ZAREZERWUJ

WIZYTĘ

W WYDZIALE

KOMUNIKACJI

zamknij
Godziny pracy
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
(za wyjątkiem WK oraz WGK - sprawdź szczegóły)
Chcesz zadzwonić do wydziału?
Kliknij tutaj i wybierz wydział
Obsługujemy klientów w godzinach:

Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30

Lokalizacja:

Starostwo Powiatowe w Lublińcu

ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec (pokaż trasę)
Adres korespondencyjny:

Wydział Informacji, Promocji i Kultury

Starostwo Powiatowe w Lublińcu
ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec
Zadania Wydziału Informacji, Promocji i Kultury

Do zadań Wydziału Informacji, Promocji i Kultury należy w szczególności:

 1. Wykonywanie działań związanych z tworzeniem i realizacją bieżącej polityki informacyjnej, w tym:
  1. Informowanie środków masowego przekazu o działalności, programach i wynikach pracy Zarządu Powiatu i Starostwa Powiatowego.
  2. Obsługa Zarządu Powiatu w zakresie kontaktów ze środkami masowego przekazu.
  3. Opracowywanie publikacji przedstawiających stanowisko Zarządu Powiatu w toczących się dyskusjach prasowych.
  4. Dbanie o pozytywny wizerunek Zarządu Powiatu i Starostwa.
  5. Współpraca z mediami w zakresie promocji powiatu i jego rozwoju.
  6. Redagowanie strony internetowej Starostwa i merytoryczny nadzór nad jej zawartością.
  7. Redagowanie i publikowanie treści na portalach społecznościowych.
  8. Współpraca z wydziałami i jednostkami organizacyjnymi, zapewniająca pozyskanie i publikowanie informacji o wydarzeniach realizowanych w powiecie.
 2. Prowadzenie spraw z zakresu promocji powiatu, w tym:
  1. Organizowanie imprez artystycznych i rozrywkowych o zasięgu powiatowym.
  2. Organizowanie obchodów świąt i innych uroczystości.
  3. Wydawanie materiałów promocyjnych powiatu, w szczególności: gazety powiatowej, druków promocyjno - informacyjnych.
  4. Prowadzenie spraw związanych z opracowaniem, zamawianiem i rozpowszechnianiem gadżetów promocyjnych powiatu.
  5. Prowadzenie spraw w zakresie wymiany kulturalnej.
  6. Współpraca z innymi instancjami administracji rządowej, samorządowej, stowarzyszeniami, fundacjami, itp..
  7. Opracowywanie projektów i wykonywanie drobnych elektronicznych publikacji dotyczących promocji Powiatu, tj. zaproszeń, podziękowań, plakatów, dyplomów, map, przewodników itp..
 3. Prowadzenie spraw z zakresu kultury fizycznej i sportu, w tym:
  1. Organizowanie działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej oraz tworzenie odpowiednich warunków materialno - technicznych dla jej rozwoju, w tym:
   1. Popularyzacji walorów rekreacji ruchowej.
   2. Organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo - rekreacyjnych.
   3. Prowadzenie spraw związanych z patronatem starosty nad wydarzeniami sportowymi.
 4. Prowadzenie spraw z zakresu kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w tym:
  1. Sprawowanie mecenatu.
  2. Podejmowanie działań zapewniających rozwój twórczości artystycznej.
  3. Prowadzenie instytucji kultury, tworzenie muzeów.
  4. Organizowanie i prowadzenie bibliotek publicznych.
  5. Prowadzenie spraw związanych z rozwojem życia kulturalnego powiatu m.in. organizowanie lub współorganizowanie koncertów, wykładów kulturalnych, wernisaży, imprez artystycznych oraz rozrywkowych.
  6. Prowadzenie spraw związanych z patronem starosty nad wydarzeniami kulturalnymi.
  7. Prowadzenie spraw związanych z udzieleniem dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru.
  8. Współdziałanie w organizacji świąt i innych imprez artystycznych oraz rozrywkowych.
 5. Prowadzenie spraw z zakresu kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w tym:
  1. Administrowanie serwerem stron WWW i serwerem poczty elektronicznej.
  2. Prowadzenie i aktualizacja stron internetowych.
  3. Prowadzenie i aktualizacja Biuletynu Informacji Publicznej.
 6. Wykonywanie zadań rzecznika prasowego Starostwa Powiatowego w Lublińcu.
 7. Prowadzenie spraw z zakresu współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 8. Prowadzenie spraw z zakresu współpracy z jednostkami partnerskimi krajowymi i międzynarodowymi dot. kultury, sportu, promocji i turystyki.
 9. Opracowywanie projektów uchwał Rady Powiatu oraz Zarządu Powiatu i zarządzeń Starosty w zakresie prowadzonych przez siebie spraw.
 10. Planowanie i rozliczanie wydatków budżetowych Wydziału.
 11. Dokonywanie zaangażowań środków budżetowych w ramach przydzielonych zadań.
 12. Przygotowywanie, prowadzenie i realizacja zamówień publicznych w zakresie należącym do Wydziału.
 13. Prowadzenie spraw z zakresu likwidacji składników majątkowych.
 14. Prowadzenie obsługi sekretariatu starosty.
 15. Prowadzenie rejestru zarządzeń starosty, przekazywanie rejestru zarządzeń starosty do Biuletynu Informacji Publicznej.

