Starostwo Powiatowe w Lublińcu
Zamek Lubliniec
Zespół Pałacowo-Parkowy w Koszęcinie - Siedziba Zespołu "Śląsk"
Pałac Ludwika Karola von Ballestrema w Kochcicach
Facebook Powiat Lubliniecki
Kontrast: AA
Czcionka: AAA
Odstępy:
Znajdujesz się w: Powiat Lubliniecki ›› Skarbnik

Skarbnik

Jacek Fokczyński

JACEK FOKCZYŃSKI

SKARBNIK

(34) 351 05 00
parter, pokój nr 4a

Skarbnik jest Głównym Księgowym Budżetu Powiatu.

Do zadań skarbnika należy organizowanie pracy Wydziału Finansowego, w ramach wewnętrznego podziału zadań wynikającego ze schematu organizacyjnego, stanowiącego załącznik do regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego
w Lublińcu, a w szczególności:

  1. Zapewnienie realizacji polityki finansowej powiatu.
  2. Wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości.
  3. Pełnienie funkcji głównego księgowego powiatu.
  4. Koordynowanie prac związanych z opracowywaniem i realizacją budżetu powiatu i zapewnienie bieżącej kontroli jego wykonania.
  5. Zapewnienie sporządzania prawidłowej sprawozdawczości budżetowej i statystycznej,
  6. Kontrasygnowanie czynności prawnych skutkujących powstawaniem zobowiązań finansowych powiatu oraz udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty.
  7. Powiadamianie rady i Regionalnej Izby Obrachunkowej o odmowie kontrasygnaty.
  8. Koordynowanie czynności związanych z egzekwowania należności budżetowych.
  9. Zapewnienie zachowania dyscypliny finansów publicznych.
  10. Uczestniczenie w posiedzeniach zarządu z głosem doradczym.
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Kategoria:
Podstrony
Dodano: 15:10:44
Poniedziałek 25 maja 2015
Link publikacji:
Link
e-mail: sekretariat@lubliniec.starostwo.gov.pl
strona: www.lubliniec.starostwo.gov.pl
telefon: (34) 351 05 00, faks: (34) 351 05 11
STAROSTWO POWIATOWE W LUBLIŃCU
ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec
woj. śląskie, NIP: 575-16-47-348