ZAREZERWUJ

WIZYTĘ

W WYDZIALE

KOMUNIKACJI

zamknij
Godziny pracy
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
(za wyjątkiem WK oraz WGK - sprawdź szczegóły)
Chcesz zadzwonić do wydziału?
Kliknij tutaj i wybierz wydział
Obsługujemy klientów w godzinach:

Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30

Lokalizacja:

Starostwo Powiatowe w Lublińcu

ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec (pokaż trasę)
Adres korespondencyjny:

Wydział Organizacji

Starostwo Powiatowe w Lublińcu
ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec
Zadania Wydziału Organizacji
 1. Do zadań Wydziału Organizacji należy w szczególności:
  1. Prowadzenie spraw organizacyjnych i funkcjonowania starostwa, w tym:
   1. Zapewnienie sprawnej organizacji i funkcjonowania starostwa.
   2. Zapewnienie prawidłowej obsługi obywateli.
   3. Opracowanie projektu statutu starostwa oraz jego nowelizacji.
   4. Opracowanie projektów: Regulaminu Organizacyjnego, aktów prawnych zarządu oraz starosty oraz kontrola ich realizacji.
   5. Prowadzenie rejestrów: pieczęci urzędowych, skarg i wniosków wpływających do starostwa, umów i porozumień.
   6. Dokonywanie zakupów towarów i usług na bieżące potrzeby starostwa.
   7. Zapewnienie czystości i estetyki biur starostwa i budynków administrowanych przez starostwo, w tym nadzór nad pracownikami gospodarczymi.
   8. Sporządzanie zapotrzebowania na materiały biurowe, inne materiały oraz wyposażenie niezbędne do pracy starostwa.
   9. Zaopatrzenie starostwa w materiały biurowe, druki, meble, środki czystości, sprzęt biurowy, pozostałe wyposażenie.
   10. Dokonywanie rozdziału materiałów biurowych, środków czystości i innych materiałów oraz wyposażenia niezbędnego do pracy starostwa pomiędzy poszczególne wydziały oraz referaty.
   11. Dokonywanie zakupów i prenumeraty czasopism, książek, wydawnictw itp.
   12. Planowanie wydatków związanych z prowadzeniem procesu zaopatrzenia, dokonywanie uzgodnień w tym zakresie.
   13. Zamawianie, prowadzenie ewidencji pieczęci urzędowych, nagłówkowych i imiennych oraz ich bieżąca likwidacja i wymiana.
   14. Prowadzenie ewidencji obwieszczeń i ogłoszeń urzędowych.
   15. Zabezpieczenie informacji wizualnej dla petentów.
   16. Pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez Powiatowego Rzecznika Konsumentów, o których mowa w rozdz. II niniejszego paragrafu.
  1. Zarządzanie budynkami administrowanymi przez starostwo, w tym:
   1. Zaopatrzenie budynków administrowanych przez starostwo w media (woda, kanalizacja, gaz, energia elektryczna, odpady) w tym opracowywanie umów z dostawcami tych usług oraz bieżąca kontrola ich wykonania.
   2. Prowadzenie spraw związanych z ubezpieczaniem i ochroną budynków administrowanych przez Starostwo.
   3. Bieżąca konserwacja i naprawy, w celu utrzymania instalacji i urządzeń w budynku w stanie stałej sprawności technicznej.
   4. Nadzór nad wymaganym serwisem gwarancyjnym urządzeń i instalacji znajdujących się w budynku.
   5. Okresowe przeglądy stanu technicznego budynku, instalacji i urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
   6. Prowadzenie inwestycji, remontów budynków administrowanych przez Starostwo.
   7. Organizowanie pracy służb wykonujących prace porządkowo – konserwatorskie w pomieszczeniach i na posesjach budynków administrowanych przez starostwo.
  2. Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie określonym odrębnymi przepisami, a w szczególności koordynacja prac związanych z powołaniem Rady Rynku Pracy.
 2. W wydziale tworzy się stanowisko Powiatowego Rzecznika Konsumentów, podległe bezpośrednio staroście. Do zadań osoby zajmującej stanowisko Powiatowego Rzecznika Konsumentów należy w szczególności:
  1. Zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów.
  2. Składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów.
  3. Występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów.
  4. Współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi.
 3. W wydziale tworzy się stanowisko audytora wewnętrznego podległe bezpośrednio staroście. Do zadań audytora wewnętrznego należy w szczególności:
  1. Prowadzenie audytu w wydziałach, referatach i powiatowych jednostkach organizacyjnych poprzez:
   1. badanie wiarygodności sprawozdania finansowego oraz z wykonania budżetu,
   2. ocenę adekwatności, skuteczności i efektywności systemów kontroli wewnętrznej oraz ocenę przestrzegania zasady celowości i oszczędności w dokonywaniu wydatków,
   3. identyfikację i analizę ryzyka związanego z działalnością Powiatu Lublinieckiego oraz ocenę systemu zarządzania ryzykiem,
   4. opracowanie rocznego planu audytu,
   5. przygotowanie programów zadań audytowych oraz przeprowadzenie tych zadań w wydziałach i powiatowych jednostkach organizacyjnych,
   6. opracowywanie sprawozdań z wykonanych zadań audytowych.
 4. W wydziale tworzy się stanowisko ds. prawnych, podległe bezpośrednio staroście.
  Do zadań osoby zajmującej stanowisko ds. prawnych należy obsługa prawna starostwa oraz jednostek organizacyjnych powiatu, w szczególności:
  1. Opracowywanie projektów aktów prawnych rady, zarządu i starosty, opiniowanie ich pod względem redakcyjnym i prawnym.
  2. Sporządzanie opinii prawnych.
  3. Udzielanie porad i konsultacji prawnych.
  4. Opiniowanie projektów umów i porozumień.
  5. Udział w negocjowaniu warunków umów i porozumień zawieranych przez powiat i ich opiniowanie.
  6. Wykonywanie zastępstwa procesowego w sprawach dotyczących działania organów powiatu.
  7. Wykonywanie nadzoru prawnego nad egzekucją należności oraz współdziałanie w podejmowaniu czynności w zakresie postępowania egzekucyjnego.
  8. Dokonywanie kwalifikacji pism noszących znamiona skargi lub wniosku, celem rejestracji i przekazania do załatwienia merytorycznie właściwemu wydziałowi lub komórce organizacyjnej starostwa.
  9. Prowadzenie całości akt spraw i dokumentacji związanej z toczącym się postępowaniem sądowym, do momentu przekazania do archiwum zakładowego.
  10. Informowanie o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie działania starostwa.
  11. Wykonywanie innych czynności przewidzianych przepisami ustawy o radcach prawnych.

