Starostwo Powiatowe w Lublińcu
Zamek Lubliniec
Zespół Pałacowo-Parkowy w Koszęcinie - Siedziba Zespołu "Śląsk"
Pałac Ludwika Karola von Ballestrema w Kochcicach
Facebook Powiat Lubliniecki
Kontrast: AA
Czcionka: AAA
Odstępy:

Dotacje dla szkół niepublicznych

Dotacje dla szkół niepublicznych wpisanych do ewidencji szkół i placówek niepublicznych
prowadzonej przez Starostę Lublinieckiego w 2020 r.

 

  1. Sposób wyliczenia dotacji na 1 ucznia niepublicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, kształcącego w formie zaocznej

Roczna kwota dotacji na 1 ucznia  = (Standard A x Di x Sh) + (Standard A x Di x P9)

Finansowy standard A podziału subwencji w zł -  5917,8938

Wskaźnik korygujący Di1,0384770853

Sh - oznacza liczbę uczniów niepublicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych kształcących w formie zaocznej – wartość wskaźnika: 0,1**

P9 – waga dla Uczniów szkół ponadpodstawowych i klas szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych w szkołach ponadpodstawowych (także w oddziałach przygotowawczych), słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych oraz uczniowie szkół artystycznych (z wyłączeniem uczniów liceów ogólnokształcących dla dzieci i młodzieży, ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia oraz szkół muzycznych I stopnia) plus średnioroczna liczba dzieci z oddziałów w podmiotach leczniczych z poprzedniego roku szkolnego oraz liczba uczniów mających aktywne przypisanie do oddziału RW- N9,i - 0,082**

Miesięczna kwota dotacji na 1 ucznia – 93,21 zł

Dotacje dla szkół niepublicznych wpisanych do ewidencji szkół i placówek niepublicznych
prowadzonej przez Starostę Lublinieckiego w 2019 r.

  1. Sposób wyliczenia dotacji na 1 ucznia niepublicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, kształcącego w formie zaocznej

Roczna kwota dotacji na 1 ucznia  = (Standard A x Di x Sh) + (Standard A x Di x P9)

Miesięczna kwota dotacji na 1 ucznia – 87,82 zł

Powiązane publikacje

 

 

Dotacje dla szkół niepublicznych wpisanych do ewidencji szkół i placówek niepublicznych
prowadzonej przez Starostę Lublinieckiego w 2018 r.

 

1. Sposób wyliczenia dotacji na 1 ucznia niepublicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, kształcącego w formie zaocznej

Roczna kwota dotacji na 1 ucznia  = (Standard A x Di x Sh) + (Standard A x Di x P9)

Miesięczna kwota dotacji na 1 ucznia – 85,01 zł

 

2. Sposób wyliczenia dotacji na 1 ucznia niepublicznej szkoły policealnej dla dorosłych, kształcącej w formie zaocznej w zawodzie technik administracji lub technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Roczna kwota dotacji na 1 ucznia  = (Standard A x Di x Sg) + (Standard A x Di x P9) + (Standard A x Di x P17)

Miesięczna kwota dotacji na 1 ucznia – 113,03 zł

Opublikował/a:
Tomasz Barczyk
Kategoria:
Podstrony
Dodano: 08:47:26
Wtorek 23 stycznia 2018
Link publikacji:
Link
e-mail: sekretariat@lubliniec.starostwo.gov.pl
strona: www.lubliniec.starostwo.gov.pl
telefon: (34) 351 05 00, faks: (34) 351 05 11
STAROSTWO POWIATOWE W LUBLIŃCU
ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec
woj. śląskie, NIP: 575-16-47-348