ZAREZERWUJ

WIZYTĘ

W WYDZIALE

KOMUNIKACJI

zamknij
Godziny pracy
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
(za wyjątkiem WK oraz WGK - sprawdź szczegóły)
Chcesz zadzwonić do wydziału?
Kliknij tutaj i wybierz wydział

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze sprzedaży, stanowiących własność Powiatu Lublinieckiego

Piątek 7 sierpnia 2020 15:00Czas czytania: 5 min.

Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 65, 284) Zarząd Powiatu w Lublińcu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do zbycia w drodze sprzedaży, zapisanych w księdze wieczystej CZ1L/00052435/8 Sądu Rejonowego w Lublińcu, stanowiących własność Powiatu Lublinieckiego, położonych w okolicach ulicy Częstochowskiej oraz ulicy Kochcickiej.

Prezentacja obiektów: tutaj

Oznaczonych numerami:

Lp.

Numery działki

Rodzaj użytków

Cena wywoławcza + VAT

1.

Działka nr 1973/107, k.m. 5, obręb Lubliniec, pow. 775 m

(przez działkę przebiegają dwie czynne linie kablowe SN (15 kV) typu HAKnFtA 3 x 120, na działce znajdują się dwa kanały sanitarne oraz fragmenty ogrodzenia)

 

B – 775 m2

49.461,00 zł +23% VAT

2.

Działka nr 1974/107, k.m. 5, obręb Lubliniec, pow. 705 m2

(na działce znajduje się ogrodzenie oraz kanał sanitarny)

+ udział 1/3 części w działce nr 1970/107, k.m. 5, obręb Lubliniec pow. 459 m2

(na działce znajduje się gazociąg)

 

dot. działki 1974/107:

B – 705 m2

 

 

51.583,00 +23% VAT

(w tym wartość udziału 6.590,00 zł)

dot. działki 1970/107:

dr - 459 m2

3.

Działka nr 1975/107, k.m. 5, obręb Lubliniec, pow. 704 m2

(na działce znajdują się fragmenty ogrodzenia)

 + udział 1/3 części             w    działce nr 1970/107 , k.m. 5, obręb Lubliniec pow. 459 m2

(na działce znajduje się gazociąg)

 

dot. działki 1975/107:

B – 704 m2

 

51.519,00 +23 % VAT

(w tym wartość udziału 6.590,00 zł)

 

dot. działki 1970/107:

dr - 459 m2

4.

Działka nr 1976/107, k.m. 5, obręb Lubliniec, pow. 620 m2

(na działce znajdują się płyty betonowe)

+ udział 1/3 części w działce nr 1970/107, k.m. 5, obręb Lubliniec pow. 459 m2

(na działce znajduje się gazociąg)

 

dot. działki 1976/107:

B – 620 m2

 

46.158,00 +23 % VAT

(w tym wartość udziału 6.590,00 zł)

 

dot. działki 1970/107:

dr - 459 m2

 

5.

Działka nr 1977/107, k.m. 5, obręb Lubliniec, pow. 653 m2

(na działce znajdują się płyty betonowe)

 

B – 653 m2

41.674,00 zł + 23 % VAT

6.

Działka nr 1978/107, k.m. 5, obręb Lubliniec, pow. 594 m2

(na działce znajduje się gazociąg

oraz płyty betonowe)

 

B – 594 m2

37.909,00 zł +23 % VAT

7.

Działka nr 1979/107, k.m. 5, obręb Lubliniec, pow. 1153 m2

(na działce znajdują się płyty betonowe)

 

    B – 1153 m2

73.584,00 zł +23 % VAT

8.

 

Działka nr 1980/107, k.m. 5, obręb Lubliniec, pow. 525 m2

(na działce znajdują się fragmenty ogrodzenia, oraz płyty betonowe )

działka nr 1986/107, k.m. 5, obręb Lubliniec, pow. 482 m2

 

(działka częściowo zadrzewiona)

 

dot. działki 1980/107:

B – 525 m2

 

 

64.267,00 zł +23 % VAT

dot. działki 1986/107:

B – 482 m2

 

9.

