ZAREZERWUJ

WIZYTĘ

W WYDZIALE

KOMUNIKACJI

zamknij
Godziny pracy
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
(za wyjątkiem WK oraz WGK - sprawdź szczegóły)
Chcesz zadzwonić do wydziału?
Kliknij tutaj i wybierz wydział
Obsługujemy klientów w godzinach:

Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30

Lokalizacja:

Starostwo Powiatowe w Lublińcu

ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec (pokaż trasę)
Adres korespondencyjny:

Wydział Obsługi Rady i Zarządu, Polityki Społecznej i Zdrowia

Starostwo Powiatowe w Lublińcu
ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec
Zadania Wydziału Obsługi Rady i Zarządu, Polityki Społecznej i Zdrowia

Do zadań Wydziału Obsługi Rady i Zarządu, Polityki Społecznej i Zdrowia należy w szczególności:

 1. Prowadzenie spraw z zakresu obsługi rady, zarządu, komisji rady (zwane dalej komisjami), a w tym:
  1. Obsługa merytoryczna oraz biurowa rady, zarządu, poszczególnych komisji obejmująca zwłaszcza:
   1. Gromadzenie i przygotowywanie materiałów niezbędnych dla pracy rady, zarządu, poszczególnych komisji.
   2. Przygotowywanie i obsługa posiedzeń rady, zarządu, komisji.
   3. Sporządzanie protokołów z obrad rady, zarządu i komisji.
   4. Prowadzenie rejestrów: uchwał rady; uchwał zarządu; wniosków i opinii komisji; interpelacji i wniosków radnych; klubów radnych.
   5. Terminowe przekazywanie uchwał wydziałom w celu przekazania ich właściwym podmiotom zobowiązanym do ich wykonania.
   6. Terminowe przekazywanie uchwał do Regionalnej Izby Obrachunkowej, Nadzoru Prawnego oraz dokumentów do Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego.
   7. Przekazywanie wniosków komisji wydziałom odpowiedzialnym za ich realizację
    oraz kontrola terminowości przygotowania projektu odpowiedzi dla zarządu.
   8. Przekazywanie interpelacji radnych złożonych Przewodniczącemu Rady Powiatu adresatom zobowiązanym do ich realizacji oraz kontrola terminowości przygotowania projektu odpowiedzi.
   9. Przygotowywanie projektów aktów prawnych rady, zarządu, komisji z zakresu wykonywanych zadań.
   10. Przekazywanie uchwał do publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.
   11. Umieszczanie uchwał rady na tablicy ogłoszeń starostwa.
   12. Prowadzenie spraw osobowych radnych.
   13. Przekazywanie informacji o przysługujących radnym dietach Wydziałowi Finansowemu.
   14. Wskazywanie - po konsultacji z Inspektorem Ochrony Danych - danych osobowych do anonimizacji z transmisji obrad sesji Rady Powiatu w Lublińcu i przekazanie ich do Samodzielnego Stanowiska ds. Informatyki.
  2. Gromadzenie i udostępnianie zbiorów aktów prawnych stanowionych przez powiat.
  3. Realizacja innych czynności i zadań uzgodnionych z Przewodniczącym Rady.
 2. Prowadzenie spraw z zakresu obsługi rady, zarządu, komisji rady (zwane dalej komisjami), a w tym:
  1. Prowadzenie kancelarii ogólnej starostwa.
  2. Prowadzenie rejestru kancelaryjnego Starostwa Powiatowego.
  3. Rejestracja elektroniczna korespondencji przychodzącej do starostwa.
  4. Przyjmowanie i rozdział korespondencji przychodzącej do starostwa.
  5. Wysyłanie korespondencji i wysyłek przygotowanych przez poszczególne wydziały i referaty.
 3. Prowadzenie spraw z zakresu zdrowia związanych z realizacją zadań oraz kompetencji rady, zarządu oraz starosty, w szczególności:
  1. Przygotowywanie dokumentów oraz prowadzenie spraw związanych z przekształcaniem i likwidacją samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, zwanego dalej SP ZOZ.
  2. Przygotowywanie dokumentów związanych z zatwierdzeniem statutu uchwalonego przez radę społeczną.
  3. Przygotowywanie dokumentów związanych z tworzeniem rady społecznej przy SP ZOZ.
  4. Opiniowanie odwołań kierownika zakładu opieki zdrowotnej od uchwał rady społecznej.
  5. Przygotowanie organizacji konkursu na stanowisko kierownika SP ZOZ oraz zastępcy kierownika w zakładzie zgodnie z odrębnymi przepisami.
  6. Przygotowywanie programów polityki zdrowotnej.
  7. Przygotowywanie dokumentów związanych z udzielaniem zgody na zbycie, wydzierżawienie lub wynajęcie majątku trwałego SP ZOZ albo wniesienie tego majątku do spółek lub fundacji.
  8. Prowadzenie spraw związanych z restrukturyzacją systemu opieki zdrowotnej.
  9. Przygotowywanie projektów aktów prawnych z zakresu wykonywanych zadań.
 4. Prowadzenie spraw z zakresu polityki społecznej związanych z realizacją zadań oraz kompetencji rady, zarządu oraz starosty, w szczególności:
  1. Przygotowywanie dokumentów związanych z ogłaszaniem średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej oraz dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej w danym roku budżetowym.
  2. Występowanie do wojewody o przyznanie oraz zwiększenie dotacji dla mieszkańców domów pomocy społecznej.
  3. Przygotowywanie dokumentów związanych z zatwierdzaniem regulaminów i statutów jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.
  4. Występowanie do wojewody o wydanie pozwolenia na prowadzenie domów pomocy społecznej oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych.
  5. Prowadzenie rejestru porozumień w sprawie ustalania wysokości wydatków
   na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych.
  6. Przygotowywanie dokumentów związanych z powoływaniem i odwoływaniem powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.
  7. Przygotowywanie dokumentów związanych z powoływaniem i odwoływaniem Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
  8. Inicjowanie i prowadzenie działań mających na celu rozpowszechnianie informacji o programach i formach pomocy realizowanych z udziałem środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
  9. Przygotowywanie projektów aktów prawnych z zakresu wykonywanych zadań.

