ZAREZERWUJ

WIZYTĘ

W WYDZIALE

KOMUNIKACJI

zamknij
Godziny pracy
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
(za wyjątkiem WK oraz WGK - sprawdź szczegóły)
Chcesz zadzwonić do wydziału?
Kliknij tutaj i wybierz wydział
Obsługujemy klientów w godzinach:

Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30

Lokalizacja:

Starostwo Powiatowe w Lublińcu

ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec (pokaż trasę)
Adres korespondencyjny:

Referat ds. Zamówień Publicznych

Starostwo Powiatowe w Lublińcu
ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec
Zadania Referatu ds. Zamówień Publicznych

Do zadań Referatu ds. Zamówień Publicznych należy, w szczególności:

 1. Przygotowanie i prowadzenie postępowań o udzielanie zamówień publicznych, dotyczących dostaw, usług lub robót budowlanych:
  1. W zakresie udzielania zamówień publicznego, do referatu należy przygotowanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego  dotyczących dostaw, usług lub robót budowlanych według potrzeb zgłaszanych przez wydziały i referaty w ramach planowanych w budżecie powiatu środków finansowych,  zgodnie z zasadami i trybem określonym w ustawie  Prawo zamówień publicznych i aktach wykonawczych,  przy współpracy i udziale przedstawicieli tych jednostek, a w szczególności:
   1. Ustalanie właściwego, zgodnego z przepisami prawa, trybu udzielania zamówień publicznych,
   2. Przygotowanie projektów zarządzeń Starosty w sprawie zamówień publicznych,
   3. Przygotowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przy współpracy merytorycznych wydziałów i referatów wnioskujących i realizujących planowane zamówienie,
   4. Opracowanie regulaminów, procedur i zasad  w zakresie udzielania  zamówień publicznych w Starostwie,
   5. Analiza  stosowanych procedur i wnioskowanie o wprowadzanie odpowiednich zmian,
   6. Przygotowanie dokumentów  niezbędnych do prac Komisji Przetargowej, w tym organizacja techniczna posiedzeń komisji dotyczących wyboru wykonawców w zakresie i według zasad określonych w przedmiotowych regulaminach,
   7. Opracowanie dodatkowych wzorów dokumentów, w zakresie nie uregulowanym przepisami Prawa zamówień publicznych, których zastosowanie usprawni przebieg postępowań o zamówienie publiczne i udzielanie zamówień,
   8. Zapewnienie terminowego opublikowania informacji i ogłoszeń związanych z udzielaniem zamówienia w miejscach wskazanych w ustawie,
   9. Współpraca z Urzędem Zamówień Publicznych oraz Urzędem Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, przygotowywanie wystąpień do Urzędu Zamówień Publicznych  w zakresie  wynikającym z przepisów  prawa zamówień publicznych,
   10. Prowadzenie rejestru zamówień publicznych realizowanych przez Starostwo,
   11. Sporządzanie wymaganej sprawozdawczości w zakresie realizacji Prawa zamówień publicznych,
   12. Kompletowanie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej prowadzonych zamówień,
   13. Akceptacja dokumentacji związanej z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowań o zamówienie publiczne pod względem zgodności z przepisami Prawa zamówień publicznych,
   14. Udzielanie wyjaśnień i wprowadzanie modyfikacji do specyfikacji istotnych warunków zamówienia we współpracy z wydziałem lub referatem składającymi wniosek o przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne,
   15. Wykonywanie nadzoru nad stosowaniem przepisów prawa o zamówieniach publicznych w wydziałach i referatach.
  2. Prowadzenie Archiwum Zakładowego starostwa, w tym:
   1. Przyjmowanie dokumentacji do Archiwum Zakładowego.
   2. Przechowywanie i zabezpieczanie zgromadzonej dokumentacji Archiwum Zakładowego oraz prowadzenie jej ewidencji.
   3. Przeprowadzanie skontrum dokumentacji.
   4. Porządkowanie przechowywanej dokumentacji przejętej w latach wcześniejszych w stanie nieuporządkowanym.
   5. Udostępnianie przechowywanej dokumentacji Archiwum Zakładowego.
   6. Wycofywanie dokumentacji ze stanu Archiwum Zakładowego w przypadku wznowienia sprawy w wydziale lub referacie.
   7. Przeprowadzanie kwerend archiwalnych, czyli poszukiwanie w dokumentacji informacji na temat osób, zdarzeń czy problemów.
   8. Inicjowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej oraz udział w jej komisyjnym brakowaniu.
   9. Przygotowanie materiałów archiwalnych do przekazania i udział w ich przekazaniu do właściwego archiwum państwowego.
   10. Sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Archiwum Zakładowego i stanu dokumentacji w Archiwum Zakładowym.
   11. Doradzanie wydziałom i referatom w zakresie właściwego postępowania z dokumentacją w porozumieniu z koordynatorem czynności kancelaryjnych.

