ZAREZERWUJ

WIZYTĘ

W WYDZIALE

KOMUNIKACJI

zamknij
Godziny pracy
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
(za wyjątkiem WK oraz WGK - sprawdź szczegóły)
Chcesz zadzwonić do wydziału?
Kliknij tutaj i wybierz wydział
Wczorajsze posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska i Przedsiębiorczości Rady Powiatu w Lublińcu w składzie: Grzegorz Dyla, Błażej Niedźwiedź, Jerzy Orszulak, Andrzej Domagała odbyło się w Nadleśnictwie Koszęcin

1 marca 20241 min.250

Wczorajsze posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska i Przedsiębiorczości Rady Powiatu w Lublińcu w składzie: Grzegorz Dyla, Błażej Niedźwiedź, Jerzy Orszulak, Andrzej Domagała odbyło się w Nadleśnictwie Koszęcin

Ze strony Nadleśnictwa w spotkaniu uczestniczyli: Kazimierz Michalski, Zbigniew Znojek, Robert Gorzelak, Dariusz Golis, Krzysztof Mrówka, Jacek Haładaj i Michał Sobala. Starostwo reprezentował naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Tadeusz Toma.

Omówiono sprawy związane z zarządzaniem i gospodarką leśną lasów, nad którymi nadzór sprawuje Starosta.

Wprowadzenie stopni alarmowych BRAVO i BRAVO-CRP na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej do 31 maja 2024 roku

1 marca 20241 min.156

Wprowadzenie stopni alarmowych BRAVO i BRAVO-CRP na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej do 31 maja 2024 roku

Szanowni Państwo,

Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 92 t.j.) podpisał Zarządzenia:

  • nr 16 z dnia 29 lutego 2024 roku w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego (2. stopień BRAVO) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • nr 17 z dnia 29 lutego 2024 roku w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego CRP (2. stopień BRAVO-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zarządzenia obowiązują od dnia 1 marca 2024 r. od godz. 00:00 do dnia 31 maja 2024 r. do godz. 23:59.

Zakończyły się prace remontowe na ulicy Droniowickiej i Droniowiczki w Lublińcu

29 lutego 20241 min.178

Zakończyły się prace remontowe na ulicy Droniowickiej i Droniowiczki w Lublińcu

Ubytki zostały uzupełnione masą bitumiczną. Generalny remont tej drogi powiatowej zaplanowany jest po zakończeniu remontu wiaduktu.

Komunikat Dowództwa Generalnego Rodzajów Sil Zbrojnych RP dot. wojskowych ćwiczeń pod kryptonimem Steadfast Defender-24 i Dragon-24

28 lutego 20242 min.91

Komunikat Dowództwa Generalnego Rodzajów Sil Zbrojnych RP dot. wojskowych ćwiczeń pod kryptonimem Steadfast Defender-24 i Dragon-24

Zwracamy się z apelem do społeczeństwa – prosimy zachować spokój, manewry wojskowe są to ćwiczenia.

Żołnierze intensywnie szkolą się podnosząc swoje umiejętności, sprawdzając przygotowanie i gotowość do działania.

Ćwiczenia mają na celu sprawdzanie procedur i potwierdzanie zdolności wojsk do realizacji przemieszczenia, osiągania gotowości w rejonie wskazanym do wykonywania zadań.

Systematycznie sprawdzane oraz weryfikowane są procedury, między innymi dotyczące transportu i ruchu wojsk.

Wzmożony ruch kolumn wojska, przemieszczających się po terenie całego kraju można zaobserwować od 12 lutego.

Wojsko ćwiczy również w terenie przygodnym, dzięki czemu może szkolić się w warunkach, które dodają realizm szkolenia. Transport i ruch wojsk jest elementem znajdującym się we wszystkich rodzajach prowadzonych przez Siły Zbrojne działań.

Posiadanie możliwości przemieszczania sił na duże odległości w celu podjęcia pełnego zakresu funkcji i zadań jest kluczowe dla zapewnienia efektywności przyszłych operacji narodowych i wielonarodowych. Zdolność do transportu i ruchu wojsk dotyczy całego zakresu zadań Sił Zbrojnych RP, w obecnym i przewidywanym środowisku bezpieczeństwa.

Turniej Badmintona w Koszęcinie

23 lutego 20242 min.149

Turniej Badmintona w Koszęcinie

Turniej Badmintona pod patronatem Starosty Lublinieckiego rozegrano na hali sportowej w Koszęcinie. Wysoki poziom w rozgrywkach oraz panująca atmosfera przyniosły przybyłym kibicom wiele radości.

