ZAREZERWUJ

WIZYTĘ

W WYDZIALE

KOMUNIKACJI

zamknij
Godziny pracy
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
(za wyjątkiem WK oraz WGK - sprawdź szczegóły)
Chcesz zadzwonić do wydziału?
Kliknij tutaj i wybierz wydział
Za nami XVII sesja Rady Powiatu

24 marca 20212 min.643

Za nami XVII sesja Rady Powiatu

W środę, tj. 24 marca – za pomocą środków porozumiewania się na odległość – odbyła się XVII sesja Rady Powiatu. Program posiedzenia obejmował 45 punktów. Jednym
z najistotniejszych było podjęcie uchwały w sprawie planów Ministerstwa Zdrowia dotyczących restrukturyzacji podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą,
w rodzaju świadczenia szpitalne oraz uchwały w sprawie zwiększenia ryczałtu dla Szpitala Powiatowego w Lublińcu w związku z niepokrywaniem przez NFZ kosztów leczenia pacjentów. Powyższe uchwały stanowią kontynuację wyrażonego w 2019 roku przez Zarząd Powiatu w Lublińcu sprzeciwu wobec 20-letniej praktyki finansowego pogrążenia szpitali powiatowych. Wicestarosta Tadeusz Konina wnikliwie przedstawił analizy finansowania przez NFZ oddziałów szpitala, z których jednoznacznie wynika jak rażąco niedofinansowana jest w Polsce i w powiecie ochrona zdrowia. Starosta Joachim Smyła podsumował rozważania i dyskusję radnych oraz podkreślił, że przygotowanie reformy, która z założenia miałaby poprawić obecną sytuację ochrony zdrowia, powinno stanowić wieloetapowy proces, nad którym pracowaliby nie tylko przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia, ale i także przedstawiciele samorządów powiatowych oraz podmiotów leczniczych.

XV sesja Rady Powiatu w Lublińcu

26 listopada 20201 min.696

XV sesja Rady Powiatu w Lublińcu

Wczoraj odbyła się XV sesja Rady Powiatu w Lublińcu, która ze względu na panującą epidemię odbyła się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Obrady rozpoczęły się zatwierdzeniem porządku obrad, przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji oraz sprawozdaniem z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym. Radni przegłosowali też uchwały w sprawie zmian do budżetu powiatu lublinieckiego na 2020 r., zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lublinieckiego na lata 2020-2030 oraz w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Lublińcu, stanowiącej własność Powiatu Lublinieckiego.

XIII sesja Rady Powiatu w Lublińcu

17 września 20201 min.649

XIII sesja Rady Powiatu w Lublińcu

16 września br. odbyła się XIII sesja Rady Powiatu w Lublińcu. W związku z obecną sytuacją epidemiczną – ze względów bezpieczeństwa -  podjęto decyzję o przeprowadzeniu obrad w zdalnym trybie korespondencyjnym.

XII Sesja Rady Powiatu

5 sierpnia 20202 min.888

XII Sesja Rady Powiatu

5 sierpnia br. odbyła się XII sesja Rady Powiatu w Lublińcu. W związku z obecną sytuacją epidemiczną – ze względów bezpieczeństwa -  podjęto decyzję o przeprowadzeniu obrad w hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 im. A. Mickiewicza.

XI Sesja Rady Powiatu

10 czerwca 20202 min.862

XI Sesja Rady Powiatu

10 czerwca br. odbyła się XI sesja Rady Powiatu w Lublińcu. W związku z obecną sytuacją epidemiczną – ze względów bezpieczeństwa -  podjęto decyzję o przeprowadzeniu obrad w zdalnym trybie korespondencyjnym.

X SESJA RADY POWIATU

5 maja 20201 min.740

X SESJA RADY POWIATU

W związku z panującą pandemią koronawirusa, czwartkowa sesja Rady Powiatu odbyła się poprzez korespondencyjne głosowanie radnych, którego wyniki przedstawił Przewodniczący Rady podczas transmisji online. W ten sposób podjęto trzy uchwały.

Jedną z nich była uchwała w sprawie likwidacji Rodzinnego Domu Dziecka nr 1 w Koszęcinie przy ul. Św. Wawrzyńca 2, poprzedzona uchwałą z sesji grudniowej - w sprawie zamiaru likwidacji wspomnianego Domu Dziecka. W porządku obrad znalazła się także uchwała w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko kierownika Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lublińcu przy ulicy Sobieskiego 9 – podjęta w związku ze złożonym wypowiedzeniem obecnego Dyrektora. Ostatnia uchwała w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane Powiatowi Lublinieckiemu w 2020 roku na ich realizację, ustaliła kwoty na poszczególne zadania w ramach rehabilitacji społecznej i została podjęta jednogłośnie.

Budżet Powiatu na rok 2020 przyjęty jednogłośnie!

18 grudnia 20191 min.1012

Budżet Powiatu na rok 2020 przyjęty jednogłośnie!

