Starostwo Powiatowe w Lublińcu
Zamek Lubliniec
Zespół Pałacowo-Parkowy w Koszęcinie - Siedziba Zespołu "Śląsk"
Pałac Ludwika Karola von Ballestrema w Kochcicach
Facebook Powiat Lubliniecki
Kontrast: AA
Czcionka: AAA
Odstępy:
06
WRZ
Zgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdu – obligatoryjny obowiązek właściciela

Zgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdu – obligatoryjny obowiązek właściciela

Wydział Komunikacji, Drogownictwa i Transportu Starostwa Powiatowego w Lublińcu przypomina właścicielom pojazdów o obowiązku rejestracji pojazdu oraz o obowiązku zawiadomienia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu.

Stosownie do art. 71 ust. 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, właściciel pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej jest zobowiązany zarejestrować pojazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia.

W myśl art. 78 ust. 2 pkt 1 wspomnianej ustawy, właściciel pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest zobowiązany zawiadomić starostę o nabyciu lub zbyciu pojazdu w ciągu 30 dni od dokonania czynności prawnej.

UWAGA:

W okresie od 1 lipca 2021 r. do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, wspomniany termin wydłuża się z 30 do 60 dni.

Niedopełnienie wyżej wymienionych obowiązków w terminie podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 1000 zł.

Opublikował/a:
Dominika Łupierz
Kategoria:
Wydarzenia w Powiecie
Dodano: 12:02:15
Poniedziałek 6 września 2021
Link publikacji:
Link
e-mail: sekretariat@lubliniec.starostwo.gov.pl
strona: www.lubliniec.starostwo.gov.pl
telefon: (34) 351 05 00, faks: (34) 351 05 11
STAROSTWO POWIATOWE W LUBLIŃCU
ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec
woj. śląskie, NIP: 575-16-47-348