ZAREZERWUJ

WIZYTĘ

W WYDZIALE

KOMUNIKACJI

zamknij
Godziny pracy
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
(za wyjątkiem WK oraz WGK - sprawdź szczegóły)
Chcesz zadzwonić do wydziału?
Kliknij tutaj i wybierz wydział

W tym roku obchodzimy 50-lecie Zespołu Szkół Zawodowych w Lublińcu 1974-2024 - Kalendarium

Środa 12 czerwca 2024 10:06Czas czytania: 5 min.

 

Kalendarium ważniejszych wydarzeń Zespołu Szkół Zawodowych w Lublińcu:

Lp.

Wydarzenie

1.

 

9 kwietnia 1974 roku Decyzją Ministra Górnictwa i Energetyki zostaje powołana nowa placówka, która 1 września 1974 roku otwiera swoje podwoje jako Zasadnicza Szkoła Zawodowa
dla Pracujących Zakładu Produkcyjno-Remontowego Energetyki „Lubliniec” w Lublińcu.

2.

1 września 1975 roku powołano do pełnienia funkcji dyrektora placówki inż. Edwarda Maksymiaka.

3.

W styczniu 1975 roku ma miejsce wręczenie sztandaru dla Zespołu Szkół Zawodowych.

4.

Otwarcie w 1975 roku warsztatów szkolnych. Ich pierwszym kierownikiem został Herbert Hain.

5.

1 września 1977 roku otwarto przy Zespole Szkół Zawodowych w Lublińcu Technikum Zawodowe
dla Pracujących na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Lublińcu kształcące w kierunkach: elektromechanika, obróbka skrawaniem.

6.

1 grudnia 1981 roku powołano pana Jana Pawełczyk na stanowisko dyrektora Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Technikum Zawodowego dla Pracujących Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Remontowego Energetyki z siedzibą w Lublińcu.

7.

W związku z decyzją przejścia na emeryturę dyrektora pana Jana Pawełczyka z dniem 1 września 1989 roku stanowisko dyrektora Zasadniczej Szkoły Zawodowej Przyzakładowej ZPRE-Lubliniec
w Lublińcu powierzono panu Alfredowi Prządło.

8.

W roku szkolnym 1992/1993 na terenie Zasadniczej Szkoły Zawodowej Przyzakładowej PPRE ENERGOSERWIS w Lublińcu zostało uruchomione 3-letnie Technikum dla Pracujących (Dorosłych) na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla następujących zawodów i specjalności:

1. Technik mechanik – specjalność, obróbka skrawaniem;

 2. Technik elektryk – specjalność, maszyny i aparaty elektryczne.

9.

Z dniem 12 lutego 1993 roku pozytywnie zaopiniowano wniosek dotyczący zmiany nazwy szkoły
z dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Przyzakładowej „ENERGOSERWIS” na „Zespół Szkół Zawodowych Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Remontowego ENERGOSERWIS”. W skład zespołu wchodziły następujące szkoły:

1. Zasadnicza Szkoła Zawodowa;

2. Technikum Elektryczne;

 3. Technikum dla Dorosłych.

10.

25 czerwca 1999 roku miało miejsce przekazanie nowego sztandaru Zespołowi Szkół Zawodowych
nr 2 w Lublińcu.

11.

Z dniem 1 września 1999 roku pan Hubert Kuboś,, wieloletni nauczyciel wychowania fizycznego zostaje powołany na Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Lublińcu.

12.

W lutym 2001 roku w szkole zostały oddane do użytku nowe szatnie oraz siłownia.

13.

Szkoła od 2001 roku współpracuje ze szkołą o podobnym profilu nauczania w Rheinfelden organizując co roku międzynarodową wymianę młodzieży polsko-niemieckiej.

14.

W 2002 roku w szkole po raz kolejny dochodzi do zmiany nazwy na Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych nr 2. Obowiązuje ona do 2006 roku, po czym ponownie zmienia nazwę na dotychczas obowiązującą, a mianowicie -  Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu.

16.

W roku szkolnym 2002/2003 w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcąco – Technicznych
nr 2 w Lublińcu wchodzą: 3- letnie Liceum Profilowane elektryczne, 2-letnia Zasadnicza Szkoła Zawodowa w zawodach: elektryk, gdzie szkoła zapewniała praktykę w firmie Energoserwis S.A. (Siemens, Westinghouse), stolarz, piekarz, cukiernik, sprzedawca, rzeźnik-wędliniarz, kucharz małej gastronomii. Można było także wyróżnić klasę o specjalności – Wielozawodowa, w skład, której wchodziły specjalności blacharz samochodowy, lakiernik, monter elektroniki, monter instalacji gazowej. 3-letnie Technikum dla Dorosłych na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej
w zawodach: technik elektryk, technik mechanik, technik technologii drewna, technik technologii żywienia. 5-letnie Technikum elektryczne o specjalności Technik elektryk na podbudowie szkoły podstawowej.

