ZAREZERWUJ

WIZYTĘ

W WYDZIALE

KOMUNIKACJI

zamknij
Godziny pracy
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
(za wyjątkiem WK oraz WGK - sprawdź szczegóły)
Chcesz zadzwonić do wydziału?
Kliknij tutaj i wybierz wydział
50-lecie Zespołu Szkół Zawodowych w Lublińcu 1974-2024 - Konkursy

14 czerwca 20245 min.179

50-lecie Zespołu Szkół Zawodowych w Lublińcu 1974-2024 - Konkursy

Konkurs fryzjerski

Branżowa Szkoła 1 stopnia nr 2 w Lublińcu kształci w zawodzie fryzjer od 1996 r.  Wówczas uczniowie zdobywali umiejętności praktyczne u lokalnych przedsiębiorców branży fryzjerskiej, natomiast kształcenie zawodowe teoretyczne było realizowane w formie kursów dokształcania zawodowego. Ośrodkiem kształcenia było Centrum Kształcenia Zawodowego w Częstochowie na ulicy Legionów 58.

Dni Przedsiębiorczości w Mickiewiczu

13 czerwca 20242 min.143

Dni Przedsiębiorczości w Mickiewiczu

W Zespole Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu odbyły się Dni Przedsiębiorczości 2024.

W pierwszym dniu wydarzenia uczniowie wzięli udział w wykładzie na temat praw konsumenta indywidualnego i przedsiębiorcy. Wykład przeprowadziła Anna Piecuch - Powiatowy Rzecznik Konsumentów. W tym samym dniu odbyły się również dwa konkursy.

50-lecie Zespołu Szkół Zawodowych w Lublińcu 1974-2024 - Kadra kierownicza

13 czerwca 20243 min.363

50-lecie Zespołu Szkół Zawodowych w Lublińcu 1974-2024 - Kadra kierownicza

Kadra kierownicza Zespołu Szkół Zawodowych w Lublińcu w roku jubileuszu 50-lecia szkoły

 

Kardas Jolanta pełni funkcję dyrektora szkoły od 2004 - nadal

Skubala Jolanta - wicedyrektor

Paweł Mzyk -  wicedyrektor

Renata Pruska - kierownik szkolenia praktycznego

60-lecie powstania ogniska TKKF PEDAGOG Lubliniec

13 czerwca 20242 min.168

60-lecie powstania ogniska TKKF PEDAGOG Lubliniec

Ognisko TKKF PEDAGOG Lubliniec zostało założone w 1964 roku. Na przełomie lat w stowarzyszeniu działały różne grupy sportowe, m.in. skata sportowego, siatkówki, czy też działająca po dzień dzisiejszy grupa piłki nożnej. Piłkarze w wieku 16-75 lat trenują swoje umiejętności we wtorki i piątki na terenie boiska sportowego przy Szkolnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lublińcu. Oprócz wspomnianych treningów drużyna niejednokrotnie uczestniczy w wyjazdowych turniejach w kraju i w Europie.

Z okazji jubileuszu 60-lecia istnienia ogniska TKKF PEDAGOG 8 czerwca br. zorganizowano turniej piłki nożnej. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął starosta Joachim Smyła. W rozgrywkach udział wzięły następujące drużyny: OLDBOYS LKS SPARTA Lubliniec, OLDBOYS Krupski Młyn, OLDBOYS Kochanowice i OLDBOYS TKKF PEDAGOG.

W tym roku obchodzimy 50-lecie Zespołu Szkół Zawodowych w Lublińcu 1974-2024 - Kalendarium

12 czerwca 20245 min.364

W tym roku obchodzimy 50-lecie Zespołu Szkół Zawodowych w Lublińcu 1974-2024 - Kalendarium

 

Kalendarium ważniejszych wydarzeń Zespołu Szkół Zawodowych w Lublińcu:

Lp.

Wydarzenie

1.

 

9 kwietnia 1974 roku Decyzją Ministra Górnictwa i Energetyki zostaje powołana nowa placówka, która 1 września 1974 roku otwiera swoje podwoje jako Zasadnicza Szkoła Zawodowa
dla Pracujących Zakładu Produkcyjno-Remontowego Energetyki „Lubliniec” w Lublińcu.

2.

1 września 1975 roku powołano do pełnienia funkcji dyrektora placówki inż. Edwarda Maksymiaka.

3.

W styczniu 1975 roku ma miejsce wręczenie sztandaru dla Zespołu Szkół Zawodowych.

4.

Otwarcie w 1975 roku warsztatów szkolnych. Ich pierwszym kierownikiem został Herbert Hain.

5.

