ZAREZERWUJ

WIZYTĘ

W WYDZIALE

KOMUNIKACJI

zamknij
Godziny pracy
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
(za wyjątkiem WK oraz WGK - sprawdź szczegóły)
Chcesz zadzwonić do wydziału?
Kliknij tutaj i wybierz wydział
Obsługujemy klientów w godzinach:

Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30

Lokalizacja:

Powiatowe Centrum Usług Społecznych w Lublińcu

ul. Sobieskiego 9, 42-700 Lubliniec (pokaż trasę)
Adres korespondencyjny:

Referat ds. Kontroli

Starostwo Powiatowe w Lublińcu
ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec
Zadania Referatu ds. Kontroli
 1. Do zadań Referatu ds. Kontroli należy w szczególności:
  1. Opracowywanie procedur kontroli zarządczej w starostwie oraz w powiatowych jednostkach organizacyjnych.
  2. Opracowywanie planów kontroli w starostwie oraz powiatowych jednostkach organizacyjnych.
  3. Prowadzenie kontroli kompleksowych, problemowych i doraźnych - zgodnie z planem i zakresem, w starostwie, powiatowych jednostkach organizacyjnych oraz innych podmiotach w zakresie, w jakim wykorzystują środki publiczne lub dysponują tymi środkami.
  4. Współdziałanie z organami kontroli zewnętrznej i wewnętrznej.
  5. Badanie zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań oraz ochrony zasobów.
  6. Badanie przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji.
  7. Dokonywanie identyfikacji i analizy ryzyka w odniesieniu do celów i zadań.
  8. Sporządzanie sprawozdań z przebiegu kontroli zarządczej.
  9. Kontrola działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lublińcu.
 2. W referacie tworzy się stanowisko Pełnomocnika ds. Informacji Publicznej. Do zadań Pełnomocnika ds. Informacji Publicznej należy w szczególności:
  1. Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
  2. Koordynacja spraw związanych z wnioskami o udzielenie informacji publicznej.
  3. Koordynacja spraw związanych w wnioskami o ponowne wykorzystanie informacji publicznej.
  4. Zbieranie od osób kierujących wydziałami lub referatami Starostwa Powiatowego w Lublińcu niezbędnych informacji do wykonywania swoich obowiązków.
 3. W referacie tworzy się stanowisko Inspektora Ochrony Danych podległe bezpośrednio Staroście. Do zadań Inspektora Ochrony Danych należy w szczególności:
  1. Zadania realizowane w starostwie i powiatowych jednostkach organizacyjnych:
   1. Sporządzanie oraz nadzór nad aktualnością dokumentacji i wewnętrznych procedur zarządzania bezpieczeństwem danych osobowych , w tym proponowanie nowych procedur.
   2. Organizowanie szkoleń wstępnych i okresowych z ochrony danych osobowych.
   3. Bieżące doradzanie oraz podnoszenie świadomości osób przetwarzających dane , dla których administratorem jest Starostwo Powiatowe lub podległe jednostki organizacyjne.
   4. Doradzanie w kwestiach związanych z powierzeniem danych.
   5. Pełnienie roli punktu kontaktowego dla osób , których dane dotyczą , w tym przygotowywanie odpowiedzi na ich żądanie.
   6. Wsparcie administratora oraz pracowników w realizacji żądań osób , których dane dotyczą.
   7. Monitorowanie udostępnień danych osobowych , w tym wydawanie opinii w zakresie realizacji wniosku o udostępnienie.
   8. Współpraca z organem nadzorczym,
   9. Pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach,
   10. Aktywne wsparcie kierownictwa w przypadku naruszenia poufności poprzez przygotowanie odpowiednich działań zaradczych.
   11. Aktywne włączenie się we wszelkie sprawy związane z przetwarzaniem danych osobowych.
  1. Zadania realizowane w starostwie:
   1. prowadzenie rejestru czynności lub rejestru kategorii czynności,
   2. wydawanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych,
   3. prowadzenie rejestru osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.

Aktualizacja zawiera zmiany z uchwały z dnia 20 marca 2019 roku

Ilość wyświetleń: 593

PRZYDATNE INFORMACJE

Zatrzymaj się na chwilę i zobacz co może Ci się przydać

Internetowa rezerwacja kolejki w Wydziale Komunikacji, Drogownictwa i Transportu

Internetowa rezerwacja kolejki w Wydziale Komunikacji, Drogownictwa i Transportu

Nie czekaj zapisz się już dziś!

Sprawdź szczegóły

Solidarni z Ukrainą

Solidarni z Ukrainą

Znajdziesz tutaj przydatne informacje dla uchodźców.

Sprawdź szczegóły

System e-Zamówienia Publiczne Powiatu Lublinieckiego

System e-Zamówienia Publiczne Powiatu Lublinieckiego

Sprawdź szczegóły

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

Znajdziesz tutaj wiele poradników oraz zasięgniesz pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punktach pomocy.

Sprawdź szczegóły

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Potrzebujesz porady w sprawie ochrony praw konsumentów skorzystaj z usług Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Sprawdź szczegóły

Zgubiłeś ważna rzecz?

Zgubiłeś ważna rzecz?

Zwróć się do Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego gdzie sprawdzisz ogłoszenia o rzeczach znalezionych.

Sprawdź szczegóły

Aktualne rozkłady jazdy busów w Powiecie Lublinieckim

Aktualne rozkłady jazdy busów w Powiecie Lublinieckim

Skorzystaj ze strony z rozkładami przygotowanej dla mieszkańców:

Przejdź do rozkładu busów

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Sprawdź aktualne ostrzeżenia i raporty w Powiecie Lublinieckim.

Sprawdź szczegóły

Transmisje z sesji Rady Powiatu

Transmisje z sesji Rady Powiatu

Znajdziesz tutaj aktualne i archiwalne nagrania

Sprawdź szczegóły

Zastanawiasz się gdzie bezpiecznie urodzić swoje dziecko?

Zastanawiasz się gdzie bezpiecznie urodzić swoje dziecko?

Skorzystaj z usług naszego Szpitala Powiatowego.

Sprawdź szczegóły

Potrzebujesz podpisać dokument elektronicznie?

Potrzebujesz podpisać dokument elektronicznie?

Skorzystaj z darmowego podpisu zaufanego i przejdź do e-puap:

Przejdź do epuap

Nasze powiatowe Orliki - przydatne informacje

Nasze powiatowe Orliki - przydatne informacje

Sprawdź harmonogramy:

Sprawdź szczegóły

Narady koordynacyjne

Narady koordynacyjne

Wydział Geodezji i Kartografii zaprasza projektantów do składania wniosków na naradę koordynacyjną w formie elektronicznej:

Sprawdź szczegóły

KONTAKT, WYDZIAŁY, BIURA

Znajdź szybko interesujący nr telefonu

Skontaktuj się z nami

Wyznacz trasę
do Starostwa
Skorzystaj z nowych miejsc parkingowych:
piętrowy Park and Ride przy dworcu