W turnieju wzięło udział aż 42 zawodników i zawodniczek. Pomysłodawcami i organizatorami turnieju był LKS Lotki Śląsk Koszęcin. Do rozgrywek zgłosiły się również kluby o wieloletniej tradycji, m. in: BKS Kolejarz Częstochowa, MKS Dwójka Blachownia, STB Energia Lubliniec, UKS Ósemka Tarnowskie Góry.

Wyniki przedstawiają się następująco:

Grupa młodsza:

I miejsce: Bindryn Emilia (Niezrzeszona)

II miejsce: Sikorska Ada (MKS Dwójka Blachownia)

III miejsce: Jaworska Barbara (UKS Ósemka Tarnowskie Góry)

Ferie już za nami

20 lutego 20241 min.182

Ferie już za nami

Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w organizację bezpłatnych zajęć podczas zimowego wypoczynku.

Joachim Smyła
starosta lubliniecki

Anita Naczyńska
wiceprzewodnicząca Rady Powiatu

Ogłoszenie o piątym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Lublińcu przy ulicy Żwirki i Wigury 3, stanowiącej własność Powiatu Lublinieckiego

20 lutego 20243 min.196

Ogłoszenie o piątym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Lublińcu przy ulicy Żwirki i Wigury 3, stanowiącej własność Powiatu Lublinieckiego

Zarząd Powiatu w Lublińcu ogłasza piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Lublińcu przy ulicy Żwirki i Wigury 3, oznaczonej na mapie 6 obręb Lubliniec jako działka nr 3876/328 o powierzchni 0,2459 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr CZ1L/00044127/7 Sądu Rejonowego w Lublińcu jako własność Powiatu Lublinieckiego, zabudowanej budynkiem byłego szpitala i budynkiem gospodarczym.

Prezentacja obiektu: https://www.lubliniec.starostwo.gov.pl/na-sprzedaz-budynek-w-centrum-miasta-w-lublincu-kontakt-530-308-379-lub-530-331-780.php

Powiat Lubliniecki realizuje projekt 'Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Lublińcu', dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)

19 lutego 20242 min.269

Powiat Lubliniecki realizuje projekt "Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Lublińcu", dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)

Zadania projektu
1. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa. Aktualizacja posiadanego systemu bezpieczeństwa informacji oraz przeprowadzenie Ankiet Dojrzałości Cyberbezpieczeństwa.
2. Stworzenie systemu do automatycznych kopii zapasowych wraz z wyposażeniem systemów w rozwiązania zasilania awaryjnego – zasilacze UPS. Zakup nowych urządzeń sieciowych w ramach sieci lokalnej LAN.
3. Poprawa cyberbezpieczeństwa poprzez zastosowanie systemów klasy XDR, SIEM/SOAR, w celu zaawansowanej analizy logów, rozwiązywania incydentów oraz ochrony danych przed wyciekiem.
4. Poprawa cyberbezpieczeństwa poprzez zastosowanie systemu do zarządzania infrastrukturą IT oraz systemu DLP w celu monitorowania sieci przed incydentami, zarządzaniem sprzętem oraz użytkownikami oraz zabezpieczeniem przed wyciekiem danych.

Cele projektu
1. Stymulowanie rozwoju innowacyjnych rozwiązań w obszarze cyberbezpieczeństwa w zakresie nowych technologii do zastosowania w sektorach o kluczowym znaczeniu tj. administracja publiczna.
2. Budowa, rozwój i wdrażanie narzędzi służących do monitorowania bezpieczeństwa, zbierania, analizy i wymiany informacji o zagrożeniach, podatnościach i incydentach.

Grupą docelową są pracownicy Starostwa Powiatowego w Lublińcu.

Powiatowy Konkurs „Autyzm - by wiedzieć więcej”

16 lutego 20241 min.1021

Powiatowy Konkurs „Autyzm - by wiedzieć więcej”

Serdecznie zapraszamy do udziału w Powiatowym Konkursie „Autyzm – by wiedzieć więcej”, który skierowany jest do uczniów klas 4-8 szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu lublinieckiego.

Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach: praca plastyczna - plakat nawiązujący do tematu w dowolnej technice płaskiej (format pracy nie mniejszy niż A4) oraz praca w dowolnej formie literackiej, np. wiersz, esej, opowiadanie, kartka z pamiętnika i inne, której obojętność nie może przekroczyć 300 słów.