Aktualizacja zawiera zmiany z uchwały z dnia 15 maja 2024 roku

Utworzony: Czwartek 10 czerwca 2021 07:40:33 przez: Mirosław Włodarczyk

Ilość wyświetleń: 827

PRZYDATNE INFORMACJE

Zatrzymaj się na chwilę i zobacz co może Ci się przydać

Internetowa rezerwacja kolejki w Wydziale Komunikacji, Drogownictwa i Transportu

Internetowa rezerwacja kolejki w Wydziale Komunikacji, Drogownictwa i Transportu

Nie czekaj zapisz się już dziś!

Sprawdź szczegóły

Solidarni z Ukrainą

Solidarni z Ukrainą

Znajdziesz tutaj przydatne informacje dla uchodźców.

Sprawdź szczegóły

System e-Zamówienia Publiczne Powiatu Lublinieckiego

System e-Zamówienia Publiczne Powiatu Lublinieckiego

Sprawdź szczegóły

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

Znajdziesz tutaj wiele poradników oraz zasięgniesz pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punktach pomocy.

Sprawdź szczegóły

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Potrzebujesz porady w sprawie ochrony praw konsumentów skorzystaj z usług Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Sprawdź szczegóły

Zgubiłeś ważna rzecz?

Zgubiłeś ważna rzecz?

Zwróć się do Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego gdzie sprawdzisz ogłoszenia o rzeczach znalezionych.

Sprawdź szczegóły

Aktualne rozkłady jazdy busów w Powiecie Lublinieckim

Aktualne rozkłady jazdy busów w Powiecie Lublinieckim

Skorzystaj ze strony z rozkładami przygotowanej dla mieszkańców:

Przejdź do rozkładu busów

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Sprawdź aktualne ostrzeżenia i raporty w Powiecie Lublinieckim.

Sprawdź szczegóły

Transmisje z sesji Rady Powiatu

Transmisje z sesji Rady Powiatu

Znajdziesz tutaj aktualne i archiwalne nagrania

Sprawdź szczegóły

Zastanawiasz się gdzie bezpiecznie urodzić swoje dziecko?

Zastanawiasz się gdzie bezpiecznie urodzić swoje dziecko?

Skorzystaj z usług naszego Szpitala Powiatowego.

Sprawdź szczegóły

Potrzebujesz podpisać dokument elektronicznie?

Potrzebujesz podpisać dokument elektronicznie?

Skorzystaj z darmowego podpisu zaufanego i przejdź do e-puap:

Przejdź do epuap

Nasze powiatowe Orliki - przydatne informacje

Nasze powiatowe Orliki - przydatne informacje

Sprawdź harmonogramy:

Sprawdź szczegóły

Narady koordynacyjne

Narady koordynacyjne

Wydział Geodezji i Kartografii zaprasza projektantów do składania wniosków na naradę koordynacyjną w formie elektronicznej:

Sprawdź szczegóły

KONTAKT, WYDZIAŁY, BIURA

Znajdź szybko interesujący nr telefonu

Skontaktuj się z nami

Wyznacz trasę
do Starostwa
Skorzystaj z nowych miejsc parkingowych:
piętrowy Park and Ride przy dworcu