Starostwo Powiatowe w Lublińcu
Zamek Lubliniec
Zespół Pałacowo-Parkowy w Koszęcinie - Siedziba Zespołu "Śląsk"
Pałac Ludwika Karola von Ballestrema w Kochcicach
Facebook Powiat Lubliniecki
Kontrast: AA
Czcionka: AAA
Odstępy:
10
CZE
XI Sesja Rady Powiatu

XI Sesja Rady Powiatu

10 czerwca br. odbyła się XI sesja Rady Powiatu w Lublińcu. W związku z obecną sytuacją epidemiczną – ze względów bezpieczeństwa -  podjęto decyzję o przeprowadzeniu obrad w zdalnym trybie korespondencyjnym.

Podczas transmisji online Przewodniczący Rady przedstawił wyniki głosowania radnych nad porządkiem obrad, protokołem oraz projektami uchwał, które m.in. dotyczyły zmian do budżetu powiatu oraz zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Ważnym punktem było także podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji powiatowych oraz zasad ich zbywania i wykupu. Ponadto jednogłośnie zadecydowano o podjęciu uchwały w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdów z drogi i ich przechowywaniu na parkingu strzeżonym. Zadecydowano o ustaleniu stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. W porządku posiedzenia znalazła się także uchwała w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu i zakup wyposażenia stanowiska kierowania Komendanta Powiatowego Straży Pożarnej w Lublińcu. Z powodu panującej pandemii koronawirusa i konsekwencji, które wywołała, podjęto uchwałę w sprawie częściowego odstąpienia od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających powiatowi lub jego jednostkom organizacyjnym. Ponadto podjęto uchwały: w sprawie likwidacji Medyczno-Społecznej Szkoły Policealnej im. prof. Zbigniewa Religi oraz Rodzinnego Domu Dziecka nr 1 w Koszęcinie. Z zakresu kultury i promocji powiatu zadecydowano o przyjęciu „Programu współpracy powiatu lublinieckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020” oraz wyrażono zgodę na udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, które zamierza się wykonać w kaplicy cmentarnej pw. św. Walentego w Woźnikach. Dodatkowo podjęto uchwałę o wyrażeniu zgody na zbycie aktywów trwałych SP ZOZ w Lublińcu oraz uchwałę w sprawie dokonania oceny działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej. Radni głosowali także w sprawie podjęcia  uchwał dotyczących zatwierdzenia sprawozdań z działalności poszczególnych komisji Rady za 2019 rok oraz planu pracy na rok 2020.

Transmisja posiedzenia dostępna jest na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Lublińcu w zakładce „Transmisje z sesji Rady Powiatu”.

Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Kategoria:
Wydarzenia w Powiecie
Dodano: 11:58:50
Środa 10 czerwca 2020
Link publikacji:
Link
e-mail: sekretariat@lubliniec.starostwo.gov.pl
strona: www.lubliniec.starostwo.gov.pl
telefon: (34) 351 05 00, faks: (34) 351 05 11
STAROSTWO POWIATOWE W LUBLIŃCU
ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec
woj. śląskie, NIP: 575-16-47-348