ZAREZERWUJ

WIZYTĘ

W WYDZIALE

KOMUNIKACJI

zamknij
Godziny pracy
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
(za wyjątkiem WK oraz WGK - sprawdź szczegóły)
Chcesz zadzwonić do wydziału?
Kliknij tutaj i wybierz wydział

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do zbycia w drodze sprzedaży

Piątek 15 października 2021 14:56Czas czytania: 2 min.

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1990 ze zm.) Starosta Lubliniecki, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na podstawie art. 28 ust. 1 w związku z art. 34 ust. 1 i 2 cytowanej na wstępie ustawy: Nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa, położoną w Kochanowicach przy ulicy Częstochowskiej 15, oznaczoną jako działka nr 108/25, arkusz mapy 20, obręb 0004 Kochanowice, o powierzchni 1304 m2, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Lublińcu księga wieczysta nr CZ1L/00003114/4, zabudowaną budynkiem mieszkalnym oraz dwoma budynkami niemieszkalnymi pełniącymi funkcję gospodarczo-garażową.

Działka posiada regularny kształt, zbliżony do trapezu prostokątnego. Wschodnia część działki zabudowana jest budynkiem mieszkalnym, murowanym, w zabudowie wolnostojącej oraz dwoma budynkami drewnianymi o funkcji innej, niemieszkalnej pełniącymi funkcję gospodarczo – garażową. W planie zagospodarowania przestrzennego gminy Kochanowice, zatwierdzonym uchwałą Nr XXXV/237/13 Rady Gminy Kochanowice z dnia 17.07.2013 r. (Dz. Urz. woj. śląskiego poz. 5150 z dnia 26 lipca 2013 r.), zmienionego uchwałą nr XLV/309/14 Rady Gminy Kochanowice z dnia 21 maja 2014 r. (Dz. Urz. woj. śląskiego poz. 2920 z dnia 23.05.2014 r.), uchwałą nr LII/362/14 Rady Gminy Kochanowice z 10 listopada 2014 r. (Dz. Urz. woj. śląskiego poz. 5906 z 18.11.2014 r.), uchwałą nr XVIII/153/16 Rady Gminy Kochanowice z dnia 27 lipca 2016 r. (Dz. Urz. woj. śląskiego poz. 4195 z 2 sierpnia 2016 r.), uchwałą nr XII/91/19 Rady Gminy
Kochanowice z dnia 30 września 2019 r. (Dz. Urz. woj. śląskiego poz. 6885 z 11.10.2019 r.) oraz uchwałą nr XX/182/20 Rady Gminy Kochanowice z 25 września 2020 r. (Dz. Urz. woj. śląskiego poz. 7022 z 01.10.2020 r.), przedmiotowa nieruchomość oznaczona została symbolem 69 MN/U – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Nieruchomość znajduje się na terenie parku krajobrazowego „Lasy Nad Górną Liswartą” i nie została objęta Lokalnym Programem Rewitalizacji Gminy na lata 2017-2022.

Cena wywoławcza nieruchomości została określona na kwotę brutto 190 000,00 zł.

Wraz z powyższą nieruchomością do sprzedaży zostały przeznaczone składniki mienia ruchomego o wartości 0,00 zł znajdujące się w położonym na nieruchomości budynku mieszkalnym oraz budynkach pełniących funkcję gospodarczo – garażowe.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1990 ze zm.) nie może być krótszy niż 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lublińcu oraz na stronie podmiotowej Wojewody Śląskiego w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni.

Udostępnij:

Utworzony: Piątek 15 października 2021 15:05:37 przez: Patrycja Umlauf

Ilość wyświetleń: 1068

PRZYDATNE INFORMACJE

Zatrzymaj się na chwilę i zobacz co może Ci się przydać

Internetowa rezerwacja kolejki w Wydziale  Komunikacji, Drogownictwa i Transportu

Internetowa rezerwacja kolejki w Wydziale Komunikacji, Drogownictwa i Transportu

Nie czekaj zapisz się już dziś!

Sprawdź szczegóły

Solidarni z Ukrainą

Solidarni z Ukrainą

Znajdziesz tutaj przydatne informacje dla uchodźców.

Sprawdź szczegóły

System e-Zamówienia Publiczne Powiatu Lublinieckiego

System e-Zamówienia Publiczne Powiatu Lublinieckiego

Sprawdź szczegóły

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

Znajdziesz tutaj wiele poradników oraz zasięgniesz pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punktach pomocy.

Sprawdź szczegóły

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Potrzebujesz porady w sprawie ochrony praw konsumentów skorzystaj z usług Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Sprawdź szczegóły

Zgubiłeś ważna rzecz?

Zgubiłeś ważna rzecz?

Zwróć się do Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego gdzie sprawdzisz ogłoszenia o rzeczach znalezionych.

Sprawdź szczegóły

Aktualne rozkłady jazdy busów w Powiecie Lublinieckim

Aktualne rozkłady jazdy busów w Powiecie Lublinieckim

Skorzystaj ze strony z rozkładami przygotowanej dla mieszkańców:

Przejdź do rozkładu busów

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Sprawdź aktualne ostrzeżenia i raporty w Powiecie Lublinieckim.

Sprawdź szczegóły

Transmisje z sesji Rady Powiatu

Transmisje z sesji Rady Powiatu

Znajdziesz tutaj aktualne i archiwalne nagrania

Sprawdź szczegóły

Zastanawiasz się gdzie bezpiecznie urodzić swoje dziecko?

Zastanawiasz się gdzie bezpiecznie urodzić swoje dziecko?

Skorzystaj z usług naszego Szpitala Powiatowego.

Sprawdź szczegóły

Potrzebujesz podpisać dokument elektronicznie?

Potrzebujesz podpisać dokument elektronicznie?

Skorzystaj z darmowego podpisu zaufanego i przejdź do e-puap:

Przejdź do epuap

Nasze powiatowe Orliki - przydatne informacje

Nasze powiatowe Orliki - przydatne informacje

Sprawdź harmonogramy:

Sprawdź szczegóły

Narady koordynacyjne

Narady koordynacyjne

Wydział Geodezji i Kartografii zaprasza projektantów do składania wniosków na naradę koordynacyjną w formie elektronicznej:

Sprawdź szczegóły

KONTAKT, WYDZIAŁY, BIURA

Znajdź szybko interesujący nr telefonu

Skontaktuj się z nami

Wyznacz trasę
do Starostwa
Skorzystaj z nowych miejsc parkingowych:
piętrowy Park and Ride przy dworcu