Aktualizacja zawiera zmiany z uchwały z dnia 15 maja 2024 roku

Utworzony: Czwartek 10 czerwca 2021 07:42:04 przez: Mirosław Włodarczyk

Ilość wyświetleń: 674

PRZYDATNE INFORMACJE

Zatrzymaj się na chwilę i zobacz co może Ci się przydać

Internetowa rezerwacja kolejki w Wydziale Komunikacji, Drogownictwa i Transportu

Internetowa rezerwacja kolejki w Wydziale Komunikacji, Drogownictwa i Transportu

Nie czekaj zapisz się już dziś!

Sprawdź szczegóły

Solidarni z Ukrainą

Solidarni z Ukrainą

Znajdziesz tutaj przydatne informacje dla uchodźców.

Sprawdź szczegóły

System e-Zamówienia Publiczne Powiatu Lublinieckiego

System e-Zamówienia Publiczne Powiatu Lublinieckiego

Sprawdź szczegóły

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

Znajdziesz tutaj wiele poradników oraz zasięgniesz pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punktach pomocy.

Sprawdź szczegóły

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Potrzebujesz porady w sprawie ochrony praw konsumentów skorzystaj z usług Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Sprawdź szczegóły

Zgubiłeś ważna rzecz?

Zgubiłeś ważna rzecz?

Zwróć się do Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego gdzie sprawdzisz ogłoszenia o rzeczach znalezionych.

Sprawdź szczegóły

Aktualne rozkłady jazdy busów w Powiecie Lublinieckim

Aktualne rozkłady jazdy busów w Powiecie Lublinieckim

Skorzystaj ze strony z rozkładami przygotowanej dla mieszkańców:

Przejdź do rozkładu busów

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Sprawdź aktualne ostrzeżenia i raporty w Powiecie Lublinieckim.

Sprawdź szczegóły

Transmisje z sesji Rady Powiatu

Transmisje z sesji Rady Powiatu

Znajdziesz tutaj aktualne i archiwalne nagrania

Sprawdź szczegóły

Zastanawiasz się gdzie bezpiecznie urodzić swoje dziecko?

Zastanawiasz się gdzie bezpiecznie urodzić swoje dziecko?

Skorzystaj z usług naszego Szpitala Powiatowego.

Sprawdź szczegóły

Potrzebujesz podpisać dokument elektronicznie?

Potrzebujesz podpisać dokument elektronicznie?

Skorzystaj z darmowego podpisu zaufanego i przejdź do e-puap:

Przejdź do epuap

Nasze powiatowe Orliki - przydatne informacje

Nasze powiatowe Orliki - przydatne informacje

Sprawdź harmonogramy:

Sprawdź szczegóły

Narady koordynacyjne

Narady koordynacyjne

Wydział Geodezji i Kartografii zaprasza projektantów do składania wniosków na naradę koordynacyjną w formie elektronicznej:

Sprawdź szczegóły

KONTAKT, WYDZIAŁY, BIURA

Znajdź szybko interesujący nr telefonu

Skontaktuj się z nami

Wyznacz trasę
do Starostwa
Skorzystaj z nowych miejsc parkingowych:
piętrowy Park and Ride przy dworcu