17.

Od 1 września 2004 roku pani Jolanta Kardas do nadal pełni obowiązki dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych nr 2 w Lublińcu.

18.

Od 18 listopada 2008 roku do 16 grudnia 2008 roku budowa boiska na terenie Zespołu Szkół Zawodowych w Lublińcu, która trwała

19.

W latach 2012 - 2013 miała miejsce modernizacja i  budowa nowego skrzydła szkoły

20.

2024 - Rok Jubileuszowy Zespołu Szkół Zawodowych w Lublińcu”.

 

 

Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu w latach 2004-2024

Z dniem 1 września 2004 r. stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych  nr 2 w Lublińcu objęła pani Jolanta Kardas. Od początku pani dyrektor podkreślała, że jej celem jest stworzenie uczniom przyjaznych warunków do rozwoju intelektualnego i emocjonalnego. Jej priorytetem była tradycja, nowoczesność i bezpieczeństwo. Dowodem podejmowanych działań w tym kierunku była budowa w 2008 r. dużego boiska szkolnego, które rozszerzało infrastrukturę wychowania fizycznego.

d8e7e4-mecz-rozpoczecia.webp
9bb6a9-budowa-boiska.webp

 

Kolejną dużą inwestycją była  przeprowadzona w latach 2012-2013 modernizacja i budowa nowego skrzydła placówki.  Było to możliwe dzięki staraniom Starostwa Powiatowego w Lublińcu, które w całości sfinansowało inwestycję.  

 

c4207f-prace-przy-budowie-nowego-skrzydla-1.webp

Prace przy budowie nowego skrzydła

0475a4-prace-przy-budowie-nowego-skrzydla-2.webp

Prace przy budowie nowego skrzydła

Uroczyste otwarcie nowego skrzydła szkoły miało miejsce 6 września 2013 roku. Uczestniczyli w nim m.in. ówczesny Śląski Kurator Oświaty Stanisław Faber. Rozbudowa budynku była spowodowana zwiększeniem liczby uczniów, którzy pragnęli kształcić się w zawodach i chcieli to robić w Zespole Szkół Zawodowych  w Lublińcu. 

16f581-uroczyste-otwarcie-nowego-skrzydla.webp

Uroczyste otwarcie nowego skrzydła. Na zdjęciu od lewej: Stanisław Faber   Śląski Kurator Oświaty, Jolanta Kardas dyrektor ZSZ w Lublińcu, Joachim smyła starosta Lubliniecki

Zachętą do podejmowania nauki w Zespole Szkół Zawodowych w Lublińcu na kierunkach zawodowych stały się atrakcyjnie wyposażone pracownie. Dzięki wsparciu Starostwa Powiatowego w Lublińcu w  związku z adaptacją części budynku na pracownie dydaktyczne w ramach projektu  „Poprawa efektywności kształcenia zawodowego w Powiecie Lublinieckim - poprawa jakości i elastyczności kształcenia zawodowego poprzez przebudowę, remont oraz doposażenie pracowni kształcenia zawodowego" przeprowadzono adaptację części pomieszczeń na pracownie: elektryczną, technologii gastronomicznej, pojazdów samochodowych i fryzjerską - kwota: 385 416,35 zł (zakończenie luty 2021) oraz doposażenie pracowni elektrycznej, technologii żywności, pojazdów samochodowych, fryzjerskiej - kwota: 621416,78 zł (zakończenie grudzień 2021).

484562-pracownia-technologii-zywnosci.webp

Pracownia technologii gastronomicznej

57aa35-pracownia-elektryczna.webp

Pracownia elektryczna

b00636-pracownia-fryzjerska-1.webp

Pracownia fryzjerska

5170b3-pracownia-mechaniczna-2.webp

Pracownia mechaniczna

Dodatkowo w listopadzie 2022 przeprowadzono termomodernizację budynku szkoły tj.: wymianę centralnego ogrzewania, docieplenie stropów budynku szkoły i sali gimnastycznej, wymianę części stolarki okiennej, docieplenie budynku szkoły (kwota 1 305 699,43 zł). 

Dzięki pracy na nowoczesnym sprzęcie młodzież zdobywa nowe, bardzo potrzebne umiejętności, nie tylko poprzez naukę, ale także poprzez zabawę, eksperymentowanie i wykorzystywanie zdobytej wiedzy w praktyce.

