ZAREZERWUJ

WIZYTĘ

W WYDZIALE

KOMUNIKACJI

zamknij
Godziny pracy
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
(za wyjątkiem WK oraz WGK - sprawdź szczegóły)
Chcesz zadzwonić do wydziału?
Kliknij tutaj i wybierz wydział

Udostępnienie informacji publicznej do ponownego wykorzystywania

Numer karty: RK.2/U

Opis:

Udostepnienie informacji publicznej do ponownego wykorzystywania

Co powinienem wiedzieć?

Ponownemu wykorzystywaniu podlegają informacje:

 1. Udostępnione na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lublińcu.
 2. Przekazane na wniosek o ponowne wykorzystywanie.

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego:

 1. Dla informacji udostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lublińcu nie zostały określone odrębne warunki ponownego wykorzystywania, użytkownicy informacji w celu ich ponownego wykorzystywania są zobowiązani do:
  • poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji,
  • udostępnienia innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie,
  •  informowania o przetworzeniu informacji pozyskanej do ponownego wykorzystywania,
 2. Dla informacji udostępnianej na wniosek Starostwo określa warunki udostępniania informacji w celu ponownego wykorzystywania odrębnie dla każdego wniosku i przekazuje je wnioskodawcy.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej do ponownego wykorzystywania można przekazać do Starostwa Powiatowego w Lublińcu w jeden z niżej wymienionych sposobów:

 1. przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe, ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec,
 2. złożyć osobiście w Kancelarii Starostwa,
 3. przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: ip@lubliniec.starostwo.gov.pl,
 4. przesłać elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP dostępnej na stronie Starostwa Powiatowego w Lublińcu www.lubliniec.starostwo.gov.pl.

UWAGA: konieczne jest posiadanie konta na platformie ePUAP oraz profilu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego

Kto może załatwić sprawę?

Osoba zainteresowana.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

 1. Bez zbędnej zwłoki, jednak nie dłużej niż 14 dni od dnia złożenia wniosku.
 2. W uzasadnionych przypadkach nie dłużej niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny z wyjątkiem sytuacji, gdy w wyniku udostępnienia informacji publicznej urząd ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku. Wówczas urząd pobiera od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom, o czym powiadamia wnioskodawcę w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Wysokość opłaty ustalana jest indywidualnie w toku realizacji każdorazowego wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1

 • Pobrać poniżej lub ze strony Starostwa Powiatowego w Lublińcu na stronie: druki do pobrania formularz „wniosek  o udostępnienie informacji publicznej do ponownego wykorzystywania ”.
 • Samodzielnie sformułować wniosek zawierający co najmniej:
 1. nazwę podmiotu zobowiązanego,
 2. dane wnioskodawcy albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy,
 3. zakres ponownego wykorzystywania udostępnianej informacji sektora publicznego,
 4. cel ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego,
 5. okres przez który informacja będzie ponownie wykorzystywana w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym,
 6. sposób i forma przekazania informacji sektora publicznego w celu jej ponownego wykorzystywania,


Krok 2
Złożyć kompletny wniosek:

 • osobiście w Biurze podawczym.
 • listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Lublińcu, Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec
 • elektronicznie zgodnie z procedurą opisaną w punkcie "Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?".


Krok 3
W terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku zostanie udzielona odpowiedź w sposób i w formie określonej we wniosku. W tym terminie zawiadamia się wnioskodawcę również o przyczynach opóźnienia oraz o terminie , w jakim wniosek zostanie rozpatrzony, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Tak, wysyłając kompletny wniosek:

UWAGA: konieczne jest posiadanie konta na platformie ePUAP oraz profilu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego

Udostępnienie informacji sektora publicznego do ponownego wykorzystywania  wysyłane jest do wnioskodawcy listownie lub elektronicznie w przypadku wniosków realizowanych za pośrednictwem platformy ePUAP.

