ZAREZERWUJ

WIZYTĘ

W WYDZIALE

KOMUNIKACJI

zamknij
Godziny pracy
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
(za wyjątkiem WK oraz WGK - sprawdź szczegóły)
Chcesz zadzwonić do wydziału?
Kliknij tutaj i wybierz wydział

Wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych

Numer karty: WSO.1/U

Opis:

Wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych

Co powinienem wiedzieć?

 1. Uproszczoną formą stowarzyszenia jest stowarzyszenie zwykłe, nie posiadające osobowości prawnej.
 2. Osoby w liczbie co najmniej trzech, zamierzające założyć stowarzyszenie zwykłe, uchwalają regulamin działalności, określający w szczególności jego nazwę, cel lub cele, teren i środki działania, siedzibę, przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie albo zarząd, zasady dokonywania zmian regulaminu działalności, sposób nabycia i utraty członkostwa, a także sposób rozwiązania stowarzyszenia.
 3. Stowarzyszenie zwykłe, które zamierza posiadać zarząd, określa w regulaminie działalności tryb jego wyboru oraz uzupełniania składu, kompetencje, warunki ważności jego uchwał oraz sposób reprezentowania stowarzyszenia, w szczególności zaciągania zobowiązań majątkowych.
 4. Stowarzyszenie zwykłe, które zamierza posiadać organ kontroli wewnętrznej, również w regulaminie działalności określa tryb jego wyboru, uzupełniania składu oraz kompetencje.
 5. Przedstawiciel reprezentujący stowarzyszenie lub zarząd składają na piśmie właściwemu, ze względu na siedzibę stowarzyszenia, staroście wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych.
 6. Sąd rejestrowy, na wniosek starosty lub prokuratora, może zakazać założenia stowarzyszenia zwykłego, jeżeli nie spełnia ono warunków określonych w przepisach prawa.

Kto może załatwić sprawę?

Osoba zainteresowana.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Stowarzyszenie zwykłe powstaje i może rozpocząć działalność z chwilą wpisu do ewidencji. Starosta dokonuje wpisu do ewidencji w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych (jeżeli wniosek o wpis spełnia warunki określone w przepisach prawa).

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji stowarzyszeń zwykłych.
 2. Lista członków założycieli zawierająca: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania, własnoręczny podpis, oświadczenie założycieli o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i nie pozbawieniu praw publicznych.
 3. Dane przedstawiciela albo członków zarządu - imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL.
 4. Protokół z zebrania założycielskiego zawierający informacje o porządku zebrania, wyborze przewodniczącego zebrania i podjętych uchwałach.
 5. Lista obecności.
 6. Uchwały z zebrania założycielskiego.
 7. Regulamin stowarzyszenia zwykłego określający w szczególności nazwę, cel lub cele, środki działania, teren działania i siedzibę, zasady wyboru przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie lub zarządu, zasady dokonywania zmian regulaminu działalności, sposób nabycia i utraty członkostwa oraz sposób rozwiązania stowarzyszenia.

Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami podpisuje przedstawiciel reprezentujący stowarzyszenie, a jeżeli składa go zarząd - wymagane są podpisy wszystkich członków zarządu.

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

 Brak opłat.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1

 • Pobrać poniżej lub ze strony Starostwa Powiatowego w Lublińcu na stronie: druki do pobrania formularz „wniosku o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych”,
 • Formularz wniosku dostępny jest również w Starostwie Powiatowym w Lublińcu w Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego.


Krok 2
Do wniosku załączyć:

 1. Listę członków założycieli
 2. Dane przedstawiciela albo członków zarządu
 3. Protokół z zebrania założycielskiego
 4. Listę obecności
 5. Uchwały z zebrania założycielskiego
 6. Regulamin stowarzyszenia zwykłego

 

Krok 3
Złożyć kompletny wniosek:

 • osobiście w biurze podawczym lub bezpośrednio w Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego;
 • listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Lublińcu – Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego: 42-700  Lubliniec, ul. Paderewskiego 7;
 • elektronicznie zgodnie z procedurą opisaną w punkcie "Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?".


