ZAREZERWUJ

WIZYTĘ

W WYDZIALE

KOMUNIKACJI

zamknij
Godziny pracy
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
(za wyjątkiem WK oraz WGK - sprawdź szczegóły)
Chcesz zadzwonić do wydziału?
Kliknij tutaj i wybierz wydział

Udzielanie poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej. Występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów.

Numer karty: WOR.2/U

Opis:

Występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów.

Zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów.

Co powinienem wiedzieć?

 1. Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007r. - ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów
  (Dz.U. z 2021r., poz 275 t. j.) do zadań rzecznika konsumentów należy:
  1. zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów,
  2. składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów,
  3. występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów,
  4. współdziałanie z Prezesem Urzędu, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi,
  5. wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub w przepisach odrębnych.

W świetle przytoczonych powyżej przepisów możliwe jest uzyskanie pomocy rzecznika konsumentów w przypadku spełnionych łącznie przesłanek:

 • osoba fizyczna jest konsumentem, który dokonał z przedsiębiorcą czynność prawną niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. – art. 221,
 • konsument jest mieszkańcem Powiatu Lublinieckiego – zgodnie z 4  ust 1 pkt 18  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. - o samorządzie powiatowym  (Dz.U. z 2020r.,920 t. j.),
 • konsument złożył reklamację/ dokonał zgłoszenia roszczenia przedsiębiorcy,
 1. Do wniosku należy dołączyć wszystkie posiadane dokumenty w postaci kopii.

Kto może załatwić sprawę?

Osoba zainteresowana.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Średni czas oczekiwania na wystąpienie do przedsiębiorcy po złożeniu kompletnego wniosku wynosi 30 dni, a sprawy są realizowane w kolejności wpływu.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Wniosek o udzielenie pomocy konsumentowi (WOR.2) - kompletny wniosek podpisany przez konsumenta.
 2. W przypadku pełnomocnika – oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z opłatą skarbową w wysokości 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa ( z uwzględnieniem ewentualnych zwolnień od opłaty przysługujących  ewentualnie członkom najbliższej rodziny tj: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu - wykaz stawek oraz zwolnień z opłaty skarbowej.

W przypadku złożenia w organie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1

 • Pobrać poniżej lub ze strony Starostwa Powiatowego w Lublińcu na stronie: druki do pobrania formularz WOR.1 „Wniosek o udzielenie pomocy konsumentowi”,
 • Formularz wniosku dostępny jest również w Starostwie Powiatowym w Lublińcu w  Biurze Rzecznika Konsumentów, w Powiatowym Centrum Usług Społecznych w Lublińcu, przy ulicy Sobieskiego 9 ( pokój 19, I piętro ).


Krok 2
Złożyć kompletny wniosek:

 • osobiście w Biurze podawczym Starostwa Powiatowego w Lublińcu, przy ulicy Paderewskiego 7,
 • listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Lublińcu – 42-700  Lubliniec, ul. Paderewskiego 7,
 • elektronicznie zgodnie z procedurą opisaną w punkcie "Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?".


Krok 3
Do wniosku składanego przez pełnomocnika załączamy:

 • oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa,
 • oryginał dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa lub wydruk potwierdzający dokonanie operacji bankowej.

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Tak, wysyłając kompletny wniosek:

 • pocztą,
 • drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP.

Możliwość załatwienia sprawy elektronicznie

Tak, sprawę można załatwić w pełni elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Ustawa z dnia 16 lutego 2007r. - o ochronie konkurencji i konsumentów ( Dz.U. z 2021 roku, poz. 275 t. j.),
 2. Ustawa z dnia 30 maja 2014r.- o prawach konsumenta ( Dz.U. z 2020r.,   287 t. j.),
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2020 r., poz. 1546 t. j.),
 4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. z 2007 r., nr 187, poz. 1330 ze zm.).

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy nie występuje.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Informacja ogólna o ochronie danych osobowych zbieranych przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu.

Wydział:

Wydział Organizacji

Potrzebujesz dodatkowych informacji?
ZADZWOŃ:

530 163 810
Piecuch Anna (Powiatowy Rzecznik Konsumentów)
Przejdź do: Pliki do pobrania

Utworzony: Środa 27 maja 2015 20:18:26 przez: Mirosław Włodarczyk

Ilość wyświetleń: 9659

PRZYDATNE INFORMACJE

Zatrzymaj się na chwilę i zobacz co może Ci się przydać

Internetowa rezerwacja kolejki w Wydziale Komunikacji, Drogownictwa i Transportu

Internetowa rezerwacja kolejki w Wydziale Komunikacji, Drogownictwa i Transportu

Nie czekaj zapisz się już dziś!

Sprawdź szczegóły

Solidarni z Ukrainą

Solidarni z Ukrainą

Znajdziesz tutaj przydatne informacje dla uchodźców.

Sprawdź szczegóły

System e-Zamówienia Publiczne Powiatu Lublinieckiego

System e-Zamówienia Publiczne Powiatu Lublinieckiego

Sprawdź szczegóły

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

Znajdziesz tutaj wiele poradników oraz zasięgniesz pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punktach pomocy.

Sprawdź szczegóły

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Potrzebujesz porady w sprawie ochrony praw konsumentów skorzystaj z usług Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Sprawdź szczegóły

Zgubiłeś ważna rzecz?

Zgubiłeś ważna rzecz?

Zwróć się do Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego gdzie sprawdzisz ogłoszenia o rzeczach znalezionych.

Sprawdź szczegóły

Aktualne rozkłady jazdy busów w Powiecie Lublinieckim

Aktualne rozkłady jazdy busów w Powiecie Lublinieckim

Skorzystaj ze strony z rozkładami przygotowanej dla mieszkańców:

Przejdź do rozkładu busów

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Sprawdź aktualne ostrzeżenia i raporty w Powiecie Lublinieckim.

Sprawdź szczegóły

Transmisje z sesji Rady Powiatu

Transmisje z sesji Rady Powiatu

Znajdziesz tutaj aktualne i archiwalne nagrania

Sprawdź szczegóły

Zastanawiasz się gdzie bezpiecznie urodzić swoje dziecko?

Zastanawiasz się gdzie bezpiecznie urodzić swoje dziecko?

Skorzystaj z usług naszego Szpitala Powiatowego.

Sprawdź szczegóły

Potrzebujesz podpisać dokument elektronicznie?

Potrzebujesz podpisać dokument elektronicznie?

Skorzystaj z darmowego podpisu zaufanego i przejdź do e-puap:

Przejdź do epuap

Nasze powiatowe Orliki - przydatne informacje

Nasze powiatowe Orliki - przydatne informacje

Sprawdź harmonogramy:

Sprawdź szczegóły

Narady koordynacyjne

Narady koordynacyjne

Wydział Geodezji i Kartografii zaprasza projektantów do składania wniosków na naradę koordynacyjną w formie elektronicznej:

Sprawdź szczegóły

KONTAKT, WYDZIAŁY, BIURA

Znajdź szybko interesujący nr telefonu

Skontaktuj się z nami

Wyznacz trasę
do Starostwa
Skorzystaj z nowych miejsc parkingowych:
piętrowy Park and Ride przy dworcu