ZAREZERWUJ

WIZYTĘ

W WYDZIALE

KOMUNIKACJI

zamknij
Godziny pracy
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
(za wyjątkiem WK oraz WGK - sprawdź szczegóły)
Chcesz zadzwonić do wydziału?
Kliknij tutaj i wybierz wydział
Wykaz nieruchomości, będących własnością Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat (załącznik do zarządzenia Nr 79/2023 Starosty Lublinieckiego z dnia 4 grudnia 2023 r.)

8 grudnia 20231 min.54

Wykaz nieruchomości, będących własnością Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat (załącznik do zarządzenia Nr 79/2023 Starosty Lublinieckiego z dnia 4 grudnia 2023 r.)

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  ( tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm. ) , ogłaszam co następuje: do dzierżawy w trybie bezprzetargowym  zostały przeznaczone opisane niżej  nieruchomości, stanowiące własność  Skarbu Państwa.

1.

Lubliniec, ul. Piaskowa , 42-700 Lubliniec

2.

Brusiek,  ul. Kościelna, 42-286 Koszęcin

Życzenia Bożonarodzeniowe 2023

7 grudnia 20231 min.409

Życzenia Bożonarodzeniowe 2023

Zbliża się szczególny czas
Świąt Bożego Narodzenia.
Z tej okazji życzymy dużo miłości
i spełnienia w odkrywaniu siebie,
swojej kreatywności, swojej
wewnętrznej mocy i sacrum
każdej chwili dnia codziennego.
Niech Nowy 2024 Rok
będzie czasem radości,
zdrowia i spełnienia w każdej
dziedzinie życia.

Wicestarosta
Tadeusz Konina

Przewodniczący
Rady Powiatu
Krzysztof Olczyk

Starosta
Joachim Smyła

Wernisaż „Moje Artystyczne JA”

6 grudnia 20231 min.195

Wernisaż „Moje Artystyczne JA”

W sobotę, 2 grudnia br. w Miejsko-Powiatowej Bibliotece im. Józefa Lompy w Lublińcu odbył się wernisaż pn.: „Moje Artystyczne JA”. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął starosta Joachim Smyła. Prace wykonali oraz przedstawili uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego im. prof. Zbigniewa Religi w Lublińcu.

Młodzi artyści mieli okazję zaprezentować swoje prace wykonane w różnych dziedzinach sztuki, między innymi: grafiki komputerowej, fotografii, plastyki, rękodzieła oraz poezji. Wernisaż pozwolił licealistom podzielić się swoimi zdolnościami z szerszą publicznością.

- Głównym celem wystawy była prezentacja twórczości uczniów. Goście oglądający wystawę mogli nie tylko podziwiać zaprezentowane prace, ale także docenić pasje młodych artystów i zobaczyć czym zajmują się w wolnym czasie – mówiła Barbara Kemska-Guga - dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu.

Prace konkursowe oceniało jury w składzie: Aneta Konieczny - naczelnik Wydziału Informacji, Promocji i Kultury w Starostwie Powiatowym w Lublińcu, Joanna Brzezina - dyrektor Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublińcu oraz Rafał Kucharczyk - zastępca naczelnika Wydziału Edukacji w Starostwie Powiatowym w Lublińcu. Wyniki uplasowały się następująco: pierwsze miejsce zajęła klasa artystyczna, drugie miejsce klasa 4a, natomiast trzecie - przyznano klasie 2 OB. Wszyscy artyści otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody.

W Starostwie już świątecznie

6 grudnia 20231 min.161

W Starostwie już świątecznie

Jak co roku choinka w Starostwie Powiatowym, a raczej jej ozdabianie – było dziełem małych artystów, wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lublińcu. Dzieci przyjechały do urzędu z pełnymi koszami ozdób świątecznych i nie byłoby w tym może nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że ozdoby te były dziełem dzieci, które w asyście swoich nauczycieli tworzyły te świąteczne cudeńka już od kilku miesięcy. Jako, że ubieranie choinki przypadło na 6 grudnia nie mogło obyć się bez wizyty Świętego Mikołaja, który przybył z workiem pełnym prezentów. Do spotkania z Mikołajem dołączył również wicestarosta Tadeusz Konina, sekretarz Powiatu Sylwia Fronczek, przewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Olczyk oraz członek Zarządu Powiatu Alojzy Cichowski.

Władze powiatu, poseł Przemysław Witek, dyrektor SP ZOZ i radni Rady Powiatu dyskutowali o przyszłości szpitala powiatowego

5 grudnia 20233 min.754

Władze powiatu, poseł Przemysław Witek, dyrektor SP ZOZ i radni Rady Powiatu dyskutowali o przyszłości szpitala powiatowego

W dzisiejszych obradach Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej – oprócz władz powiatu i dyrektora SP ZOZ w Lublińcu – uczestniczył poseł na sejm RP Przemysław Witek.

