Starostwo Powiatowe w Lublińcu
Zamek Lubliniec
Zespół Pałacowo-Parkowy w Koszęcinie - Siedziba Zespołu "Śląsk"
Pałac Ludwika Karola von Ballestrema w Kochcicach
Facebook Powiat Lubliniecki
Kontrast:
wersja podstawowawersja-kontrastowa
Strona głównaKontaktMapa strony
Znajdujesz się w: Powiat Lubliniecki ››

Udzielanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku znajdującym się na terenie Powiatu Lublinieckiego wpisanym do rejestru zabytków

Udzielanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku znajdującym się na terenie Powiatu Lublinieckiego wpisanym do rejestru zabytków

KARTA USŁUG NR: ZKP/1/2011

Informacje podstawowe:
Kogo dotyczy:
Prawo do otrzymania dotacji z budżetu powiatu przysługuje podmiotom posiadającym tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.

Kierujemy do:
Pisemne wnioski o dotację należy składać do Zarządu Powiatu w Lublińcu przy
ul. Paderewskiego 7, zwanego dalej "Zarządem".

Wymagane dokumenty:
Do wniosku o udzielenie dotacji dołącza się potwierdzone kserokopie następujących dokumentów:
 1. Dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku,
 2. Decyzję o wpisie zabytku do rejestru zabytków,
 3. Pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie prac, które mają być przedmiotem dotacji,
 4. Pozwolenie na budowę, jeżeli prace wymagają uzyskania takiego pozwolenia,
 5. Kosztorys ofertowy prac z uwzględnieniem cen zakupu materiałów niezbędnych do ich przeprowadzenia.

Jeżeli przeprowadzenie prac, o których mowa w uchwale, wymaga wyłonienia ich wykonawcy na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych, do wniosku dołącza się:

 1. Dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku,
 2. Decyzję o wpisie zabytku do rejestru zabytków,
 3. Zalecenia konserwatorskie określające zakres i sposób prowadzenia planowanych przy zabytku prac,
 4. Kosztorys wstępny prac, z uwzględnieniem cen zakupu materiałów niezbędnych do ich przeprowadzenia, zgodny z zaakceptowanym przez wojewódzkiego konserwatora zabytków programem prac.
Opłaty:
Wolne od opłat.
Termin:
Wniosek należy złożyć w terminie do 30 kwietnia danego roku budżetowego.
Komórka odpowiedzialna:
Zespół ds. Kultury i Promocji
42-700 Lubliniec
ul. Paderewskiego 7 (pokój 21)

Tel. (34) 35 10 500 wew. 601
E-mail: gazeta@lubliniec.starostwo.gov.pl

Miejsce składania wniosku:
Kancelaria Starostwa Powiatowego w Lublińcu (ul. Paderewskiego 7) pokój nr 6 (parter).
Godziny urzędowania:
Poniedziałek-Piątek: 7:30-15:30
Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.
Podstawa prawna:
Uchwała Nr 660/XLIV/2010 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku znajdującym się na terenie Powiatu Lublinieckiego wpisanym do rejestru zabytków.
Opracował:
Zatwierdził:
Dominika Mońka
Aneta Konieczny - koordynator Zespołu
Data sporządzenia:
Data aktualizacji:
2011-06-29
2011-06-30
Pliki do pobrania:
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Kategoria:
Karty usług RKP
Dodano: 21:37:33
Sobota 30 maja 2015
Link publikacji:
Link
Facebook Powiat Lubliniecki OfficialRozkład jazdy na terenie powiatu lublinieckiegoDziałki na sprzedażInternetowa rezerwacja kolejki do Wydziału KomunikacjiZnajdź wydziałBiuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w LublińcuPowiatowe Centrum Usług SpołecznychMapa - Portal Powiatu LublinieckiegoPomoc w walce z koronawirusemE-urząd SEKAPPowiatowe Centrum Zarządzania KryzysowegoNieodpłatna pomoc prawnaOgłoszeniach o rzeczach znalezionychJakość powietrzaTransmisje z sesji Rady Powiatu w LublińcuPunkt informacyjno konsultacyjny dot. stanu prawnego nieruchomościProgram regionalnyFundusze zewnętrzneKlauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

POLECANE LINKI:

 • Związek Powiatów Polskich
 • Ośrodek Kultury i Edukacji Regionalnej U Myrcika
 • Jednostka Wojskowa Komandosów
 • Zespół Pieśni i Tańca Śląsk
 • Muzeum Paleonto-logiczne w Lisowicach
 • Dobry klimat dla Powiatów
 • Narodowe Siły Rezerwowe
 • Bezpieczne ferie
 • Powiatowy Rzecznik Konsumenta radzi: Pożyczki nie daj się nabrać
 • Powiatowy Rzecznik Konsumenta radzi: Poradnik UKE
e-mail: sekretariat@lubliniec.starostwo.gov.pl
strona: www.lubliniec.starostwo.gov.pl
telefon: (34) 351 05 00, faks: (34) 351 05 11
STAROSTWO POWIATOWE W LUBLIŃCU
ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec
woj. śląskie, NIP: 575-16-47-348