ZAREZERWUJ

WIZYTĘ

W WYDZIALE

KOMUNIKACJI

zamknij
Godziny pracy
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
(za wyjątkiem WK oraz WGK - sprawdź szczegóły)
Chcesz zadzwonić do wydziału?
Kliknij tutaj i wybierz wydział

Wydanie karty wędkarskiej

Numer karty: WOŚ.4/U

Opis:

Wydanie karty wędkarskiej

Co powinienem wiedzieć?

 1. Na podstawie  art. 7 pkt 3, 4, 57,6, 7 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985r. o rybactwie śródlądowym kartę  wędkarskiej:  
  • wydaje starosta właściwy dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy (w miastach na prawach powiatu - prezydent miasta), po złożeniu przez osobę zainteresowaną egzaminu ze znajomości ochrony i połowu ryb przed komisją powołaną przez społeczną organizację amatorskiego połowu ryb. Z obowiązku składania egzaminu są zwolnione osoby posiadające średnie lub wyższe wykształcenie rybackie
  • z obowiązku posiadania karty wędkarskiej zwolnione są osoby do lat 14, z tym, że mogą one uprawiać amatorski połów ryb wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej posiadającej taką kartę
  • kartę wędkarską wydaje się osobie, która ukończyła 14 lat. Kartę łowiectwa podwodnego wydaje się osobie, która ukończyła 18 lat
  • z obowiązku posiadania karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego zwolnieni są cudzoziemcy czasowo przebywający w Polsce oraz osoby uprawiające amatorski połów ryb w wodach uprawnionej do rybactwa osoby fizycznej, jeżeli uzyskały od niej zezwolenie na połów w tych wodach
 2. Do wniosku należy dołączyć załącznik w postaci potwierdzenia dokonania opłaty za wydanie karty, aktualne zdjęcie oraz protokół/zaświadczenie o zdanym egzaminie ze znajomości ochrony i połowu ryb

Kto może załatwić sprawę?

Osoba zainteresowana.

Ile trwa załatwienie sprawy w urzędzie?

Kartę wędkarską wydaje się bez zbędnej zwłoki

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Wniosek o wydanie karty wędkarskiej (WOŚ.4) - kompletny wniosek podpisany przez osobę zainteresowaną;
 2. Protokół/zaświadczenie o zdanym egzaminie ze znajomości ochrony i połowu ryb wydanego przez Polski Związek Wędkarski
 3. Aktualne, kolorowe zdjęcie
 4. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty wędkarskiej w wysokości 10 zł

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

 • W związku ze złożonym wnioskiem należy uiścić opłatę w wysokości 10 zł.
 • W przypadku odbioru zaświadczenia przez inną osobę niż wnioskodawca, należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł za pełnomocnictwo (z opłaty skarbowej zwolnione jest pełnomocnictwo udzielone m.in. małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu).


UWAGA:

 • Obowiązek zapłaty opłaty powstaje z chwilą złożenia wniosku

Wpłat z tytułu wydania karty wędkarskie dokonywać można na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Lublińcu  przy ul. Paderewskiego 7.

Starostwo Powiatowe w Lublińcu
PKO BP S.A. nr :
14 1020 1664 0000 3502 0188 8452

 • Odbierając w organie kartę wędkarską osoba upoważniona przedstawia pełnomocnictwo podpisane przez wnioskodawcę wraz z dołączonym dowodem zapłaty opłaty skarbowej albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty (dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej).

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można w kasie Urzędu Miejskiego w Lublińcu  przy ul. Paderewskiego 5 lub przelewem na rachunek bankowy w  ING  Bank Śląski.

Urząd Miejski w Lublińcu
ING Bank Śląski o/Częstochowa nr :
33 1050 1142 1000 0005 0096 6783

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1

 • Pobrać poniżej lub ze strony Starostwa Powiatowego w Lublińcu na stronie: druki do pobrania formularz "wniosku o wydanie karty wędkarskiej”,
 • Formularz wniosku dostępny jest również w Starostwie Powiatowym w Lublińcu w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa przy ul. Sobieskiego 9, pok. 11, III piętro).


