ZAREZERWUJ

WIZYTĘ

W WYDZIALE

KOMUNIKACJI

zamknij
Godziny pracy
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
(za wyjątkiem WK oraz WGK - sprawdź szczegóły)
Chcesz zadzwonić do wydziału?
Kliknij tutaj i wybierz wydział

Wykaz nieruchomości, w której udział Skarbu Państwa przeznaczony jest do sprzedaży w trybie bezprzetargowym (załącznik do zarządzenia nr 9/2023 Starosty Lublinieckiego z dnia 7 lutego 2023 r.)

Piątek 17 lutego 2023 08:33Czas czytania: 1 min.

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) Starosta Lubliniecki reprezentujący Skarb Państwa w sprawach gospodarowania nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 9 w związku z art. 35 ust. 1 i 2 cytowanej na wstępie ustawy.

  1. Oznaczenie nieruchomości – działka nr 1169/58 na karcie mapy 2 obręb Lubliniec ujawniona w księdze wieczystej CZ1L/00018533/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lublińcu. 
  2. Powierzchnia nieruchomości – 0,0521 ha.
  3. Opis nieruchomości – nieruchomości gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym.
  4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania -  Zgodnie z Uchwałą Nr 247/XXI/2012 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 czerwca 2012 r. działka nr 1169/58 położona jest na terenach oznaczonych symbolem: MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, a w niewielkiej części na terenie: KDL – droga lokalna.
  5. Cena nieruchomości – udział 1/12 części prawa własności wynosi 16 917,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy dziewięćset siedemnaście złotych 00/100).                  
    Sprzedaż będzie zwolniona z podatku od towarów i usług.
  6. Informacja o przeznaczeniu – sprzedaż udziału w wysokości 1/12 części w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej w trybie art. 37 ust. 2 pkt 9 ustawy nieruchomościami.
  7. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 – 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.
Udostępnij:

Utworzony: Piątek 17 lutego 2023 08:34:13 przez: Mirosław Włodarczyk

Ilość wyświetleń: 595

PRZYDATNE INFORMACJE

Zatrzymaj się na chwilę i zobacz co może Ci się przydać

Internetowa rezerwacja kolejki w Wydziale  Komunikacji, Drogownictwa i Transportu

Internetowa rezerwacja kolejki w Wydziale Komunikacji, Drogownictwa i Transportu

Nie czekaj zapisz się już dziś!

Sprawdź szczegóły

Solidarni z Ukrainą

Solidarni z Ukrainą

Znajdziesz tutaj przydatne informacje dla uchodźców.

Sprawdź szczegóły

System e-Zamówienia Publiczne Powiatu Lublinieckiego

System e-Zamówienia Publiczne Powiatu Lublinieckiego

Sprawdź szczegóły

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

Znajdziesz tutaj wiele poradników oraz zasięgniesz pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punktach pomocy.

Sprawdź szczegóły

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Potrzebujesz porady w sprawie ochrony praw konsumentów skorzystaj z usług Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Sprawdź szczegóły

Zgubiłeś ważna rzecz?

Zgubiłeś ważna rzecz?

Zwróć się do Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego gdzie sprawdzisz ogłoszenia o rzeczach znalezionych.

Sprawdź szczegóły

Aktualne rozkłady jazdy busów w Powiecie Lublinieckim

Aktualne rozkłady jazdy busów w Powiecie Lublinieckim

Skorzystaj ze strony z rozkładami przygotowanej dla mieszkańców:

Przejdź do rozkładu busów

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Sprawdź aktualne ostrzeżenia i raporty w Powiecie Lublinieckim.

Sprawdź szczegóły

Transmisje z sesji Rady Powiatu

Transmisje z sesji Rady Powiatu

Znajdziesz tutaj aktualne i archiwalne nagrania

Sprawdź szczegóły

Zastanawiasz się gdzie bezpiecznie urodzić swoje dziecko?

Zastanawiasz się gdzie bezpiecznie urodzić swoje dziecko?

Skorzystaj z usług naszego Szpitala Powiatowego.

Sprawdź szczegóły

Potrzebujesz podpisać dokument elektronicznie?

Potrzebujesz podpisać dokument elektronicznie?

Skorzystaj z darmowego podpisu zaufanego i przejdź do e-puap:

Przejdź do epuap

Nasze powiatowe Orliki - przydatne informacje

Nasze powiatowe Orliki - przydatne informacje

Sprawdź harmonogramy:

Sprawdź szczegóły

Narady koordynacyjne

Narady koordynacyjne

Wydział Geodezji i Kartografii zaprasza projektantów do składania wniosków na naradę koordynacyjną w formie elektronicznej:

Sprawdź szczegóły

KONTAKT, WYDZIAŁY, BIURA

Znajdź szybko interesujący nr telefonu

Skontaktuj się z nami

Wyznacz trasę
do Starostwa
Skorzystaj z nowych miejsc parkingowych:
piętrowy Park and Ride przy dworcu