicznej.
 25. Administrowanie systemem geodezyjnym „GEO-INFO”.
 26. Administrowanie systemem płacowym „PŁATNIK”.
 27. Administrowanie systemem kadrowo-płacowym „REKORD”.
 28. Administrowanie systemem finansowo-księgowym „REKORD”.
 29. Administrowanie systemem sprawozdawczości budżetowej „BeSTi@”.
 30. Administrowanie systemem edytora aktów prawnych ”LEGISLATOR”.
 31. Administrowanie systemem elektronicznego obiegu dokumentów „E-URZĄD”.
 32. Administrowanie systemem rejestru stowarzyszeń „RESTO”.
 33. Administrowanie systemem „BHP”.
 34. Administrowanie platformą elektroniczną „IPE”.
 35. Administrowanie platformą informatyczną „SEKAP”.
 36. Administrowanie platformą elektroniczną „e-PFRON”.
 37. Administrowanie platformą do przesyłanie sprawozdań do GUS.
 38. Lokalne administrowanie oraz koordynacja prac dotyczących systemu „CEPiK”.
 39. Prowadzenie i aktualizacja stron internetowych.
 40. Prowadzenie i aktualizacja Biuletynu Informacji Publicznej.
 41. Prowadzenie spraw z zakresu likwidacji składników majątkowych.
 42. Kreowanie Polityki Bezpieczeństwa i nadzór nad przestrzeganiem jej zasad.
 43. Pełnienie funkcji Zastępcy Administratora Bezpieczeństwa Informacji w zakresie ochrony danych osobowych, tj. prowadzenie szkoleń, wystawianie upoważnień, prowadzenie dokumentacji (ABI).
 44. Wykonywanie zadań Administratora Systemów Informatycznych (ASI).
 45. Przygotowywanie i udostępnianie danych ewidencyjnych i danych graficznych zgromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym.
 46. Sporządzanie i przesyłanie kopii baz danych zgromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym.
 47. Sporządzanie i przesyłanie sprawozdań z danych zgromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym do GUS.
 48. Archiwizacja danych zgromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym.

Aktualizacja zawiera zmiany z uchwały z dnia 20 marca 2019 roku

Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Kategoria:
Wydział
Dodano: 14:34:59
Wtorek 26 maja 2015
Link publikacji:
Link
e-mail: sekretariat@lubliniec.starostwo.gov.pl
strona: www.lubliniec.starostwo.gov.pl
telefon: (34) 351 05 00, faks: (34) 351 05 11
STAROSTWO POWIATOWE W LUBLIŃCU
ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec
woj. śląskie, NIP: 575-16-47-348