Starostwo Powiatowe w Lublińcu
Zamek Lubliniec
Zespół Pałacowo-Parkowy w Koszęcinie - Siedziba Zespołu "Śląsk"
Pałac Ludwika Karola von Ballestrema w Kochcicach
Facebook Powiat Lubliniecki
Kontrast: AA
Czcionka: AAA
Odstępy:
Znajdujesz się w: Powiat Lubliniecki ›› Wicestarosta

Wicestarosta

Tadeusz Konina

TADEUSZ KONINA

WICESTAROSTA

(34) 351 05 00
piętro 1, pokój nr 21

Do zakresu zadań i kompetencji wicestarosty należy w szczególności:

 1. Bieżące kierowanie organizacją pracy podległych bezpośrednio komórek organizacyjnych w ramach wewnętrznego podziału zadań wynikającego ze schematu organizacyjnego.
 2. Pełnienie funkcji starosty w czasie jego nieobecności.
 3. Proponowanie i inicjowanie rozwiązań w zakresie funkcjonowania podporządkowanych jednostek organizacyjnych Powiatu.
 4. Reprezentowanie Zarządu Powiatu i Starostwa na zewnątrz.
 5. Współdziałanie  z kierownikami powiatowych służb, inspekcji i straży.
 6. Zwoływanie narad z udziałem naczelników, kierowników i kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych.
 7. Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec pracowników starostwa
  z zakresu prawa pracy i wyznaczania innych osób do podejmowania tych czynności.
 8. Współpraca z samorządami lokalnymi i samorządem województwa oraz urzędami administracji centralnej.
 9. Koordynowanie działalności wydziałów i komórek organizacyjnych.
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Kategoria:
Podstrony
Dodano: 15:08:55
Poniedziałek 25 maja 2015
Link publikacji:
Link
e-mail: sekretariat@lubliniec.starostwo.gov.pl
strona: www.lubliniec.starostwo.gov.pl
telefon: (34) 351 05 00, faks: (34) 351 05 11
STAROSTWO POWIATOWE W LUBLIŃCU
ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec
woj. śląskie, NIP: 575-16-47-348