Krok 2
Złożyć kompletny wniosek:

 • osobiście w Biurze podawczym;
 • listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Lublińcu – Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa: 42-700  Lubliniec, ul. Paderewskiego 7;


Krok 3
Odbiór karty wędkarskiej w sposób określony we wniosku (osobiście lub listownie).

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Tak, wysyłając kompletny wniosek:

 • pocztą

Możliwość załatwienia sprawy elektronicznie

Nie

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2019r., poz. 2168 ze zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz.U. z 2018 r., poz. 2003 ze zm.),
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2020 r., poz. 1546 ze zm.),

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy nie występuje.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Informacja ogólna o ochronie danych osobowych zbieranych przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu.

Wydział:

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

 

 

Potrzebujesz dodatkowych informacji?
ZADZWOŃ:

530 057 454
Pietrek Celina
Przejdź do: Pliki do pobrania

INFORMAJCA! Aby móc w pełni korzystać z aktywnych pdfów zalecamy korzystanie z przeglądarek: Adobe Acrobat, Google Chrome, Opera, Microsoft Edge.

Utworzony: Czwartek 3 września 2015 11:42:27 przez: Mirosław Włodarczyk

Ilość wyświetleń: 3495

PRZYDATNE INFORMACJE

Zatrzymaj się na chwilę i zobacz co może Ci się przydać

Internetowa rezerwacja kolejki w Wydziale Komunikacji, Drogownictwa i Transportu

Internetowa rezerwacja kolejki w Wydziale Komunikacji, Drogownictwa i Transportu

Nie czekaj zapisz się już dziś!

Sprawdź szczegóły

Solidarni z Ukrainą

Solidarni z Ukrainą

Znajdziesz tutaj przydatne informacje dla uchodźców.

Sprawdź szczegóły

System e-Zamówienia Publiczne Powiatu Lublinieckiego

System e-Zamówienia Publiczne Powiatu Lublinieckiego

Sprawdź szczegóły

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

Znajdziesz tutaj wiele poradników oraz zasięgniesz pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punktach pomocy.

Sprawdź szczegóły

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Potrzebujesz porady w sprawie ochrony praw konsumentów skorzystaj z usług Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Sprawdź szczegóły

Zgubiłeś ważna rzecz?

Zgubiłeś ważna rzecz?

Zwróć się do Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego gdzie sprawdzisz ogłoszenia o rzeczach znalezionych.

Sprawdź szczegóły

Aktualne rozkłady jazdy busów w Powiecie Lublinieckim

Aktualne rozkłady jazdy busów w Powiecie Lublinieckim

Skorzystaj ze strony z rozkładami przygotowanej dla mieszkańców:

Przejdź do rozkładu busów

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Sprawdź aktualne ostrzeżenia i raporty w Powiecie Lublinieckim.

Sprawdź szczegóły

Transmisje z sesji Rady Powiatu

Transmisje z sesji Rady Powiatu

Znajdziesz tutaj aktualne i archiwalne nagrania

Sprawdź szczegóły

Zastanawiasz się gdzie bezpiecznie urodzić swoje dziecko?

Zastanawiasz się gdzie bezpiecznie urodzić swoje dziecko?

Skorzystaj z usług naszego Szpitala Powiatowego.

Sprawdź szczegóły

Potrzebujesz podpisać dokument elektronicznie?

Potrzebujesz podpisać dokument elektronicznie?

Skorzystaj z darmowego podpisu zaufanego i przejdź do e-puap:

Przejdź do epuap

Nasze powiatowe Orliki - przydatne informacje

Nasze powiatowe Orliki - przydatne informacje

Sprawdź harmonogramy:

Sprawdź szczegóły

Narady koordynacyjne

Narady koordynacyjne

Wydział Geodezji i Kartografii zaprasza projektantów do składania wniosków na naradę koordynacyjną w formie elektronicznej:

Sprawdź szczegóły

KONTAKT, WYDZIAŁY, BIURA

Znajdź szybko interesujący nr telefonu

Skontaktuj się z nami

Wyznacz trasę
do Starostwa
Skorzystaj z nowych miejsc parkingowych:
piętrowy Park and Ride przy dworcu