ZAREZERWUJ

WIZYTĘ

W WYDZIALE

KOMUNIKACJI

zamknij
Godziny pracy
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
(za wyjątkiem WK oraz WGK - sprawdź szczegóły)
Chcesz zadzwonić do wydziału?
Kliknij tutaj i wybierz wydział

Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych

Numer karty: WE.3/U

Opis:

Udzielanie dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne oraz osoby fizyczne inne niż Powiat Lubliniecki.

Co powinienem wiedzieć?

Tryb udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i innych niepublicznych placówek oświatowych, dla których Powiat Lubliniecki jest organem rejestrującym oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, określa uchwała Nr 343/XXII/20018 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 28 lutego 2018 r.

Jednostkami uprawnionymi do uzyskania dotacji są niepubliczne szkoły o uprawnieniach szkół publicznych, a także niepubliczne placówki, prowadzone przez osoby fizyczne i prawne, które uzyskały wpis do ewidencji prowadzonej przez Powiat Lubliniecki.

Dotacji udziela się pod warunkiem:

 • złożenia wniosku, zawierającego informacje o planowanej liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, przez organ prowadzący podmiot,
  o którym mowa w art. 15, art. 19 ust. 5, art. 26, art. 29 i  art. 30 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych, do Starosty Lublinieckiego, w terminie do 30 września roku bazowego, według wzoru określonego w załączniku nr 1 do uchwały;
 • przekazania przez organ prowadzący podmiot, danych do systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września roku bazowego, z wyjątkiem placówek oświatowych, o których mowa w art. 2 pkt 6, 7 i 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Praw oświatowe, które rozpoczynają działalność po dniu 30 września roku bazowego i uzyskały wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu, lub zezwolenie Starosty Lublinieckiego na założenie szkoły bądź placówki publicznej przez osobę fizyczną lub osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego.

  Link do Uchwały Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego (slask.eu)

Kto może załatwić sprawę?

Osoby prawne oraz osoby fizyczne inne niż Powiat Lubliniecki prowadzące szkoły lub placówki niepubliczne, dla których Powiat Lubliniecki jest organem rejestrującym.

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty?

 1. Wypełniony wniosek o udzielenie dotacji dla szkoły/placówki niepublicznej na dany rok kalendarzowy - wzór do uzyskania w Wydziale Edukacji Starostwa Powiatowego w Lublińcu, bądź na stronie Powiatu. Wniosek stanowi także załącznik Nr 1 do Uchwały 343/XXII/2018 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych przez osoby prawne inne niż Powiat Lubliniecki oraz osoby fizyczne publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
 2. Wypełnione miesięczne informacje o faktycznej liczbie uczniów / słuchaczy / wychowanków - wzór do uzyskania w Wydziale Edukacji Starostwa Powiatowego w Lublińcu, bądź na stronie Powiatu. Informacja stanowi także załącznik Nr 2 do Uchwały 343/XXII/2018 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 28 lutego 2018 r.
  w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych przez osoby prawne inne niż Powiat Lubliniecki oraz osoby fizyczne publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
 3. Wypełniony wniosek z wykorzystania dotacji dla szkoły/placówki - wzór do uzyskania w Wydziale Edukacji Starostwa Powiatowego w Lublińcu, bądź na stronie Powiatu. Wzór rozliczenia stanowi także załącznik Nr 3 do Uchwały 343/XXII/2018 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych przez osoby prawne inne niż Powiat Lubliniecki oraz osoby fizyczne publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości  ich pobrania i wykorzystania.

Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Nie ma żadnych opłat związanych ze złożeniem wniosku.

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1

 • Pobrać poniżej lub ze strony Starostwa Powiatowego w Lublińcu na stronie: druki do pobrania formularz "wniosku o udzielenie dotacji” oraz "informacji o liczbie uczniów” „rozliczenie dotacji”
 • Formularze wniosków dostępne są również w Starostwie Powiatowym w Lublińcu w Wydziale Edukacji (pok. 16 I piętro).


Krok 2
Złożyć kompletny wniosek:

 • osobiście w Biurze podawczym (parter);
 • listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Lublińcu – Wydział Edukacji: 42-700  Lubliniec, ul. Paderewskiego 7;
 • za pośrednictwem platformy e-PUAP.