Zarząd Powiatu powierzył stanowiska dyrektorów w dwóch domach pomocy społecznej

15 lutego 20242 min.319

Zarząd Powiatu powierzył stanowiska dyrektorów w dwóch domach pomocy społecznej

Po przeprowadzonych 9 lutego konkursach na stanowisko dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” i Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kochcickiej w Lublińcu, Zarząd Powiatu na wczorajszym posiedzeniu powierzył te stanowiska odpowiednio Ewelinie Małeckiej i Jerzemu Cyrulikowi.

- Dołożę wszelkich starań, by posiadana wiedza, doświadczenie, współpraca z mieszkańcami i personelem pozwoliła mi stworzyć prawdziwy dom otwarty na drugiego człowieka w potrzebie. Położę duży nacisk na pozyskanie funduszy z PFRON oraz Urzędu Pracy. Postaram się również nawiązać współpracę z fundacjami i sponsorami celem pozyskania nowych łóżek elektrycznych, wózków inwalidzkich i wyposażenia łazienek. Poprawę relacji z najbliższymi postaram się osiągnąć poprzez uczestnictwo członków rodziny w życiu domu. Postaram się też, aby zajęcia terapeutyczne prowadzone były w atrakcyjny sposób. W planach mam spotkania z ciekawymi osobami, które podzielą się z mieszkańcami swoimi pasjami, spotkania z młodzieżą z Klubu Wolontariatu, spotkania dla miłośników śpiewu  i pasjonatów sportu – mówiła Ewelina Małecka, dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta.

PRZYDATNE INFORMACJE

Zatrzymaj się na chwilę i zobacz co może Ci się przydać

Internetowa rezerwacja kolejki w Wydziale  Komunikacji, Drogownictwa i Transportu

Internetowa rezerwacja kolejki w Wydziale Komunikacji, Drogownictwa i Transportu

Nie czekaj zapisz się już dziś!

Sprawdź szczegóły

Solidarni z Ukrainą

Solidarni z Ukrainą

Znajdziesz tutaj przydatne informacje dla uchodźców.

Sprawdź szczegóły

System e-Zamówienia Publiczne Powiatu Lublinieckiego

System e-Zamówienia Publiczne Powiatu Lublinieckiego

Sprawdź szczegóły

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

Znajdziesz tutaj wiele poradników oraz zasięgniesz pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punktach pomocy.

Sprawdź szczegóły

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Potrzebujesz porady w sprawie ochrony praw konsumentów skorzystaj z usług Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Sprawdź szczegóły

Zgubiłeś ważna rzecz?

Zgubiłeś ważna rzecz?

Zwróć się do Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego gdzie sprawdzisz ogłoszenia o rzeczach znalezionych.

Sprawdź szczegóły

Aktualne rozkłady jazdy busów w Powiecie Lublinieckim

Aktualne rozkłady jazdy busów w Powiecie Lublinieckim

Skorzystaj ze strony z rozkładami przygotowanej dla mieszkańców:

Przejdź do rozkładu busów

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Sprawdź aktualne ostrzeżenia i raporty w Powiecie Lublinieckim.

Sprawdź szczegóły

Transmisje z sesji Rady Powiatu

Transmisje z sesji Rady Powiatu

Znajdziesz tutaj aktualne i archiwalne nagrania

Sprawdź szczegóły

Zastanawiasz się gdzie bezpiecznie urodzić swoje dziecko?

Zastanawiasz się gdzie bezpiecznie urodzić swoje dziecko?

Skorzystaj z usług naszego Szpitala Powiatowego.

Sprawdź szczegóły

Potrzebujesz podpisać dokument elektronicznie?

Potrzebujesz podpisać dokument elektronicznie?

Skorzystaj z darmowego podpisu zaufanego i przejdź do e-puap:

Przejdź do epuap

Nasze powiatowe Orliki - przydatne informacje

Nasze powiatowe Orliki - przydatne informacje

Sprawdź harmonogramy:

Sprawdź szczegóły

Narady koordynacyjne

Narady koordynacyjne

Wydział Geodezji i Kartografii zaprasza projektantów do składania wniosków na naradę koordynacyjną w formie elektronicznej:

Sprawdź szczegóły

KONTAKT, WYDZIAŁY, BIURA

Znajdź szybko interesujący nr telefonu

Skontaktuj się z nami

Wyznacz trasę
do Starostwa
Skorzystaj z nowych miejsc parkingowych:
piętrowy Park and Ride przy dworcu