ZAREZERWUJ

WIZYTĘ

W WYDZIALE

KOMUNIKACJI

zamknij
Godziny pracy
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
(za wyjątkiem WK oraz WGK - sprawdź szczegóły)
Chcesz zadzwonić do wydziału?
Kliknij tutaj i wybierz wydział

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze sprzedaży stanowiącej własność Powiatu Lublinieckiego

Piątek 7 czerwca 2024 09:33Czas czytania: 3 min.

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 oraz art. 28 ust. 1 w związku z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.) Zarząd Powiatu w Lublińcu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do zbycia w drodze sprzedaży, zapisanych w księdze wieczystej CZ1L/00052435/8 Sądu Rejonowego w Lublińcu, stanowiących własność Powiatu Lublinieckiego, położonych w okolicach ulicy Częstochowskiej i ulicy Orzechowej oznaczonych numerami:

Lp.

Oznaczenie działki

Rodzaj użytków

Cena wywoławcza +VAT

1.

Działka nr 2085/107, k.m. 5, obręb Lubliniec, powierzchnia 651 m2

 

 

 

Działka nr 2086/107, k.m. 5, obręb Lubliniec, powierzchnia 4 275 m2

dot. działki 2085/107

Tp – 651 m2

495 000,00 zł +  23% VAT
( w tym wartość działki 
nr 2085/107 wynosi 32 231,00 zł.)

 

dot. działki 2086/107

RIIIb – 379 m2

RIVa – 2099 m2

RIVb – 1797 m2

Przeznaczenie terenu  działki nr 2085/107

Na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublińca zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej: Nr 521XLVII/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 kwietnia 2014 r. opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego dnia 7 maja  2014 r.  poz. 2717

ma następujące przeznaczenie:

Ustalenia planu :

2KDW- tereny dróg wewnętrznych

Nieruchomość w kształcie nieforemnym. Kształt i wielkość działki umożliwia dogodne zagospodarowanie zgodne z przeznaczeniem w planie miejscowym. Teren płaski.

Przeznaczenie terenu  działki nr 2086/107

Na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublińca zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej:

  1. Nr 521XLVII/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 kwietnia 2014r. opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego dnia 7 maja  2014 r. poz.2717
  2. Nr 416/XXXVIII/09 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 31.03.2009 r. (tekst jednolity Dziennika  Urzędowego, woj. śląskiego z 2021 r. poz.7234)

ma następujące przeznaczenie:

Ustalenia planu na podstawie:

1U- tereny zabudowy usługowej

Uwaga:

  1. Zachodni fragment działki przeznaczony pod regulację drogi publicznej dojazdowej 1KDD i 2KDD (Uchwała Nr 521XLVII/2014)
  2. Południowy fragment działki przeznaczony pod regulację drogi publicznej głównej KD-G (Uchwała Nr 416/XXXVIII/09)

Nieruchomość w kształcie nieforemnym. Kształt i wielkość działki umożliwia dogodne zagospodarowanie zgodne z przeznaczeniem w planie miejscowym. Teren płaski.

Określenie sposobu zagospodarowania i warunków ewentualnej zabudowy (w tym zakazy i dopuszczenia) następuje na podstawie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego. Przedmiotowe nieruchomości nie znajdują się w obszarze rewitalizacji i nie podlega ustanowionemu na rzecz gminy prawa pierwokupu w myśl art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tj. Dz. U. z 2024 poz. 278)

Z pełnym tekstem i rysunkiem planu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lublińcu przy ul. Paderewskiego 5.

Należność za sprzedaż prawa własności ww. nieruchomości jest płatna jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 344) nie może być krótszy niż 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lublińcu na okres 21 dni.

Udostępnij:

Utworzony: Piątek 7 czerwca 2024 09:34:51 przez: Mirosław Włodarczyk

Ilość wyświetleń: 95

PRZYDATNE INFORMACJE

Zatrzymaj się na chwilę i zobacz co może Ci się przydać

Internetowa rezerwacja kolejki w Wydziale  Komunikacji, Drogownictwa i Transportu

Internetowa rezerwacja kolejki w Wydziale Komunikacji, Drogownictwa i Transportu

Nie czekaj zapisz się już dziś!

Sprawdź szczegóły

Solidarni z Ukrainą

Solidarni z Ukrainą

Znajdziesz tutaj przydatne informacje dla uchodźców.

Sprawdź szczegóły

System e-Zamówienia Publiczne Powiatu Lublinieckiego

System e-Zamówienia Publiczne Powiatu Lublinieckiego

Sprawdź szczegóły

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

Znajdziesz tutaj wiele poradników oraz zasięgniesz pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punktach pomocy.

Sprawdź szczegóły

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Potrzebujesz porady w sprawie ochrony praw konsumentów skorzystaj z usług Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Sprawdź szczegóły

Zgubiłeś ważna rzecz?

Zgubiłeś ważna rzecz?

Zwróć się do Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego gdzie sprawdzisz ogłoszenia o rzeczach znalezionych.

Sprawdź szczegóły

Aktualne rozkłady jazdy busów w Powiecie Lublinieckim

Aktualne rozkłady jazdy busów w Powiecie Lublinieckim

Skorzystaj ze strony z rozkładami przygotowanej dla mieszkańców:

Przejdź do rozkładu busów

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Sprawdź aktualne ostrzeżenia i raporty w Powiecie Lublinieckim.

Sprawdź szczegóły

Transmisje z sesji Rady Powiatu

Transmisje z sesji Rady Powiatu

Znajdziesz tutaj aktualne i archiwalne nagrania

Sprawdź szczegóły

Zastanawiasz się gdzie bezpiecznie urodzić swoje dziecko?

Zastanawiasz się gdzie bezpiecznie urodzić swoje dziecko?

Skorzystaj z usług naszego Szpitala Powiatowego.

Sprawdź szczegóły

Potrzebujesz podpisać dokument elektronicznie?

Potrzebujesz podpisać dokument elektronicznie?

Skorzystaj z darmowego podpisu zaufanego i przejdź do e-puap:

Przejdź do epuap

Nasze powiatowe Orliki - przydatne informacje

Nasze powiatowe Orliki - przydatne informacje

Sprawdź harmonogramy:

Sprawdź szczegóły

Narady koordynacyjne

Narady koordynacyjne

Wydział Geodezji i Kartografii zaprasza projektantów do składania wniosków na naradę koordynacyjną w formie elektronicznej:

Sprawdź szczegóły

KONTAKT, WYDZIAŁY, BIURA

Znajdź szybko interesujący nr telefonu

Skontaktuj się z nami

Wyznacz trasę
do Starostwa
Skorzystaj z nowych miejsc parkingowych:
piętrowy Park and Ride przy dworcu