Starostwo Powiatowe w Lublińcu
Zamek Lubliniec
Zespół Pałacowo-Parkowy w Koszęcinie - Siedziba Zespołu "Śląsk"
Pałac Ludwika Karola von Ballestrema w Kochcicach
Facebook Powiat Lubliniecki
Kontrast: AA
Czcionka: AAA
Odstępy:
12
STY
Planowana centralizacja szpitali

Planowana centralizacja szpitali

Starosta Lubliniecki Joachim Smyła uczestniczył w zdalnym Konwencie Powiatów Województwa Śląskiego. Dyskutowano o planowanej centralizacji szpitali i powołanym Zespole do spraw przygotowania rozwiązań legislacyjnych dotyczących restrukturyzacji szpitali. – Brakuje w nim ludzi mających praktyczne doświadczenie w zarządzaniu podmiotami leczniczymi i znającymi realia funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. Przygotowanie dużej reformy systemowej nie może odbywać się z pominięciem przedstawicieli samorządów oraz samych podmiotów leczniczych.

Podczas spotkania zwrócono również uwagę na rażące niedofinansowanie systemu ochrony zdrowia (w 2019r. publiczne nakłady na zdrowie spadły do poziomu 4,3% PKB, to jeden z najgorszych wyników wśród krajów OECD). Starostowie województwa śląskiego przywołali też wyrok Trybunału Konstytucyjnego, w którym zaznaczono, iż poziom niedofinansowania służby zdrowia nie zmniejszył się po wprowadzeniu tzw. sieci szpitali zakładającej m.in. ryczałtowe  wynagradzanie świadczeniobiorców. Podsumowując spotkanie, prezes Zarządu ZPP Andrzej Płonka wyraził obawę, iż powiaty i szpitale staną się „kozłami ofiarnymi” wieloletnich zaniedbań, za które odpowiedzialność ponoszą kolejne rządy.

Aneta Konieczny

Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Kategoria:
Wydarzenia w Powiecie
Dodano: 13:24:35
Wtorek 12 stycznia 2021
Link publikacji:
Link
e-mail: sekretariat@lubliniec.starostwo.gov.pl
strona: www.lubliniec.starostwo.gov.pl
telefon: (34) 351 05 00, faks: (34) 351 05 11
STAROSTWO POWIATOWE W LUBLIŃCU
ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec
woj. śląskie, NIP: 575-16-47-348