Starostwo Powiatowe w Lublińcu
Zamek Lubliniec
Zespół Pałacowo-Parkowy w Koszęcinie - Siedziba Zespołu "Śląsk"
Pałac Ludwika Karola von Ballestrema w Kochcicach
Facebook Powiat Lubliniecki
Kontrast:
wersja podstawowawersja-kontrastowa
Strona głównaKontaktMapa strony
12
CZE
Rusza rekrutacja elektroniczna do szkół ponadpodstawowych

Rusza rekrutacja elektroniczna do szkół ponadpodstawowych

W dniu 15 czerwca rozpoczyna się nabór do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021. W szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Lubliniecki rekrutacja jest prowadzona drogą elektroniczną z wykorzystaniem systemu Nabór. Doświadczenie lat poprzednich pokazuje, że ta forma rekrutacji doskonale się sprawdza, nie tylko pozwalając kandydatowi na sprawne wyszukanie wybranej szkoły i zgłoszenie swojej kandydatury, ale również na bieżące monitorowanie rekrutacji i dostosowywanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów.

Nabór elektroniczny do szkół ponadpodstawowych będzie przebiegał w kilku etapach:

 • Założenie konta w systemie

Od dnia 15 czerwca 2020 roku kandydat do szkoły ponadpodstawowej zakłada konto w systemie NABÓR na stronie internetowej:

http://slaskie.edu.com.pl


Po zarejestrowaniu się w systemie kandydat wybiera trzy szkoły, do których chciałby uczęszczać oraz  tworzy listę preferencji. Polega to na wyborze w tych szkołach klas, w których chciałby się uczyć. Klasa, którą wybierze jako pierwszą na liście, system uzna za najważniejszą dla kandydata, a ostatnią z listy jako klasę, którą jest najmniej zainteresowany. Klasy można układać niezależnie od kolejności wybranych wcześniej szkół. Im więcej klas wybierzecie, tym większą szansę będziecie mieli na to, aby zostać zakwalifikowanym do preferowanej szkoły.

Zanim jednak cokolwiek zostanie przez kandydata wykonane w systemie, zachęcamy do  zapoznania się dokładnie z informacjami, które są umieszczone w zakładce ,,Pliki do pobrania" oraz „Terminy naboru”. Opisano w nich szczegółowo kolejne kroki postępowania i najważniejsze terminy związane z rekrutacją.

 • Złożenie wniosku

Do dnia 10 lipca 2020 roku za pośrednictwem swojego konta internetowego w systemie kandydat drukuje podanie o przyjęcie do szkoły. Na wydrukowanym podaniu nie wolno nanosić już żadnych zmian. Podanie musi być podpisane przez kandydata oraz przez jego rodziców lub prawnych opiekunów. Kandydat dostarcza podanie tylko do szkoły pierwszego wyboru - pierwszej z listy preferencji. W szkole podanie zostanie zweryfikowane przez Komisję Rekrutacyjną pod względem zgodności z danymi w systemie.

 • Uzupełnienie wniosku

Do szkoły pierwszego wyboru kandydat dostarcza następujące dokumenty:

od 26 czerwca do 10 lipca 2020 roku - świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (potwierdzona przez dyrektora ukończonej szkoły kopia lub oryginał),

od 31 lipca do 4 sierpnia 2020 roku - zaświadczenie o wynikach egzaminu ośmioklasisty (potwierdzona przez dyrektora ukończonej szkoły kopia lub oryginał).

Szczegółowe zasady oraz wymagane załączniki do wniosków określone są przez każdą szkołę, do której ubiega się kandydat, w związku z czym zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych wymarzonych szkół lub kontakt telefoniczny ze szkołami.

 • Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

Dnia 12 sierpnia 2020 roku w szkołach ponadpodstawowych zostaną wywieszone listy kandydatów zakwalifikowanych. Kandydat może też na stronie internetowej szkoły zapoznać się z wynikami naboru.

 • Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły

Od dnia 13 do 18 sierpnia 2020 roku kandydat potwierdza wolę przyjęcia do szkoły, do której został przyjęty i dostarcza oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu – jeżeli wcześniej nie zostały dostarczone. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe chodzi również o zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat informują o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00. Należy wtedy wskazać przyczynę niedotrzymania terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 25 września 2020 r.

Nieprzedłożenie do 25 września 2020 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.

Dnia 19 sierpnia 2020 do godz. 14.00 roku nastąpi wywieszenie list uczniów przyjętych do szkoły oraz podane zostaną informacje o wolnych miejscach w oddziałach.

W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 Ministerstwo Edukacji Narodowej odstąpiło od przeprowadzania postępowania uzupełniającego z uwagi na brak możliwości przeprowadzenia tego postępowania z zachowaniem terminu przewidzianego w prawie (w art. 161 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe), tj. do końca sierpnia roku poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne. W przypadku kandydatów do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021, o przyjęciu do tych szkół będzie decydował dyrektor szkoły (na podstawie art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).

Opublikował/a:
Mirosław Włodarczyk
Kategoria:
Wydarzenia
Dodano: 09:14:21
Piątek 12 czerwca 2020
Link publikacji:
Link
Facebook Powiat Lubliniecki OfficialRozkład jazdy na terenie powiatu lublinieckiegoDziałki na sprzedażInternetowa rezerwacja kolejki do Wydziału KomunikacjiZnajdź wydziałBiuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w LublińcuPowiatowe Centrum Usług SpołecznychMapa - Portal Powiatu LublinieckiegoPomoc w walce z koronawirusemE-urząd SEKAPPowiatowe Centrum Zarządzania KryzysowegoNieodpłatna pomoc prawnaOgłoszeniach o rzeczach znalezionychJakość powietrzaTransmisje z sesji Rady Powiatu w LublińcuPunkt informacyjno konsultacyjny dot. stanu prawnego nieruchomościProgram regionalnyFundusze zewnętrzneKlauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

POLECANE LINKI:

 • Związek Powiatów Polskich
 • Ośrodek Kultury i Edukacji Regionalnej U Myrcika
 • Jednostka Wojskowa Komandosów
 • Zespół Pieśni i Tańca Śląsk
 • Muzeum Paleonto-logiczne w Lisowicach
 • Dobry klimat dla Powiatów
 • Narodowe Siły Rezerwowe
 • Bezpieczne ferie
 • Powiatowy Rzecznik Konsumenta radzi: Pożyczki nie daj się nabrać
 • Powiatowy Rzecznik Konsumenta radzi: Poradnik UKE
e-mail: sekretariat@lubliniec.starostwo.gov.pl
strona: www.lubliniec.starostwo.gov.pl
telefon: (34) 351 05 00, faks: (34) 351 05 11
STAROSTWO POWIATOWE W LUBLIŃCU
ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec
woj. śląskie, NIP: 575-16-47-348