ZAREZERWUJ

WIZYTĘ

W WYDZIALE

KOMUNIKACJI

zamknij
Godziny pracy
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
(za wyjątkiem WK oraz WGK - sprawdź szczegóły)
Chcesz zadzwonić do wydziału?
Kliknij tutaj i wybierz wydział

Udostępnienie informacji publicznej

Numer karty: RK.1/U

Opis:

Udostępnienie informacji publicznej

Co powinienem wiedzieć?

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek dotyczy informacji, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lublińcu lub w centralnym repozytorium.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie wskazanych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje urząd, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.

Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, urząd powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych przez urząd w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek o udzielenie informacji publicznej można przekazać do Starostwa Powiatowego w Lublińcu w jeden z niżej wymienionych sposobów:

 1. przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe, ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec,
 2. złożyć osobiście w Kancelarii Starostwa,
 3. przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: ip@lubliniec.starostwo.gov.pl,
 4. przesłać elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP dostępnej na stronie Starostwa Powiatowego w Lublińcu lubliniec.starostwo.gov.pl ,

UWAGA: konieczne jest posiadanie konta na platformie ePUAP oraz profilu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego.

Kto może załatwić sprawę?

Osoba zainteresowana.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku,  a w szczególnych wypadkach, w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny z wyjątkiem sytuacji, gdy w wyniku udostępnienia informacji publicznej urząd ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku. Wówczas urząd pobiera od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom, o czym powiadamia wnioskodawcę w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Wysokość opłaty ustalana jest indywidualnie w toku realizacji każdorazowego wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1

 • Pobrać poniżej lub ze strony Starostwa Powiatowego w Lublińcu na stronie: druki do pobrania formularz „wniosek o udostępnienie informacji publicznej”,
 • Samodzielnie sformułować wniosek zawierający co najmniej:
 1. dane wnioskodawcy albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy,
 2. zakres wnioskowanej informacji,
 3. sposób i formę udostępnienia wnioskowanej informacji,

Krok 2
Złożyć  wniosek:

 • osobiście w Biurze podawczym,
 • listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Lublińcu, 42-700  Lubliniec, ul. Paderewskiego 7,
 • elektronicznie zgodnie z procedurą opisaną w punkcie "Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?",

 Krok 3
W terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku zostanie udzielona odpowiedź w sposób i w formie określonej we wniosku. W tym terminie zawiadamia się wnioskodawcę również o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim wniosek zostanie rozpatrzony, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od złożenia wniosku.

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Tak, wysyłając kompletny wniosek:

 • pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Lublińcu, ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec
 • drogą elektroniczną na adres : ip@lubliniec.starostwo.gov.pl ,
 • za pośrednictwem : Elektronicznej Skrzynki Podawczej ( ePUAP),

UWAGA: konieczne jest posiadanie konta na platformie ePUAP oraz profilu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego,

Udostępnienie informacji publicznej wysyłane jest do wnioskodawcy listownie lub elektronicznie w przypadku wniosków realizowanych za pośrednictwem platformy ePUAP, bądź na wskazany adres e’mail.

 

UWAGA:

 • W przypadku wysłania za pośrednictwem faksu wniosku, który jest nieczytelny lub nie zawiera oznaczeń systemowych dotyczących np. numeru telefonu, daty lub liczby stron należy dostarczyć do wydziału oryginał wniosku np. osobiście lub za pośrednictwem poczty,
 • „Udostępnienie informacji publicznej” wysyłane jest do wnioskodawcy listownie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru za pośrednictwem poczty polskiej lub elektronicznie w przypadku wniosków realizowanych za pośrednictwem platformy ePUAP, bądź na wskazany adres e’mail.
 • Sprawdź możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie przez platformę ePUAP.