1 września 1977 roku otwarto przy Zespole Szkół Zawodowych w Lublińcu Technikum Zawodowe
dla Pracujących na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Lublińcu kształcące w kierunkach: elektromechanika, obróbka skrawaniem.

6.

1 grudnia 1981 roku powołano pana Jana Pawełczyk na stanowisko dyrektora Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Technikum Zawodowego dla Pracujących Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Remontowego Energetyki z siedzibą w Lublińcu.

7.

W związku z decyzją przejścia na emeryturę dyrektora pana Jana Pawełczyka z dniem 1 września 1989 roku stanowisko dyrektora Zasadniczej Szkoły Zawodowej Przyzakładowej ZPRE-Lubliniec
w Lublińcu powierzono panu Alfredowi Prządło.

8.

W roku szkolnym 1992/1993 na terenie Zasadniczej Szkoły Zawodowej Przyzakładowej PPRE ENERGOSERWIS w Lublińcu zostało uruchomione 3-letnie Technikum dla Pracujących (Dorosłych) na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla następujących zawodów i specjalności:

1. Technik mechanik – specjalność, obróbka skrawaniem;

 2. Technik elektryk – specjalność, maszyny i aparaty elektryczne.

9.

Z dniem 12 lutego 1993 roku pozytywnie zaopiniowano wniosek dotyczący zmiany nazwy szkoły
z dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Przyzakładowej „ENERGOSERWIS” na „Zespół Szkół Zawodowych Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Remontowego ENERGOSERWIS”. W skład zespołu wchodziły następujące szkoły:

1. Zasadnicza Szkoła Zawodowa;

2. Technikum Elektryczne;

 3. Technikum dla Dorosłych.

10.

25 czerwca 1999 roku miało miejsce przekazanie nowego sztandaru Zespołowi Szkół Zawodowych
nr 2 w Lublińcu.

11.

Z dniem 1 września 1999 roku pan Hubert Kuboś,, wieloletni nauczyciel wychowania fizycznego zostaje powołany na Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Lublińcu.

12.

W lutym 2001 roku w szkole zostały oddane do użytku nowe szatnie oraz siłownia.

13.

Szkoła od 2001 roku współpracuje ze szkołą o podobnym profilu nauczania w Rheinfelden organizując co roku międzynarodową wymianę młodzieży polsko-niemieckiej.

14.

W 2002 roku w szkole po raz kolejny dochodzi do zmiany nazwy na Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych nr 2. Obowiązuje ona do 2006 roku, po czym ponownie zmienia nazwę na dotychczas obowiązującą, a mianowicie -  Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu.

16.

W roku szkolnym 2002/2003 w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcąco – Technicznych
nr 2 w Lublińcu wchodzą: 3- letnie Liceum Profilowane elektryczne, 2-letnia Zasadnicza Szkoła Zawodowa w zawodach: elektryk, gdzie szkoła zapewniała praktykę w firmie Energoserwis S.A. (Siemens, Westinghouse), stolarz, piekarz, cukiernik, sprzedawca, rzeźnik-wędliniarz, kucharz małej gastronomii. Można było także wyróżnić klasę o specjalności – Wielozawodowa, w skład, której wchodziły specjalności blacharz samochodowy, lakiernik, monter elektroniki, monter instalacji gazowej. 3-letnie Technikum dla Dorosłych na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej
w zawodach: technik elektryk, technik mechanik, technik technologii drewna, technik technologii żywienia. 5-letnie Technikum elektryczne o specjalności Technik elektryk na podbudowie szkoły podstawowej.

17.

Od 1 września 2004 roku pani Jolanta Kardas do nadal pełni obowiązki dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych nr 2 w Lublińcu.

18.

Od 18 listopada 2008 roku do 16 grudnia 2008 roku budowa boiska na terenie Zespołu Szkół Zawodowych w Lublińcu, która trwała

19.

W latach 2012 - 2013 miała miejsce modernizacja i  budowa nowego skrzydła szkoły

20.

2024 - Rok Jubileuszowy Zespołu Szkół Zawodowych w Lublińcu”.

 

50-lecie Zespołu Szkół Zawodowych w Lublińcu 1974-2024 - 50 lat minęło...

12 czerwca 20242 min.403

50-lecie Zespołu Szkół Zawodowych w Lublińcu 1974-2024 - 50 lat minęło...

Jubileusz szkoły to niezwykłe wydarzenie w życiu uczniów, nauczycieli, absolwentów i pracowników. To doskonała okazja do wspomnień, które zawsze pozostaną w pamięci. Trudno bowiem być obojętnym wobec miejsca, w którym pozostawiło się część swojego życia.

