ZAREZERWUJ

WIZYTĘ

W WYDZIALE

KOMUNIKACJI

zamknij
Godziny pracy
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
(za wyjątkiem WK oraz WGK - sprawdź szczegóły)
Chcesz zadzwonić do wydziału?
Kliknij tutaj i wybierz wydział

Wniesienie skargi lub wniosku

Numer karty: WOR.1/U

Opis:

Wniesienie skargi lub wniosku

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 • 63 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. (Dz. U. z 1997r. nr 78 poz. 483 ze zm.),
 • 221, art. 223 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
  (Dz. U. z 2020r. poz. 256 ze zm.),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji, przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. 2002r. Nr 5 poz. 46).

Kto może wnieść skargę lub wniosek?

 • Każdy obywatel. Skargi i wnioski można składać w interesie własnym, innych osób, a także w interesie publicznym. Dla wniesienia skargi lub wniosku w interesie innej osoby wymagana jest jej zgoda.
 • Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratycznie załatwienie spraw.
 • Przedmiotem wniosku mogę być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokojenia potrzeb ludności.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

 • Skargi i wnioski są załatwiane bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca.
 • W razie niemożności załatwienia skargi lub wniosku w wyżej określonym terminie, Wnioskodawca jest zawiadamiany o przewidywanym terminie załatwienia sprawy.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Przy składaniu skarg i wniosków nie obowiązuje żaden formularz. Pisząc skargę/wniosek należy pamiętać w szczególności o podaniu:
  1. imienia i nazwiska lub nazwy reprezentowanego podmiotu,
  2. adresu do korespondencji,
  3. dokładnego opisu sprawy/zdarzenia będącego przedmiotem skargi/wniosku.

Możliwości złożenia skargi lub wniosku do urzędu

 1. Skargę lub wniosek można złożyć:
  1. w kancelarii Starostwa Powiatowego w Lublińcu (pokój nr 6 na parterze budynku),
  2. przesłać drogą pocztową na adres urzędu,
  3. drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP.
  4. złożyć ustnie do protokołu w godzinach pracy urzędu.

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Brak

Do jakiego organu właściwego kierować swoją skargę?

 • Do Wojewody - na działanie Rady Powiatu.
 • Do Regionalnej Izby Obrachunkowej (w zakresie spraw finansowych) - na działanie Rady Powiatu.
 • Do Rady Powiatu – w zakresie zadań lub działalności Starosty, Zarządu Powiatu, kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży oraz innych jednostek organizacyjnych.
 • Do Starosty – w zakresie zadań lub działalności pracowników urzędu.

Tryb odwoławczy

 • Tryb odwoławczy nie przysługuje.
 • Wnioskodawca może wnieść skargę, jeżeli jest niezadowolony ze sposobu załatwienia wniosku, a także jeżeli wniosek nie został załatwiony w terminie.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Informacja ogólna o ochronie danych osobowych zbieranych przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu.

Wydział:

Wydział Organizacji

Potrzebujesz dodatkowych informacji?
ZADZWOŃ:

530 132 388
Greupner Katarzyna
530 281 921
Tomanek Karolina

Utworzony: Piątek 30 lipca 2021 14:15:06 przez: Mirosław Włodarczyk

Ilość wyświetleń: 1263

PRZYDATNE INFORMACJE

Zatrzymaj się na chwilę i zobacz co może Ci się przydać

Internetowa rezerwacja kolejki w Wydziale Komunikacji, Drogownictwa i Transportu

Internetowa rezerwacja kolejki w Wydziale Komunikacji, Drogownictwa i Transportu

Nie czekaj zapisz się już dziś!

Sprawdź szczegóły

Solidarni z Ukrainą

Solidarni z Ukrainą

Znajdziesz tutaj przydatne informacje dla uchodźców.

Sprawdź szczegóły

System e-Zamówienia Publiczne Powiatu Lublinieckiego

System e-Zamówienia Publiczne Powiatu Lublinieckiego

Sprawdź szczegóły

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

Znajdziesz tutaj wiele poradników oraz zasięgniesz pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punktach pomocy.

Sprawdź szczegóły

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Potrzebujesz porady w sprawie ochrony praw konsumentów skorzystaj z usług Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Sprawdź szczegóły

Zgubiłeś ważna rzecz?

Zgubiłeś ważna rzecz?

Zwróć się do Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego gdzie sprawdzisz ogłoszenia o rzeczach znalezionych.

Sprawdź szczegóły

Aktualne rozkłady jazdy busów w Powiecie Lublinieckim

Aktualne rozkłady jazdy busów w Powiecie Lublinieckim

Skorzystaj ze strony z rozkładami przygotowanej dla mieszkańców:

Przejdź do rozkładu busów

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Sprawdź aktualne ostrzeżenia i raporty w Powiecie Lublinieckim.

Sprawdź szczegóły

Transmisje z sesji Rady Powiatu

Transmisje z sesji Rady Powiatu

Znajdziesz tutaj aktualne i archiwalne nagrania

Sprawdź szczegóły

Zastanawiasz się gdzie bezpiecznie urodzić swoje dziecko?

Zastanawiasz się gdzie bezpiecznie urodzić swoje dziecko?

Skorzystaj z usług naszego Szpitala Powiatowego.

Sprawdź szczegóły

Potrzebujesz podpisać dokument elektronicznie?

Potrzebujesz podpisać dokument elektronicznie?

Skorzystaj z darmowego podpisu zaufanego i przejdź do e-puap:

Przejdź do epuap

Nasze powiatowe Orliki - przydatne informacje

Nasze powiatowe Orliki - przydatne informacje

Sprawdź harmonogramy:

Sprawdź szczegóły

Narady koordynacyjne

Narady koordynacyjne

Wydział Geodezji i Kartografii zaprasza projektantów do składania wniosków na naradę koordynacyjną w formie elektronicznej:

Sprawdź szczegóły

KONTAKT, WYDZIAŁY, BIURA

Znajdź szybko interesujący nr telefonu

Skontaktuj się z nami

Wyznacz trasę
do Starostwa
Skorzystaj z nowych miejsc parkingowych:
piętrowy Park and Ride przy dworcu