Czy można załatwić sprawę bez konieczności przychodzenia do urzędu?

Tak, wysyłając kompletny wniosek:

 • pocztą,
 • za pośrednictwem platformy e-PUAP.

Możliwość załatwienia sprawy elektronicznie

Tak, sprawę można załatwić w pełni elektronicznie.

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie tej sprawy?

 1. Ustawa z dnia 27 października 2017 o finansowaniu zadań oświatowych (t. j. Dz. U. z 2020 r.,poz.2029 ze zm.), rozdział 3.
 2. Uchwała Nr 343/XXII/2018 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych przez osoby prawne inne niż Powiat Lubliniecki oraz osoby fizyczne publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. (Dz. Urz. Woj. Sla. 2018.1508)

Bezpieczeństwo danych osobowych

Informacja ogólna o ochronie danych osobowych zbieranych przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu.

Wydział:

Wydział Edukacji

Potrzebujesz dodatkowych informacji?
ZADZWOŃ:

530 007 861
Kowalik Aleksandra , Malcher Renata
Przejdź do: Pliki do pobrania

Utworzony: Czwartek 29 lipca 2021 13:44:46 przez: Mirosław Włodarczyk

Ilość wyświetleń: 2233

PRZYDATNE INFORMACJE

Zatrzymaj się na chwilę i zobacz co może Ci się przydać

Internetowa rezerwacja kolejki w Wydziale Komunikacji, Drogownictwa i Transportu

Internetowa rezerwacja kolejki w Wydziale Komunikacji, Drogownictwa i Transportu

Nie czekaj zapisz się już dziś!

Sprawdź szczegóły

Solidarni z Ukrainą

Solidarni z Ukrainą

Znajdziesz tutaj przydatne informacje dla uchodźców.

Sprawdź szczegóły

System e-Zamówienia Publiczne Powiatu Lublinieckiego

System e-Zamówienia Publiczne Powiatu Lublinieckiego

Sprawdź szczegóły

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

Znajdziesz tutaj wiele poradników oraz zasięgniesz pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punktach pomocy.

Sprawdź szczegóły

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Potrzebujesz porady w sprawie ochrony praw konsumentów skorzystaj z usług Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Sprawdź szczegóły

Zgubiłeś ważna rzecz?

Zgubiłeś ważna rzecz?

Zwróć się do Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego gdzie sprawdzisz ogłoszenia o rzeczach znalezionych.

Sprawdź szczegóły

Aktualne rozkłady jazdy busów w Powiecie Lublinieckim

Aktualne rozkłady jazdy busów w Powiecie Lublinieckim

Skorzystaj ze strony z rozkładami przygotowanej dla mieszkańców:

Przejdź do rozkładu busów

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Sprawdź aktualne ostrzeżenia i raporty w Powiecie Lublinieckim.

Sprawdź szczegóły

Transmisje z sesji Rady Powiatu

Transmisje z sesji Rady Powiatu

Znajdziesz tutaj aktualne i archiwalne nagrania

Sprawdź szczegóły

Zastanawiasz się gdzie bezpiecznie urodzić swoje dziecko?

Zastanawiasz się gdzie bezpiecznie urodzić swoje dziecko?

Skorzystaj z usług naszego Szpitala Powiatowego.

Sprawdź szczegóły

Potrzebujesz podpisać dokument elektronicznie?

Potrzebujesz podpisać dokument elektronicznie?

Skorzystaj z darmowego podpisu zaufanego i przejdź do e-puap:

Przejdź do epuap

Nasze powiatowe Orliki - przydatne informacje

Nasze powiatowe Orliki - przydatne informacje

Sprawdź harmonogramy:

Sprawdź szczegóły

Narady koordynacyjne

Narady koordynacyjne

Wydział Geodezji i Kartografii zaprasza projektantów do składania wniosków na naradę koordynacyjną w formie elektronicznej:

Sprawdź szczegóły

KONTAKT, WYDZIAŁY, BIURA

Znajdź szybko interesujący nr telefonu

Skontaktuj się z nami

Wyznacz trasę
do Starostwa
Skorzystaj z nowych miejsc parkingowych:
piętrowy Park and Ride przy dworcu