Przez 50 lat szkoła zmieniła się bardzo. Mamy nowe skrzydło, boisko, komputery, dziennik elektroniczny, nowoczesne sale lekcyjne. Ale nadal najważniejszy jest dla Nas młody człowiek. Dbamy o to, aby uwierzył w swoje siły, nie bał się marzyć i sięgać gwiazd. Dajemy mu możliwość zaprezentowania talentów i zainteresowań. Sukcesy uczniów dają nam satysfakcję i radość. Przekazujemy im wiedzę, ale także kształtujemy ich charakter i system wartości.

Obecnie w skład Zespołu Szkół Zawodowych w Lublińcu wchodzi Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2 w Lublińcu oraz Technikum nr 3 w Lublińcu.

O naszej szkole można by mówić wiele. W istocie jednak pozostała taka sama - jest nie tylko ważną częścią lokalnej rzeczywistości, ale jest też częścią naszego życia. W roku 2004r. zaszczyt prowadzenia placówki przypadł mnie. Od ponad dwudziestu lat pełnię funkcję jej Dyrektora. Jubileusz szkoły jest okazją do uświadomienia sobie, że w naszej życiowej wędrówce ważne jest nie tylko to, dokąd idziemy, ale także pamięć o tym, skąd przychodzimy.

Jubileusz 50 – lecia Zespołu Szkół Zawodowych w Lublińcu jest doskonałą okazją do tego, aby słowa podziękowania skierować również w stronę organu prowadzącego Szkołę - Starostwa Powiatowego w Lublińcu za udzielanie wsparcia w realizacji Jej celów i zapewnienie bezpiecznych warunków prawidłowego przebiegu procesu nauczania i wychowania uczniów.

 

Z wyrazami szacunku

Jolanta Kardas

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do kibicowania piłkarzom w Powiatowym Turnieju Oldbojów Ruch Kochanowice

11 czerwca 20241 min.175

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do kibicowania piłkarzom w Powiatowym Turnieju Oldbojów Ruch Kochanowice

 Rozgrywki odbędą się w najbliższą sobotę tj. 15 czerwca 2024 r. od godziny 13.00 na Stadionie Ludowym w Kochanowicach.

Wystawa Fotograficzna Moje Artystyczne Ja - 'Wiosna w obiektywie' w Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej - Lubitece

10 czerwca 20241 min.191

Wystawa Fotograficzna Moje Artystyczne Ja - "Wiosna w obiektywie" w Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej - Lubitece

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia Wystawy Fotograficznej Moje Artystyczne Ja - „Wiosna w obiektywie” w Miejsko - Powiatowej Bibliotece Publicznej – Lubitece.

Wystawę przygotowali uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego im. prof. Z. Religi w Lublińcu oraz słuchacze klasy 2 I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych im. prof. Z. Religi.

'Ekodisco' - Konkurs Ekologiczny w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. K. Mańki w Lublińcu

7 czerwca 20242 min.204

"Ekodisco" - Konkurs Ekologiczny w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. K. Mańki w Lublińcu

5 czerwca br. w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. K. Mańki w Lublińcu miała miejsce finałowa gala Wojewódzkiego Konkursu Ekologicznego pod patronatem starosty lublinieckiego Joachima Smyły.

Hasłem przewodnim tegorocznej edycji konkursu było „Ekodisco“. Uczniowie w swoich pełnych radości, uśmiechu i koloru pracach pokazali zaczarowany świat przyrody, przekazując tym samym, że naszym obowiązkiem jest dbać o naturę, troszczyć się, by zawsze mogła nas zachwycać swoim pięknem i przyczyniać się do naszego dobrego zdrowia i samopoczucia.

Sukces artystów Klubu JWK z Lublińca na Festiwalu Piosenki i Tańca w Bydgoszczy

6 czerwca 20242 min.220

Sukces artystów Klubu JWK z Lublińca na Festiwalu Piosenki i Tańca w Bydgoszczy

Od 3 do 6 czerwca na deskach Kinoteatru Klubu Inspektoratu Wsparcia Wojska Polskiego w Bydgoszczy odbywał się Finał Festiwalu Piosenki i Tańca w ramach Manewrów Artystycznych Wojska Polskiego 2024. Powiat Lubliniecki reprezentował w artystycznych zmaganiach Klub JWK w Lublińcu.