Aktualizacja zawiera zmiany z uchwały z dnia 20 marca 2018 roku

Utworzony: Czwartek 10 czerwca 2021 07:43:59 przez: Mirosław Włodarczyk

Ilość wyświetleń: 617

PRZYDATNE INFORMACJE

Zatrzymaj się na chwilę i zobacz co może Ci się przydać

Internetowa rezerwacja kolejki w Wydziale Komunikacji, Drogownictwa i Transportu

Internetowa rezerwacja kolejki w Wydziale Komunikacji, Drogownictwa i Transportu

Nie czekaj zapisz się już dziś!

Sprawdź szczegóły

Solidarni z Ukrainą

Solidarni z Ukrainą

Znajdziesz tutaj przydatne informacje dla uchodźców.

Sprawdź szczegóły

System e-Zamówienia Publiczne Powiatu Lublinieckiego

System e-Zamówienia Publiczne Powiatu Lublinieckiego

Sprawdź szczegóły

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

Znajdziesz tutaj wiele poradników oraz zasięgniesz pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punktach pomocy.

Sprawdź szczegóły

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Potrzebujesz porady w sprawie ochrony praw konsumentów skorzystaj z usług Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Sprawdź szczegóły

Zgubiłeś ważna rzecz?

Zgubiłeś ważna rzecz?

Zwróć się do Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego gdzie sprawdzisz ogłoszenia o rzeczach znalezionych.

Sprawdź szczegóły

Aktualne rozkłady jazdy busów w Powiecie Lublinieckim

Aktualne rozkłady jazdy busów w Powiecie Lublinieckim

Skorzystaj ze strony z rozkładami przygotowanej dla mieszkańców:

Przejdź do rozkładu busów

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Sprawdź aktualne ostrzeżenia i raporty w Powiecie Lublinieckim.

Sprawdź szczegóły

Transmisje z sesji Rady Powiatu

Transmisje z sesji Rady Powiatu

Znajdziesz tutaj aktualne i archiwalne nagrania

Sprawdź szczegóły

Zastanawiasz się gdzie bezpiecznie urodzić swoje dziecko?

Zastanawiasz się gdzie bezpiecznie urodzić swoje dziecko?

Skorzystaj z usług naszego Szpitala Powiatowego.

Sprawdź szczegóły

Potrzebujesz podpisać dokument elektronicznie?

Potrzebujesz podpisać dokument elektronicznie?

Skorzystaj z darmowego podpisu zaufanego i przejdź do e-puap:

Przejdź do epuap

Nasze powiatowe Orliki - przydatne informacje

Nasze powiatowe Orliki - przydatne informacje

Sprawdź harmonogramy:

Sprawdź szczegóły

Narady koordynacyjne

Narady koordynacyjne

Wydział Geodezji i Kartografii zaprasza projektantów do składania wniosków na naradę koordynacyjną w formie elektronicznej:

Sprawdź szczegóły

KONTAKT, WYDZIAŁY, BIURA

Znajdź szybko interesujący nr telefonu

Skontaktuj się z nami

Wyznacz trasę
do Starostwa
Skorzystaj z nowych miejsc parkingowych:
piętrowy Park and Ride przy dworcu