Możliwość załatwienia sprawy elektronicznie

Tak, sprawę można załatwić w pełni elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2020 poz. 2176),
 2. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. (Dz. U. 2020 poz. 256 ze zm.),

Tryb odwoławczy

Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji w przypadku określonym w art. 14 ust. 2 o dostępie do informacji publicznej, następują w drodze decyzji, na którą przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Informacja ogólna o ochronie danych osobowych zbieranych przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu.

Referat:

Referat ds. Kontroli – Pełnomocnik ds. Informacji Publicznej

Potrzebujesz dodatkowych informacji?
ZADZWOŃ:

530 309 935
Nieszporek Iwona , Mietelska Magdalena
Przejdź do: Pliki do pobrania

INFORMAJCA! Aby móc w pełni korzystać z aktywnych pdfów zalecamy korzystanie z przeglądarek: Adobe Acrobat, Google Chrome, Opera, Microsoft Edge.

Utworzony: Piątek 30 lipca 2021 13:26:16 przez: Mirosław Włodarczyk

Ilość wyświetleń: 1755

PRZYDATNE INFORMACJE

Zatrzymaj się na chwilę i zobacz co może Ci się przydać

Internetowa rezerwacja kolejki w Wydziale Komunikacji, Drogownictwa i Transportu

Internetowa rezerwacja kolejki w Wydziale Komunikacji, Drogownictwa i Transportu

Nie czekaj zapisz się już dziś!

Sprawdź szczegóły

Solidarni z Ukrainą

Solidarni z Ukrainą

Znajdziesz tutaj przydatne informacje dla uchodźców.

Sprawdź szczegóły

System e-Zamówienia Publiczne Powiatu Lublinieckiego

System e-Zamówienia Publiczne Powiatu Lublinieckiego

Sprawdź szczegóły

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

Znajdziesz tutaj wiele poradników oraz zasięgniesz pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punktach pomocy.

Sprawdź szczegóły

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Potrzebujesz porady w sprawie ochrony praw konsumentów skorzystaj z usług Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Sprawdź szczegóły

Zgubiłeś ważna rzecz?

Zgubiłeś ważna rzecz?

Zwróć się do Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego gdzie sprawdzisz ogłoszenia o rzeczach znalezionych.

Sprawdź szczegóły

Aktualne rozkłady jazdy busów w Powiecie Lublinieckim

Aktualne rozkłady jazdy busów w Powiecie Lublinieckim

Skorzystaj ze strony z rozkładami przygotowanej dla mieszkańców:

Przejdź do rozkładu busów

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Sprawdź aktualne ostrzeżenia i raporty w Powiecie Lublinieckim.

Sprawdź szczegóły

Transmisje z sesji Rady Powiatu

Transmisje z sesji Rady Powiatu

Znajdziesz tutaj aktualne i archiwalne nagrania

Sprawdź szczegóły

Zastanawiasz się gdzie bezpiecznie urodzić swoje dziecko?

Zastanawiasz się gdzie bezpiecznie urodzić swoje dziecko?

Skorzystaj z usług naszego Szpitala Powiatowego.

Sprawdź szczegóły

Potrzebujesz podpisać dokument elektronicznie?

Potrzebujesz podpisać dokument elektronicznie?

Skorzystaj z darmowego podpisu zaufanego i przejdź do e-puap:

Przejdź do epuap

Nasze powiatowe Orliki - przydatne informacje

Nasze powiatowe Orliki - przydatne informacje

Sprawdź harmonogramy:

Sprawdź szczegóły

Narady koordynacyjne

Narady koordynacyjne

Wydział Geodezji i Kartografii zaprasza projektantów do składania wniosków na naradę koordynacyjną w formie elektronicznej:

Sprawdź szczegóły

KONTAKT, WYDZIAŁY, BIURA

Znajdź szybko interesujący nr telefonu

Skontaktuj się z nami

Wyznacz trasę
do Starostwa
Skorzystaj z nowych miejsc parkingowych:
piętrowy Park and Ride przy dworcu