Artyści z wojskowych ośrodków kultury z całego kraju, po wcześniejszych dwóch etapach eliminacyjnych w Krakowie, Wrocławiu i Gdyni, rywalizowali ze sobą w kategoriach tanecznych i wokalnych o tytuły laureatów. Tego roku z ponad 100 wojskowych ośrodków kultury w szranki konkursu stanęło 45 klubów, a do ścisłego finału dostało się 59 podmiotów artystycznych z kilkunastu klubów. Wraz z lubliniecką młodzieżą stanęli artyści m. in. ze Szczecina, Warszawy, Brzegu, Przemyśla, Rzeszowa, Gdyni, Kołobrzegu, Węgorzewa czy Lublina.

Pierwsze dwa dni artystycznych działań o zabarwieniu patriotycznym zakończone zostały Galą Festiwalową w kategorii taniec. Przedstawiciele Klubu JWK w Lublińcu nagrodzeni zostali tytułem laureata:

  • I stopnia z nagrodą finansową Ministra Obrony Narodowej za miniaturę „DWIE TWARZE” w wykonaniu Bianki Schabowskiej i Nikoli Małczak oraz
  • II stopnia z nagrodą finansową Ministra Obrony Narodowej za spektakl „Bajka - umiemy wybaczać” w wykonaniu reprezentantów Teatru Tańca „SPECIAL ART”.

Lublinieccy klubowicze przedstawili emocje i dramaturgię tematów podjętych w spektaklach tanecznych w iście hollywoodzkim stylu. Przed nami oczekiwanie na wyniki w kategorii wokalnej, gdzie wokalistka Binka Schabowska w brawurowy i profesjonalny sposób, za sprawą wykonanych przez siebie utworów, przeniosła widzów w okres II wojny światowej i jakże pięknego okresu międzywojennej muzyki i filmu. Bydgoszcz zdobyty, a teraz przed klubowiczami kolejne wyzwania. Wszystkim artystom gratulujemy i trzymamy kciuki za kolejne udane festiwale i koncerty.

PRZYDATNE INFORMACJE

Zatrzymaj się na chwilę i zobacz co może Ci się przydać

Internetowa rezerwacja kolejki w Wydziale  Komunikacji, Drogownictwa i Transportu

Internetowa rezerwacja kolejki w Wydziale Komunikacji, Drogownictwa i Transportu

Nie czekaj zapisz się już dziś!

Sprawdź szczegóły

Solidarni z Ukrainą

Solidarni z Ukrainą

Znajdziesz tutaj przydatne informacje dla uchodźców.

Sprawdź szczegóły

System e-Zamówienia Publiczne Powiatu Lublinieckiego

System e-Zamówienia Publiczne Powiatu Lublinieckiego

Sprawdź szczegóły

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

Znajdziesz tutaj wiele poradników oraz zasięgniesz pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punktach pomocy.

Sprawdź szczegóły

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Potrzebujesz porady w sprawie ochrony praw konsumentów skorzystaj z usług Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Sprawdź szczegóły

Zgubiłeś ważna rzecz?

Zgubiłeś ważna rzecz?

Zwróć się do Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego gdzie sprawdzisz ogłoszenia o rzeczach znalezionych.

Sprawdź szczegóły

Aktualne rozkłady jazdy busów w Powiecie Lublinieckim

Aktualne rozkłady jazdy busów w Powiecie Lublinieckim

Skorzystaj ze strony z rozkładami przygotowanej dla mieszkańców:

Przejdź do rozkładu busów

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Sprawdź aktualne ostrzeżenia i raporty w Powiecie Lublinieckim.

Sprawdź szczegóły

Transmisje z sesji Rady Powiatu

Transmisje z sesji Rady Powiatu

Znajdziesz tutaj aktualne i archiwalne nagrania

Sprawdź szczegóły

Zastanawiasz się gdzie bezpiecznie urodzić swoje dziecko?

Zastanawiasz się gdzie bezpiecznie urodzić swoje dziecko?

Skorzystaj z usług naszego Szpitala Powiatowego.

Sprawdź szczegóły

Potrzebujesz podpisać dokument elektronicznie?

Potrzebujesz podpisać dokument elektronicznie?

Skorzystaj z darmowego podpisu zaufanego i przejdź do e-puap:

Przejdź do epuap

Nasze powiatowe Orliki - przydatne informacje

Nasze powiatowe Orliki - przydatne informacje

Sprawdź harmonogramy:

Sprawdź szczegóły

Narady koordynacyjne

Narady koordynacyjne

Wydział Geodezji i Kartografii zaprasza projektantów do składania wniosków na naradę koordynacyjną w formie elektronicznej:

Sprawdź szczegóły

KONTAKT, WYDZIAŁY, BIURA

Znajdź szybko interesujący nr telefonu

Skontaktuj się z nami

Wyznacz trasę
do Starostwa
Skorzystaj z nowych miejsc parkingowych:
piętrowy Park and Ride przy dworcu