Krok 4
Odebrać informację o wpisie do rejestru stowarzyszeń zwykłych  prowadzonych przez starostę (osobiście lub listownie).

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Tak, wysyłając kompletny wniosek:

 • pocztą,
 • drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP.

Możliwość załatwienia sprawy elektronicznie

Tak, sprawę można załatwić w pełni elektronicznie

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów.

Tryb odwoławczy

Na postanowienie sądu o zakazie założenia stowarzyszenia przysługuje środek zaskarżenia w trybie cywilnoprawnym.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Informacja ogólna o ochronie danych osobowych zbieranych przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu.

Wydział:

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

Potrzebujesz dodatkowych informacji?
ZADZWOŃ:

530 297 128
Kontny Brygida
530 119 072
Malcher Sabina
Przejdź do: Pliki do pobrania

INFORMAJCA! Aby móc w pełni korzystać z aktywnych pdfów zalecamy korzystanie z przeglądarek: Adobe Acrobat, Google Chrome, Opera, Microsoft Edge.

Ilość wyświetleń: 1691

PRZYDATNE INFORMACJE

Zatrzymaj się na chwilę i zobacz co może Ci się przydać

Internetowa rezerwacja kolejki w Wydziale Komunikacji, Drogownictwa i Transportu

Internetowa rezerwacja kolejki w Wydziale Komunikacji, Drogownictwa i Transportu

Nie czekaj zapisz się już dziś!

Sprawdź szczegóły

Solidarni z Ukrainą

Solidarni z Ukrainą

Znajdziesz tutaj przydatne informacje dla uchodźców.

Sprawdź szczegóły

System e-Zamówienia Publiczne Powiatu Lublinieckiego

System e-Zamówienia Publiczne Powiatu Lublinieckiego

Sprawdź szczegóły

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

Znajdziesz tutaj wiele poradników oraz zasięgniesz pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punktach pomocy.

Sprawdź szczegóły

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Potrzebujesz porady w sprawie ochrony praw konsumentów skorzystaj z usług Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Sprawdź szczegóły

Zgubiłeś ważna rzecz?

Zgubiłeś ważna rzecz?

Zwróć się do Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego gdzie sprawdzisz ogłoszenia o rzeczach znalezionych.

Sprawdź szczegóły

Aktualne rozkłady jazdy busów w Powiecie Lublinieckim

Aktualne rozkłady jazdy busów w Powiecie Lublinieckim

Skorzystaj ze strony z rozkładami przygotowanej dla mieszkańców:

Przejdź do rozkładu busów

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Sprawdź aktualne ostrzeżenia i raporty w Powiecie Lublinieckim.

Sprawdź szczegóły

Transmisje z sesji Rady Powiatu

Transmisje z sesji Rady Powiatu

Znajdziesz tutaj aktualne i archiwalne nagrania

Sprawdź szczegóły

Zastanawiasz się gdzie bezpiecznie urodzić swoje dziecko?

Zastanawiasz się gdzie bezpiecznie urodzić swoje dziecko?

Skorzystaj z usług naszego Szpitala Powiatowego.

Sprawdź szczegóły

Potrzebujesz podpisać dokument elektronicznie?

Potrzebujesz podpisać dokument elektronicznie?

Skorzystaj z darmowego podpisu zaufanego i przejdź do e-puap:

Przejdź do epuap

Nasze powiatowe Orliki - przydatne informacje

Nasze powiatowe Orliki - przydatne informacje

Sprawdź harmonogramy:

Sprawdź szczegóły

Narady koordynacyjne

Narady koordynacyjne

Wydział Geodezji i Kartografii zaprasza projektantów do składania wniosków na naradę koordynacyjną w formie elektronicznej:

Sprawdź szczegóły

KONTAKT, WYDZIAŁY, BIURA

Znajdź szybko interesujący nr telefonu

Skontaktuj się z nami

Wyznacz trasę
do Starostwa
Skorzystaj z nowych miejsc parkingowych:
piętrowy Park and Ride przy dworcu