Poseł podziękował Przewodniczącej Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej Lidii Mnich-Kościelnej za zaproszenie do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji. Poinformował również członków Komisji o podjętej kontroli poselskiej w SP ZOZ-ie, która – na progu nowej kadencji Sejmu RP – pozwoli na głęboką analizę dotyczącą wszystkich aspektów funkcjonowania  SP ZOZ-u.

- Bardzo wyraźnie chcę podkreślić, iż kontrola ta nie jest instrumentem opresyjnym, ale jest próbą opisania rzeczywistości związanej z funkcjonowaniem szpitala powiatowego – mówił podczas spotkania poseł Przemysław Witek.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem (Załącznik do uchwały Nr 1505/CCC/2023 Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 22 listopada 2023 r.)

1 grudnia 20232 min.80

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem (Załącznik do uchwały Nr 1505/CCC/2023 Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 22 listopada 2023 r.)

W związku z uchwałą Nr 1505/CCC/2023 Zarządu Powiatu w Lublińcu z dnia 22 listopada 2023 r. przeznacza się do oddania w najem lokale znajdujące się w budynku Powiatowego Centrum Usług Społecznych w Lublińcu przy ul. Sobieskiego 9, na działce nr 3705/347, opisanej w księdze wieczystej CZ1L/00006618/8, na działce nr 3707/347, opisanej w księdze wieczystej CZ1L/00003528/9 i działce nr 3718/348, opisanej w księdze wieczystej CZ1L/00001601/1, oznaczonych na mapie 6, obręb Lubliniec, stanowiące własność Powiatu Lublinieckiego, oznaczone numerami:

I piętro: nr 11, 12, 13 (poprzednio 1.24, 1.25, 1.26, 1.27)    o pow. 42,40 m² od 01.06.2024 r.

Rynek miejski w Woźnikach

30 listopada 20231 min.208

Rynek miejski w Woźnikach

Rynek w Woźnikach to centralny najbardziej okazały plac. Tutaj mieszczą się znaczące obiekty historyczne, do których należy Ratusz w Woźnikach. Decyzja o jego budowie pochodzi z 1848 roku, a realizacja nastąpiła w latach 1859-1862. 
Obok Urzędu Gminy do 1910 roku w budynku znajdowała się także poczta, a w podziemiach karczma. 
Budynek w stylu neoklasycystycznym, najbardziej reprezentacyjny obiekt miasta, to siedziba Urzędu Miejsko-Gminnego. 
W północno-zachodniej części rynku znajduje się kościół pod wezwanie św. Katarzyny, którego początki sięgają XIV wieku. 

Rynek czteroboczny, podłużny, zachował średniowieczny układ urbanistyczny.  Zabudowany jest regularnie kamienicami z XIX i XX wieku. Do najciekawszych obiektów historycznych należy kaplica pod wezwaniem św. Jana Nepomucena, umiejscowiona obok kościoła. Ponadto w centralnej części placu znajduje się pomnik śląskiego poety Józefa Lompy, który spędził 30 lat w pobliskiej Lubszy, a od 1851 roku mieszkał w Woźnikach. Naprzeciw ratusza znajduje się nowoczesna fontanna otoczona zielenią i ławeczkami.  

Zapraszamy do obejrzenia filmu.

Tekst i narracja: Bogusław Hrycyk
Wideo i montaż: Mirosław Włodarczyk
 
Copyright © 2023 Powiat Lubliniecki

O oczekiwaniach na stworzenie spójnego, kompleksowego systemu ochrony zdrowia i sytuacji naszego szpitala rozmawiano na posiedzeniu Rady Społecznej SP ZOZ w Lublińcu

29 listopada 20232 min.334

O oczekiwaniach na stworzenie spójnego, kompleksowego systemu ochrony zdrowia i sytuacji naszego szpitala rozmawiano na posiedzeniu Rady Społecznej SP ZOZ w Lublińcu

Inauguracyjne posiedzenie Rady Społecznej SP ZOZ w Lublińcu odbyło się 24 listopada br. w Starostwie Powiatowym. Radzie przewodniczył Jerzy Cyrulik, wśród członków znalazł się przedstawiciel Wojewody – Ireneusz Gimiński oraz przedstawiciele podmiotu tworzącego: Alojzy Cichowski, Rufin Majchrzyk i Zygmunt Tabor. W spotkaniu uczestniczyły również władze Powiatu: wicestarosta Tadeusz Konina i sekretarz Powiatu Sylwia Fronczek oraz reprezentanci SP ZOZ w Lublińcu: Małgorzata Nowak – dyrektor tej placówki, Krzysztof Adrianowicz reprezentujący Izbę Lekarską, Róża Chrzęstek - przewodnicząca Związków Zawodowych Pielęgniarek i Położnych przy SP ZOZ w Lublińcu, Ilona Kasprowicz reprezentująca Okręgową Izbę Pielęgniarek w Częstochowie oraz Gabriela Marondel.