 

Działka nr 1987/107, k.m. 5, obręb Lubliniec, pow. 640 m2

(na działce znajdują się fragmenty ogrodzenia, działka częściowo zadrzewiona)

działka nr 1981/107, k.m. 5, obręb Lubliniec, pow. 60 m2

(na działce znajdują się fragmenty ogrodzenia)

 

dot. działki 1987/107:

B – 640 m2

 

44.674,00 zł +23 % VAT

dot. działki 1981/107:

B – 60 m2

 

10.

 

Działka nr 1988/107, k.m. 5, obręb Lubliniec, pow. 640 m2 ,

(działka częściowo zadrzewiona, na działce znajdują się fragmenty ogrodzenia)

działka nr 1982/107, k.m. 5, obręb Lubliniec, pow. 60 m2

(działka częściowo zadrzewiona, na działce znajdują się fragmenty ogrodzenia)

 

dot. działki 1988/107:

B – 640 m2

 

44.674,00 zł +23 % VAT

dot. działki 1982/107:

B – 60 m2

 

11.

 

Działka nr 1989/107, k.m. 5, obręb Lubliniec, pow. 640 m2 ,

(działka częściowo zadrzewiona, na działce znajdują się fragmenty ogrodzenia)

 działka nr 1983/107, k.m. 5, obręb Lubliniec, pow. 60 m2

(na działce znajdują się fragmenty ogrodzenia)

dot. działki 1989/107:

B – 640 m2

 

44.674,00 zł +23 % VAT

dot. działki 1983/107:

B – 60 m2

 

12.

Działka nr 1990/107, k.m. 5, obręb Lubliniec, pow. 645 m2 ,

(działka częściowo zadrzewiona)

 działka nr 1984/107, k.m. 5, obręb Lubliniec, pow. 60 m2

dot. działki 1990/107:

B – 645 m2

 

44.993,00 zł +23 % VAT

dot. działki 1984/107:

B – 60 m2

 

13.

 

Działka nr 1991/107, k.m. 5, obręb Lubliniec, pow. 209 m2 

(na działce znajdują się fragmenty ogrodzenia)

 

działka nr 1993/107, k.m. 5, obręb Lubliniec, pow. 434 m2

   (na działce znajdują się fragmenty ogrodzenia)

 

działka nr 1985/107, k.m. 5, obręb Lubliniec, pow. 1 m2

(na działce znajdują się fragmenty ogrodzenia)

 

 działka nr 1994/107, k.m. 5, obręb Lubliniec, pow. 59 m2

(na działce znajdują się fragmenty ogrodzenia)

 

dot. działki 1991/107:

B – 209 m2

 

44.865,00 zł +23 % VAT

dot. działki 1993/107:

RIVb – 434 m2

 

dot. działki 1985/107:

B – 1 m2

 

dot. działki 1994/107:

RIVb – 59 m2

 

Przedmiotowe działki na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublińca zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej Nr 416/XXXVIII/09 z dnia 31.03.2009 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Nr 95 województwa śląskiego dnia 03.06.2009 r. pod pozycją 2149

mają następujące przeznaczenie:

Ustalenia planu dla działki nr 1970/107:

KDWp - tereny dróg wewnętrznych ruchu pieszego,

KD-L - drogi publiczne – lokalne,

KD-D - drogi publiczne - dojazdowe

Ustalenia planu dla działki nr 1973/107:

9.M/U- tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej,

KD-L - drogi publiczno – lokalne,

Ustalenia planu dla działek nr 1974/107, 1975/107, 1976/107, 1977/107, 1978/107, 1979/107, 1980/107, 1986/107, 1987/107, 1981/107, 1988/107, 1982/107, 1989/107, 1983/107, 1990/107, 1984/107, 1991/107, 1985/107:

9. M/U - tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej

Ustalenia planu dla działek nr 1993/107, 1994/107:

1MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Określenie sposobu zagospodarowania i warunków ewentualnej zabudowy (w tym zakazy i dopuszczenia) następuje na podstawie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego.

