ZAREZERWUJ

WIZYTĘ

W WYDZIALE

KOMUNIKACJI

zamknij
Godziny pracy
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
(za wyjątkiem WK oraz WGK - sprawdź szczegóły)
Chcesz zadzwonić do wydziału?
Kliknij tutaj i wybierz wydział

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokali położonych w Lublińcu, w budynku Powiatowego Centrum Usług Społecznych przy ulicy Sobieskiego 9, stanowiących własność Powiatu Lublinieckiego

Piątek 24 lutego 2023 07:40Czas czytania: 3 min.

Zarząd Powiatu w Lublińcu ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem lokali, położonych w Lublińcu w budynku Powiatowego Centrum Usług Społecznych przy ulicy Sobieskiego 9, zlokalizowanych na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr 3705/347, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr CZ1L/00006618/8, nr 3707/347, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr CZ1L/00003528/9 oraz działka nr 3718/348, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr CZ1L/00001601/1 oznaczonych numerami:

  1. nr 35 poprzednio (2,25 i 2,26), o powierzchni 27,70 m2, znajdujący się na II piętrze.
  2. nr 48 (poprzednio 3.08), o powierzchni 8,50 m2, znajdujący się na III piętrze.

Przedmiotowe lokale położone są w budynku Powiatowego Centrum Usług Społecznych i przeznaczone są jest pod działalność usługowo-biurową.

Umowa najmu zostanie zawarta na okres 3 lat od dnia jej podpisania.

Cena wywoławcza miesięcznego czynszu z tytułu najmu wynosi: 25,11 zł (netto) za 1 m2.

Do stawki czynszu osiągniętej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23 %.

Czynsz będzie zawierał wszelkie opłaty związane z wynajmem przedmiotowych lokali, w tym opłaty za ogrzewanie, wodę, ścieki, wywóz nieczystości, energię elektryczną oraz podatek od nieruchomości. Termin wnoszenia opłaty czynszu płatny będzie zgodnie z zawartą umową najmu.

Czynsz będzie podlegał waloryzacji jeden raz w roku w oparciu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszany przez Główny Urząd Statystyczny, a dodatkowe opłaty waloryzowane będą o faktycznie poniesione wydatki roku poprzedniego. Czynsz wraz z dodatkowymi opłatami waloryzowany będzie począwszy od dnia 1 stycznia 2024 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 28 marca 2023 roku o godz. 10.00 w Starostwie Powiatowym w Lublińcu przy ul. Paderewskiego 7, I piętro, sala posiedzeń nr 28.

Przetarg polega na licytacji ceny wywoławczej stawki czynszu za najem 1 m2 przedmiotowego lokalu.

Przystępujący do ww. przetargu zobowiązani są do wpłacenia w terminie do dnia 22 marca 2023 roku wadium w wysokości 100,00 zł na konto Powiatu Lublinieckiego nr 88 1020 1664 0000 3702 0190 9332 - z dopiskiem : „wadium dot. przetargu na najem lokalu - z zaznaczeniem numeru lokalu”.

Za datę wniesienia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na ww. konto. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie zwrócone po podpisaniu umowy najmu.

Wadium ulegnie przepadkowi na rzecz Starostwa Powiatowego w Lublińcu, jeżeli uczestnik przetargu, który przetarg wygrał uchyla się od podpisania umowy najmu lokalu w ustalonym miejscu i terminie.

Wysokość postąpienia ustalają uczestnicy przetargu z tym, że postąpienia nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek groszy.

W dniu przetargu należy przedstawić komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód osobisty oferenta; w przypadku przedsiębiorców: dowód wpłaty wadium, informację z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub wypis z Krajowego Rejestru Sądowego.

Szczegółowych informacji związanych z przetargiem udziela Wydział Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa i Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatowego w Lublińcu ul. Paderewskiego 7 pok. 26 lub pod nr telefonu 530 331 780, oraz 530 308 379.

Udostępnij:

Utworzony: Piątek 24 lutego 2023 07:41:42 przez: Mirosław Włodarczyk

Ilość wyświetleń: 867

PRZYDATNE INFORMACJE

Zatrzymaj się na chwilę i zobacz co może Ci się przydać

Internetowa rezerwacja kolejki w Wydziale  Komunikacji, Drogownictwa i Transportu

Internetowa rezerwacja kolejki w Wydziale Komunikacji, Drogownictwa i Transportu

Nie czekaj zapisz się już dziś!

Sprawdź szczegóły

Solidarni z Ukrainą

Solidarni z Ukrainą

Znajdziesz tutaj przydatne informacje dla uchodźców.

Sprawdź szczegóły

System e-Zamówienia Publiczne Powiatu Lublinieckiego

System e-Zamówienia Publiczne Powiatu Lublinieckiego

Sprawdź szczegóły

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

Znajdziesz tutaj wiele poradników oraz zasięgniesz pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punktach pomocy.

Sprawdź szczegóły

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Potrzebujesz porady w sprawie ochrony praw konsumentów skorzystaj z usług Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Sprawdź szczegóły

Zgubiłeś ważna rzecz?

Zgubiłeś ważna rzecz?

Zwróć się do Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego gdzie sprawdzisz ogłoszenia o rzeczach znalezionych.

Sprawdź szczegóły

Aktualne rozkłady jazdy busów w Powiecie Lublinieckim

Aktualne rozkłady jazdy busów w Powiecie Lublinieckim

Skorzystaj ze strony z rozkładami przygotowanej dla mieszkańców:

Przejdź do rozkładu busów

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Sprawdź aktualne ostrzeżenia i raporty w Powiecie Lublinieckim.

Sprawdź szczegóły

Transmisje z sesji Rady Powiatu

Transmisje z sesji Rady Powiatu

Znajdziesz tutaj aktualne i archiwalne nagrania

Sprawdź szczegóły

Zastanawiasz się gdzie bezpiecznie urodzić swoje dziecko?

Zastanawiasz się gdzie bezpiecznie urodzić swoje dziecko?

Skorzystaj z usług naszego Szpitala Powiatowego.

Sprawdź szczegóły

Potrzebujesz podpisać dokument elektronicznie?

Potrzebujesz podpisać dokument elektronicznie?

Skorzystaj z darmowego podpisu zaufanego i przejdź do e-puap:

Przejdź do epuap

Nasze powiatowe Orliki - przydatne informacje

Nasze powiatowe Orliki - przydatne informacje

Sprawdź harmonogramy:

Sprawdź szczegóły

Narady koordynacyjne

Narady koordynacyjne

Wydział Geodezji i Kartografii zaprasza projektantów do składania wniosków na naradę koordynacyjną w formie elektronicznej:

Sprawdź szczegóły

KONTAKT, WYDZIAŁY, BIURA

Znajdź szybko interesujący nr telefonu

Skontaktuj się z nami

Wyznacz trasę
do Starostwa
Skorzystaj z nowych miejsc parkingowych:
piętrowy Park and Ride przy dworcu