4d1968-kolko-elektryczne.webp

Uczniowie na zajęciach kółka elektrycznego

557421-kolko-fryzjerskie-1.webp

Uczniowie na zajęciach kółka fryzjerskiego

760fe3-kolko-kulinarne.webp

Uczniowie na zajęciach kółka kulinarnego

Zapewnienie adekwatności kształcenia do potrzeb rynku pracy nie jest możliwe bez współpracy szkoły z pracodawcami, którzy posiadają największą wiedzę na temat zapotrzebowania na kwalifikacje i zawody. Efektem tej współpracy było podpisanie przez panią dyrektor Jolantę  Kardas umowy patronackiej z firmą EthosEnergy Poland.

Uczniowie klasy patronackiej otrzymują wynagrodzenie i korzystają z zasobów pracodawcy jak każda inna osoba współpracująca z firmą. Uczą się zawodowej odpowiedzialności, a zapewnione zatrudnienie motywuje ich do nauki, także tej teoretycznej. Przygotowana grupa absolwentów to gotowy zespół pracowników, który może dalej rozwijać swoje kompetencje w macierzystej firmie.

Starostwo Powiatowe w Lublińcu. Podpisanie umowy patronackiej pomiędzy Starostą Lublinieckim Joachimem Smyłą, prezesem zarządu EthosEnergy Poland S.A. Januszem Osadnik i dyrektor ZSZ w Lublińcu Jolantą Kardas.

22 marca 2024 r. odbył się konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Lublińcu. Na okres kolejnych pięciu lat stanowisko objęła obecna pani dyrektor Jolanta Kardas.

Powierzenie stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Lublińcu Jolancie Kardas  - 27.03.2024

Udostępnij:

Utworzony: Środa 12 czerwca 2024 10:16:40 przez: Mirosław Włodarczyk

Ilość wyświetleń: 363

PRZYDATNE INFORMACJE

Zatrzymaj się na chwilę i zobacz co może Ci się przydać

Internetowa rezerwacja kolejki w Wydziale  Komunikacji, Drogownictwa i Transportu

Internetowa rezerwacja kolejki w Wydziale Komunikacji, Drogownictwa i Transportu

Nie czekaj zapisz się już dziś!

Sprawdź szczegóły

Solidarni z Ukrainą

Solidarni z Ukrainą

Znajdziesz tutaj przydatne informacje dla uchodźców.

Sprawdź szczegóły

System e-Zamówienia Publiczne Powiatu Lublinieckiego

System e-Zamówienia Publiczne Powiatu Lublinieckiego

Sprawdź szczegóły

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

Znajdziesz tutaj wiele poradników oraz zasięgniesz pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punktach pomocy.

Sprawdź szczegóły

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Potrzebujesz porady w sprawie ochrony praw konsumentów skorzystaj z usług Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Sprawdź szczegóły

Zgubiłeś ważna rzecz?

Zgubiłeś ważna rzecz?

Zwróć się do Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego gdzie sprawdzisz ogłoszenia o rzeczach znalezionych.

Sprawdź szczegóły

Aktualne rozkłady jazdy busów w Powiecie Lublinieckim

Aktualne rozkłady jazdy busów w Powiecie Lublinieckim

Skorzystaj ze strony z rozkładami przygotowanej dla mieszkańców:

Przejdź do rozkładu busów

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Sprawdź aktualne ostrzeżenia i raporty w Powiecie Lublinieckim.

Sprawdź szczegóły

Transmisje z sesji Rady Powiatu

Transmisje z sesji Rady Powiatu

Znajdziesz tutaj aktualne i archiwalne nagrania

Sprawdź szczegóły

Zastanawiasz się gdzie bezpiecznie urodzić swoje dziecko?

Zastanawiasz się gdzie bezpiecznie urodzić swoje dziecko?

Skorzystaj z usług naszego Szpitala Powiatowego.

Sprawdź szczegóły

Potrzebujesz podpisać dokument elektronicznie?

Potrzebujesz podpisać dokument elektronicznie?

Skorzystaj z darmowego podpisu zaufanego i przejdź do e-puap:

Przejdź do epuap

Nasze powiatowe Orliki - przydatne informacje

Nasze powiatowe Orliki - przydatne informacje

Sprawdź harmonogramy:

Sprawdź szczegóły

Narady koordynacyjne

Narady koordynacyjne

Wydział Geodezji i Kartografii zaprasza projektantów do składania wniosków na naradę koordynacyjną w formie elektronicznej:

Sprawdź szczegóły

KONTAKT, WYDZIAŁY, BIURA

Znajdź szybko interesujący nr telefonu

Skontaktuj się z nami

Wyznacz trasę
do Starostwa
Skorzystaj z nowych miejsc parkingowych:
piętrowy Park and Ride przy dworcu