Przedmiotowe działki nie znajdują się w obszarze rewitalizacji i nie podlega ustanowionemu na rzecz gminy prawa pierwokupu w myśl art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 09 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 802).

Z pełnym tekstem i rysunkiem planu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lublińcu przy ulicy Paderewskiego 5.                                                                                                              

Nieruchomości w kształcie foremnym. Kształt i wielkość umożliwiają dogodne zagospodarowanie zgodnie z przeznaczeniem w planie miejscowym. Teren płaski.

Należność za sprzedaż prawa własności ww. nieruchomości jest płatna jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 65, 284).

Termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

Udostępnij:

Utworzony: Piątek 7 sierpnia 2020 15:07:42 przez: Mirosław Włodarczyk

Ilość wyświetleń: 1289

PRZYDATNE INFORMACJE

Zatrzymaj się na chwilę i zobacz co może Ci się przydać

Internetowa rezerwacja kolejki w Wydziale  Komunikacji, Drogownictwa i Transportu

Internetowa rezerwacja kolejki w Wydziale Komunikacji, Drogownictwa i Transportu

Nie czekaj zapisz się już dziś!

Sprawdź szczegóły

Solidarni z Ukrainą

Solidarni z Ukrainą

Znajdziesz tutaj przydatne informacje dla uchodźców.

Sprawdź szczegóły

System e-Zamówienia Publiczne Powiatu Lublinieckiego

System e-Zamówienia Publiczne Powiatu Lublinieckiego

Sprawdź szczegóły

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

Znajdziesz tutaj wiele poradników oraz zasięgniesz pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punktach pomocy.

Sprawdź szczegóły

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Potrzebujesz porady w sprawie ochrony praw konsumentów skorzystaj z usług Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Sprawdź szczegóły

Zgubiłeś ważna rzecz?

Zgubiłeś ważna rzecz?

Zwróć się do Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego gdzie sprawdzisz ogłoszenia o rzeczach znalezionych.

Sprawdź szczegóły

Aktualne rozkłady jazdy busów w Powiecie Lublinieckim

Aktualne rozkłady jazdy busów w Powiecie Lublinieckim

Skorzystaj ze strony z rozkładami przygotowanej dla mieszkańców:

Przejdź do rozkładu busów

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Sprawdź aktualne ostrzeżenia i raporty w Powiecie Lublinieckim.

Sprawdź szczegóły

Transmisje z sesji Rady Powiatu

Transmisje z sesji Rady Powiatu

Znajdziesz tutaj aktualne i archiwalne nagrania

Sprawdź szczegóły

Zastanawiasz się gdzie bezpiecznie urodzić swoje dziecko?

Zastanawiasz się gdzie bezpiecznie urodzić swoje dziecko?

Skorzystaj z usług naszego Szpitala Powiatowego.

Sprawdź szczegóły

Potrzebujesz podpisać dokument elektronicznie?

Potrzebujesz podpisać dokument elektronicznie?

Skorzystaj z darmowego podpisu zaufanego i przejdź do e-puap:

Przejdź do epuap

Nasze powiatowe Orliki - przydatne informacje

Nasze powiatowe Orliki - przydatne informacje

Sprawdź harmonogramy:

Sprawdź szczegóły

Narady koordynacyjne

Narady koordynacyjne

Wydział Geodezji i Kartografii zaprasza projektantów do składania wniosków na naradę koordynacyjną w formie elektronicznej:

Sprawdź szczegóły

KONTAKT, WYDZIAŁY, BIURA

Znajdź szybko interesujący nr telefonu

Skontaktuj się z nami

Wyznacz trasę
do Starostwa
Skorzystaj z nowych miejsc parkingowych:
piętrowy Park and Ride przy dworcu