  Aktualizacja zawiera zmiany z uchwały z dnia 20 marca 2019 roku

Utworzony: Czwartek 10 czerwca 2021 08:02:20 przez: Mirosław Włodarczyk

Ilość wyświetleń: 705

PRZYDATNE INFORMACJE

Zatrzymaj się na chwilę i zobacz co może Ci się przydać

Internetowa rezerwacja kolejki w Wydziale Komunikacji, Drogownictwa i Transportu

Internetowa rezerwacja kolejki w Wydziale Komunikacji, Drogownictwa i Transportu

Nie czekaj zapisz się już dziś!

Sprawdź szczegóły

Solidarni z Ukrainą

Solidarni z Ukrainą

Znajdziesz tutaj przydatne informacje dla uchodźców.

Sprawdź szczegóły

System e-Zamówienia Publiczne Powiatu Lublinieckiego

System e-Zamówienia Publiczne Powiatu Lublinieckiego

Sprawdź szczegóły

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

Znajdziesz tutaj wiele poradników oraz zasięgniesz pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punktach pomocy.

Sprawdź szczegóły

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Potrzebujesz porady w sprawie ochrony praw konsumentów skorzystaj z usług Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Sprawdź szczegóły

Zgubiłeś ważna rzecz?

Zgubiłeś ważna rzecz?

Zwróć się do Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego gdzie sprawdzisz ogłoszenia o rzeczach znalezionych.

Sprawdź szczegóły

Aktualne rozkłady jazdy busów w Powiecie Lublinieckim

Aktualne rozkłady jazdy busów w Powiecie Lublinieckim

Skorzystaj ze strony z rozkładami przygotowanej dla mieszkańców:

Przejdź do rozkładu busów

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Sprawdź aktualne ostrzeżenia i raporty w Powiecie Lublinieckim.

Sprawdź szczegóły

Transmisje z sesji Rady Powiatu

Transmisje z sesji Rady Powiatu

Znajdziesz tutaj aktualne i archiwalne nagrania

Sprawdź szczegóły

Zastanawiasz się gdzie bezpiecznie urodzić swoje dziecko?

Zastanawiasz się gdzie bezpiecznie urodzić swoje dziecko?

Skorzystaj z usług naszego Szpitala Powiatowego.

Sprawdź szczegóły

Potrzebujesz podpisać dokument elektronicznie?

Potrzebujesz podpisać dokument elektronicznie?

Skorzystaj z darmowego podpisu zaufanego i przejdź do e-puap:

Przejdź do epuap

Nasze powiatowe Orliki - przydatne informacje

Nasze powiatowe Orliki - przydatne informacje

Sprawdź harmonogramy:

Sprawdź szczegóły

Narady koordynacyjne

Narady koordynacyjne

Wydział Geodezji i Kartografii zaprasza projektantów do składania wniosków na naradę koordynacyjną w formie elektronicznej:

Sprawdź szczegóły

KONTAKT, WYDZIAŁY, BIURA

Znajdź szybko interesujący nr telefonu

Skontaktuj się z nami

Wyznacz trasę
do Starostwa
Skorzystaj z nowych miejsc parkingowych:
piętrowy Park and Ride przy dworcu