UWAGA:

 • „Udostępnienie informacji publicznej do ponownego wykorzystywania” wysyłane jest do wnioskodawcy listownie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru za pośrednictwem poczty polskiej lub elektronicznie w przypadku wniosków realizowanych za pośrednictwem platformy ePUAP, bądź na wskazany adres e’mail.
 • Sprawdź możliwość załatwienia tej sprawy elektronicznie przez platformę ePUAP.

Możliwość załatwienia sprawy elektronicznie

Tak, sprawę można załatwić w pełni elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U.2019 poz.1446),
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020 poz. 256 ze zm.),

Tryb odwoławczy

W przypadku decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, decyzji o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego odwołanie składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Informacja ogólna o ochronie danych osobowych zbieranych przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu.

Referat:

Referat ds. Kontroli – Pełnomocnik ds. Informacji Publicznej

Potrzebujesz dodatkowych informacji?
ZADZWOŃ:

530 309 935
Mietelska Magdalena
Przejdź do: Pliki do pobrania

Utworzony: Piątek 30 lipca 2021 13:30:09 przez: Mirosław Włodarczyk

Ilość wyświetleń: 78

PRZYDATNE INFORMACJE

Zatrzymaj się na chwilę i zobacz co może Ci się przydać

Internetowa rezerwacja kolejki w Wydziale Komunikacji, Drogownictwa i Transportu

Internetowa rezerwacja kolejki w Wydziale Komunikacji, Drogownictwa i Transportu

Nie czekaj zapisz się już dziś!

Sprawdź szczegóły

System e-Zamówienia Publiczne Powiatu Lublinieckiego

System e-Zamówienia Publiczne Powiatu Lublinieckiego

Sprawdź szczegóły

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

Znajdziesz tutaj wiele poradników oraz zasięgniesz pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punktach pomocy.

Sprawdź szczegóły

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Potrzebujesz porady w sprawie ochrony praw konsumentów skorzystaj z usług Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Sprawdź szczegóły

Zgubiłeś ważna rzecz?

Zgubiłeś ważna rzecz?

Zwróć się do Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego gdzie sprawdzisz ogłoszenia o rzeczach znalezionych.

Sprawdź szczegóły

Aktualne rozkłady jazdy busów w Powiecie Lublinieckim

Aktualne rozkłady jazdy busów w Powiecie Lublinieckim

Skorzystaj ze strony z rozkładami przygotowanej dla mieszkańców:

Przejdź do rozkładu busów

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Sprawdź aktualne ostrzeżenia i raporty w Powiecie Lublinieckim.

Sprawdź szczegóły

Transmisje z sesji Rady Powiatu

Transmisje z sesji Rady Powiatu

Znajdziesz tutaj aktualne i archiwalne nagrania

Sprawdź szczegóły

Zastanawiasz się gdzie bezpiecznie urodzić swoje dziecko?

Zastanawiasz się gdzie bezpiecznie urodzić swoje dziecko?

Skorzystaj z usług naszego Szpitala Powiatowego.

Sprawdź szczegóły

Potrzebujesz podpisać dokument elektronicznie?

Potrzebujesz podpisać dokument elektronicznie?

Skorzystaj z darmowego podpisu zaufanego i przejdź do e-puap:

Przejdź do epuap

Nasze powiatowe Orliki - przydatne informacje

Nasze powiatowe Orliki - przydatne informacje

Sprawdź harmonogramy:

Sprawdź szczegóły

Narady koordynacyjne

Narady koordynacyjne

Wydział Geodezji i Kartografii zaprasza projektantów do składania wniosków na naradę koordynacyjną w formie elektronicznej:

Sprawdź szczegóły

KONTAKT, WYDZIAŁY, BIURA

Znajdź szybko interesujący nr telefonu

Skontaktuj się z nami

Wyznacz trasę
do Starostwa
Skorzystaj z nowych miejsc parkingowych:
piętrowy Park and Ride przy dworcu