Najważniejszym punktem ostatniej w 2019 roku sesji Rady Powiatu w Lublińcu było przyjęcie budżetu na rok 2020, który został pozytywnie zaopiniowany przez wszystkie komisje i przyjęty przez radnych jednogłośnie.

Z sesji Rady Powiatu

5 lutego 20191 min.1021

Z sesji Rady Powiatu

W minioną środę, tj. 30 stycznia odbyła się III sesja Rady Powiatu w Lublińcu. Ważnym punktem znajdującym się w porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lublinieckiego na lata 2019-2030 oraz budżetu Powiatu Lublinieckiego na 2019 rok. Powyższe uchwały zostały podjęte jednogłośnie.

W posiedzeniu uczestniczyła również dyrektor SP ZOZ w Lublińcu Barbara Szubert, która szczegółowo omówiła obecną sytuację szpitala oraz wyczerpująco udzieliła odpowiedzi na zadane pytania radnych.

Druga Sesja Rady Powiatu

29 listopada 20181 min.1087

Druga Sesja Rady Powiatu

Podczas II Sesji rady Powiatu, która odbyła się 28 listopada br. wybrano przewodniczących i członków komisji Rady Powiatu.

Pierwsza sesja Rady Powiatu w Lublińcu

21 listopada 20182 min.1651

Pierwsza sesja Rady Powiatu w Lublińcu

W dniu 21 listopada br. odbyła się pierwsza sesja nowo wybranej Rady Powiatu w Lublińcu, którą otworzył Alojzy Cichowski – najstarszy wiekiem radny. Przewodnicząca Powiatowej Komisji Wyborczej – Anna Kulig wręczyła radnym zaświadczenia o wyborze. Wszyscy radni złożyli uroczyste ślubowanie rzetelnego i sumiennego wykonywania swoich obowiązków. Do przeprowadzenia głosowań w czasie sesji powołano Komisję Skrutacyjną, która przeprowadzała techniczną część głosowań. W jej skład weszli: Renata Pyrek, Adam Konina i Błażej Niedźwiedź.

Na stanowisko przewodniczącego Rady Powiatu wybrano jednogłośnie Krzysztofa Olczyka, a wiceprzewodniczącymi zostali: Anita Naczyńska i Ernest Pogoda.

PRZYDATNE INFORMACJE

Zatrzymaj się na chwilę i zobacz co może Ci się przydać

Internetowa rezerwacja kolejki w Wydziale  Komunikacji, Drogownictwa i Transportu

Internetowa rezerwacja kolejki w Wydziale Komunikacji, Drogownictwa i Transportu

Nie czekaj zapisz się już dziś!

Sprawdź szczegóły

Solidarni z Ukrainą

Solidarni z Ukrainą

Znajdziesz tutaj przydatne informacje dla uchodźców.

Sprawdź szczegóły

System e-Zamówienia Publiczne Powiatu Lublinieckiego

System e-Zamówienia Publiczne Powiatu Lublinieckiego

Sprawdź szczegóły

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

Znajdziesz tutaj wiele poradników oraz zasięgniesz pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punktach pomocy.

Sprawdź szczegóły

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Potrzebujesz porady w sprawie ochrony praw konsumentów skorzystaj z usług Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Sprawdź szczegóły

Zgubiłeś ważna rzecz?

Zgubiłeś ważna rzecz?

Zwróć się do Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego gdzie sprawdzisz ogłoszenia o rzeczach znalezionych.

Sprawdź szczegóły

Aktualne rozkłady jazdy busów w Powiecie Lublinieckim

Aktualne rozkłady jazdy busów w Powiecie Lublinieckim

Skorzystaj ze strony z rozkładami przygotowanej dla mieszkańców:

Przejdź do rozkładu busów

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Sprawdź aktualne ostrzeżenia i raporty w Powiecie Lublinieckim.

Sprawdź szczegóły

Transmisje z sesji Rady Powiatu

Transmisje z sesji Rady Powiatu

Znajdziesz tutaj aktualne i archiwalne nagrania

Sprawdź szczegóły

Zastanawiasz się gdzie bezpiecznie urodzić swoje dziecko?

Zastanawiasz się gdzie bezpiecznie urodzić swoje dziecko?

Skorzystaj z usług naszego Szpitala Powiatowego.

Sprawdź szczegóły

Potrzebujesz podpisać dokument elektronicznie?

Potrzebujesz podpisać dokument elektronicznie?

Skorzystaj z darmowego podpisu zaufanego i przejdź do e-puap:

Przejdź do epuap

Nasze powiatowe Orliki - przydatne informacje

Nasze powiatowe Orliki - przydatne informacje

Sprawdź harmonogramy:

Sprawdź szczegóły

Narady koordynacyjne

Narady koordynacyjne

Wydział Geodezji i Kartografii zaprasza projektantów do składania wniosków na naradę koordynacyjną w formie elektronicznej:

Sprawdź szczegóły

KONTAKT, WYDZIAŁY, BIURA

Znajdź szybko interesujący nr telefonu

Skontaktuj się z nami

Wyznacz trasę
do Starostwa
Skorzystaj z nowych miejsc parkingowych:
piętrowy Park and Ride przy dworcu