Starostwo Powiatowe w Lublińcu
Zamek Lubliniec
Zespół Pałacowo-Parkowy w Koszęcinie - Siedziba Zespołu "Śląsk"
Pałac Ludwika Karola von Ballestrema w Kochcicach
Facebook Powiat Lubliniecki
Kontrast: AA
Czcionka: AAA
Odstępy:
Znajdujesz się w: Powiat Lubliniecki ››

Zwrot wywłaszczonej nieruchomości

Zwrot wywłaszczonej nieruchomości

KARTA USŁUG NR: WGK/14/2008

Informacje podstawowe:
O zwrot wywłaszczonej nieruchomości lub jej części może wystąpić poprzedni właściciel lub jego spadkobiercy, jeżeli stała się ona zbędna na cel określony w decyzji o wywłaszczeniu.
Wymagane dokumenty:
  1. Wniosek o zwrot wywłaszczonej nieruchomości.
  2. Dokumenty potwierdzające wywłaszczenie nieruchomości (wypis aktu notarialnego lub decyzja wywłaszczeniowa, decyzja ustalająca wysokość odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość, itp.).
Opłaty:
Wolne od opłat.
Termin:
Art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)
Komórka odpowiedzialna:
Wydział Geodezji i Kartografii
42-700 Lubliniec
ul. Paderewskiego 7 (pokój 26)

Tel. (34) 351 05 08
E-mail: geodezja@lubliniec.starostwo.gov.pl

Miejsce składania wniosku:
Kancelaria Starostwa Powiatowego w Lublińcu (ul. Paderewskiego 7) pokój nr 6 (parter).
Godziny urzędowania:
Poniedziałek-Piątek: 7:30-15:30
Tryb odwoławczy:
Organem odwoławczym jest Wojewoda Śląski.
Podstawa prawna:
Art. 136 do 142 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.).
Opracował:
Zatwierdził:
Blandyna Kąkol
Jarosław Wawrzyn - Naczelnik Wydziału WGK
Data sporządzenia:
Data aktualizacji:
2008-11-03
2009-10-12
Pliki do pobrania:
Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Kategoria:
Karty usług WGM
Dodano: 21:26:26
Środa 27 maja 2015
Link publikacji:
Link
e-mail: sekretariat@lubliniec.starostwo.gov.pl
strona: www.lubliniec.starostwo.gov.pl
telefon: (34) 351 05 00, faks: (34) 351 05 11
STAROSTWO POWIATOWE W LUBLIŃCU
ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec
woj. śląskie, NIP: 575-16-47-348