Wolontariusze z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu zajęli III miejsce w Festiwalu „Lider Dobroczynności”

28 listopada 20231 min.208

Wolontariusze z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu zajęli III miejsce w Festiwalu „Lider Dobroczynności”

We wtorek, 21 listopada br. na Wydziale Nauk Społecznych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach odbył się finał Festiwalu „Lider Dobroczynności” zorganizowany z okazji Dnia Życzliwości. W festiwalu udział wzięło 35 szkół z województwa śląskiego. Powiat lubliniecki reprezentowało Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu. Przedstawiciele wolontariatu (CKZiU): Agata Brzezina, Emilia Wręczycka, Dominika Garbacz, Magdalena Szymańska oraz Filip Tukaj, w ścisłym finale zajęli III miejsce! Celem akcji było uhonorowanie aktywnie społecznej młodzieży, promowanie wolontariatu, dobroczynności, przedsięwzięć i akcji charytatywnych organizowanych przez młodych ludzi.

Gratulujemy oraz dziękujemy za społeczne zaangażowanie!

 

Z wiedzy o naszej małej Ojczyźnie nie mieli sobie równych

28 listopada 20231 min.206

Z wiedzy o naszej małej Ojczyźnie nie mieli sobie równych

I Powiatowy Konkurs z Edukacji Regionalnej „Ziemia Lubliniecka - nasza mała Ojczyzna” - pod honorowym patronatem Starosty Joachima Smyły i Burmistrza Woźnik Michała Aloszko - odbył się w Szkole Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Kamienicy.  Dla uczestników przygotowane zostały przeróżne zadania sprawdzające ich wiedzę, m.in. o historii, zabytkach, walorach przyrodniczych naszego powiatu. Zmagania uczniów oceniane były przez jurorów - Jadwigę Fabiańczyk - dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Woźnikach, Bogusława Hrycyka - redaktora naczelnego „Ziemi Lublinieckiej” i Sylwestra Witkowskiego - inspektora w referacie komunikacji społecznej i promocji Urzędu Miasta w Woźnikach.

PRZYDATNE INFORMACJE

Zatrzymaj się na chwilę i zobacz co może Ci się przydać

Internetowa rezerwacja kolejki w Wydziale  Komunikacji, Drogownictwa i Transportu

Internetowa rezerwacja kolejki w Wydziale Komunikacji, Drogownictwa i Transportu

Nie czekaj zapisz się już dziś!

Sprawdź szczegóły

Solidarni z Ukrainą

Solidarni z Ukrainą

Znajdziesz tutaj przydatne informacje dla uchodźców.

Sprawdź szczegóły

System e-Zamówienia Publiczne Powiatu Lublinieckiego

System e-Zamówienia Publiczne Powiatu Lublinieckiego

Sprawdź szczegóły

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

Znajdziesz tutaj wiele poradników oraz zasięgniesz pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punktach pomocy.

Sprawdź szczegóły

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Potrzebujesz porady w sprawie ochrony praw konsumentów skorzystaj z usług Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Sprawdź szczegóły

Zgubiłeś ważna rzecz?

Zgubiłeś ważna rzecz?

Zwróć się do Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego gdzie sprawdzisz ogłoszenia o rzeczach znalezionych.

Sprawdź szczegóły

Aktualne rozkłady jazdy busów w Powiecie Lublinieckim

Aktualne rozkłady jazdy busów w Powiecie Lublinieckim

Skorzystaj ze strony z rozkładami przygotowanej dla mieszkańców:

Przejdź do rozkładu busów

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Sprawdź aktualne ostrzeżenia i raporty w Powiecie Lublinieckim.

Sprawdź szczegóły

Transmisje z sesji Rady Powiatu

Transmisje z sesji Rady Powiatu

Znajdziesz tutaj aktualne i archiwalne nagrania

Sprawdź szczegóły

Zastanawiasz się gdzie bezpiecznie urodzić swoje dziecko?

Zastanawiasz się gdzie bezpiecznie urodzić swoje dziecko?

Skorzystaj z usług naszego Szpitala Powiatowego.

Sprawdź szczegóły

Potrzebujesz podpisać dokument elektronicznie?

Potrzebujesz podpisać dokument elektronicznie?

Skorzystaj z darmowego podpisu zaufanego i przejdź do e-puap:

Przejdź do epuap

Nasze powiatowe Orliki - przydatne informacje

Nasze powiatowe Orliki - przydatne informacje

Sprawdź harmonogramy:

Sprawdź szczegóły

Narady koordynacyjne

Narady koordynacyjne

Wydział Geodezji i Kartografii zaprasza projektantów do składania wniosków na naradę koordynacyjną w formie elektronicznej:

Sprawdź szczegóły

KONTAKT, WYDZIAŁY, BIURA

Znajdź szybko interesujący nr telefonu

Skontaktuj się z nami

Wyznacz trasę
do Starostwa
Skorzystaj z nowych miejsc parkingowych:
piętrowy Park and Ride przy dworcu