ZAREZERWUJ

WIZYTĘ

W WYDZIALE

KOMUNIKACJI

zamknij
Godziny pracy
Poniedziałek - Piątek 7:30 - 15:30
(za wyjątkiem WK oraz WGK - sprawdź szczegóły)
Chcesz zadzwonić do wydziału?
Kliknij tutaj i wybierz wydział
Przewodnicząca Rady Powiatu w Lublińcu zaprasza do wizyty na cotygodniowych dyżurach

13 maja 20241 min.257

Przewodnicząca Rady Powiatu w Lublińcu zaprasza do wizyty na cotygodniowych dyżurach

Przewodnicząca Rady Powiatu w Lublińcu zaprasza do wizyty na cotygodniowych dyżurach, które zaplanowała na każdy poniedziałek w godzinach od 13.00 do 15.00 w budynku Starostwa Powiatowego w pokoju nr 10 na parterze.

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych

12 maja 20241 min.123

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych

Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek i Położnych pragniemy złożyć wszystkim Paniom najserdeczniejsze życzenia satysfakcji i zadowolenia, wytrwałości, mocy i siły w wykonywaniu pracy, która jest ważnym wsparciem w procesie leczenia oraz obecności w tych szczególnych chwilach, w narodzinach nowego życia. Za to wszystko serdecznie dziękujemy.

Starosta
Joachim Smyła

Przewodniczący Rady Powiatu
Anita Naczyńska

Wicestarosta
Tadeusz Konina

 

Zapraszamy na XII Rodzinny Festyn 'U Oblat' - 25 maja 2024 r. na targowisku w Lublińcu

10 maja 20241 min.953

Zapraszamy na XII Rodzinny Festyn "U Oblat" - 25 maja 2024 r. na targowisku w Lublińcu

W PROGRAMIE:

14:00 Rozpoczęcie festynu
14:15 Występ Studia Wokalnego z Miejskiego Domu Kultury w Lublińcu
15:15 Animacje dla dzieci
15:30 Występ dzieci z Katolickiego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. św. Edyty Stein Fundacji Edukacji Katolickiej 
16:00 Animacje dla dzieci
16:15  Występ Zespołu Pieśni i Tańca "Halka" MDK w Lublińcu
17:00 Animacje dla dzieci
17:15  Bajka „Kot w butach” w wykonaniu duszpasterzy i zaproszonych gości
17:45-18:00  Animacje dla dzieci
18:30 Koncert Zespołu Magdy Anioł

Po koncercie ogłoszenie wyników konkursu "Lizak z niespodzianką"

XI Ogólnopolski Bieg Tropami Śląskich Dinozaurów – Lisowice 2024

10 maja 20241 min.181

XI Ogólnopolski Bieg Tropami Śląskich Dinozaurów – Lisowice 2024

Jak co roku, 1 maja br. odbyła się kolejna edycja Ogólnopolskiego Biegu Tropami Śląskich Dinozaurów w Lisowicach. Pogoda dopisała więc zarówno dzieci, jak i dorośli mogli skorzystać z przygotowanych atrakcji, jakie towarzyszyły wydarzeniu. Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objął Starosta Lubliniecki Joachim Smyła.  Łącznie udział wzięło ponad 300 osób. Najlepszymi okazali się:

Kategoria OPEN 10 km – kobiety
I – Anna Waliduda
II – Nicola Szafarczyk
III – Aleksandra Wielechowska

Kategoria OPEN 10 km – mężczyźni
I – Maciej Kowolik
II – Marcin Wilk
III – Tomasz Sosnowski

Kategoria OPEN 5 km – kobiety
I – Julia Marzec
II – Patrycja Musik
III – Julia Świder

Kategoria OPEN 5 km – mężczyźni
I – Dawid Garcorz
II – Dawid Świder
III – Maksymilian Budny

Wszystkie wyniki znajdują się na stronie https://live.ultimasport.pl/1100/.

 

Jubileusz 100 – lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Wędzinie

8 maja 20241 min.243

Jubileusz 100 – lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Wędzinie

4 maja br. odbyła się uroczystość 100 –lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Wędzinie, która objęta została honorowym patronatem starosty Joachima Smyły.

Obchody rozpoczęły się od mszy świętej odprawionej przez zaproszonego wieloletniego proboszcza parafii ks. Zygfryda Flaka.

Część oficjalna - przy remizie została - przeprowadzona zgodnie z ceremoniałem pożarniczym. Sztandar jednostki odznaczony został Złotym Znakiem Związku OSP RP, a jego wręczenia dokonał Członek Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. śląskiego Krzysztof Strzoda. Sześciu druhów jednostki z Wędziny otrzymało związkowe medale Za Zasługi dla Pożarnictwa, jeden odznaczony został odznaką Za Zasługi dla Pożarnictwa Powiatu Lublinieckiego, a 15-tu uhonorowano odznakami za wysługę lat.

Po oficjalnej części wszyscy przenieśli się do namiotów festynowych, gdzie można było posilić się obiadem oraz kawą i ciastem. Wspólne świętowanie umilał Andrzej Miś z zespołem.

Pierwsza sesja Rady Powiatu w Lublińcu

7 maja 20242 min.474

Pierwsza sesja Rady Powiatu w Lublińcu

7 maja br. o godzinie 9.00 odbyła się pierwsza sesja nowo wybranej Rady Powiatu w Lublińcu, którą poprowadził Rufin Majchrzyk – radny senior. Przewodnicząca Powiatowej Komisji Wyborczej – Marta Szpitun-Mendrela wręczyła radnym zaświadczenia o wyborze. Wszyscy radni złożyli uroczyste ślubowanie. Do przeprowadzenia głosowań w czasie sesji powołano Komisję Skrutacyjną, która przeprowadzała techniczną część głosowań. W jej skład weszli Przewodnicząca Komisji Renata Pyrek oraz pozostali członkowie: Sonia Wachowska, Krzysztof Strzoda, Dawid Smol oraz Karolina Dudzik.

Na stanowisko przewodniczącego Rady Powiatu wybrano jednogłośnie Anitę Naczyńską, a wiceprzewodniczącymi zostali: Jerzy Orszulak i Ernest Pogoda.

Na stanowisku starosty pozostał Joachim Smyła. Funkcję wicestarosty ponownie powierzono Tadeuszowi Koninie. Do Zarządu Powiatu, oprócz starosty i wicestarosty, wybrano: Rufina Majchrzyka, Leszka Matyję oraz Marka Wręczyckiego.

Nowy skład Rady Powiatu tworzą: Wspólnota Ziemi Lublinieckiej (5 radnych), Porozumienie Ziemi Lublinieckiej (5 radnych), Prawo i Sprawiedliwość (5 radnych) oraz Serce dla Powiatu (4 radnych).

Drogie Maturzystki i Drodzy Maturzyści

6 maja 20241 min.217

Drogie Maturzystki i Drodzy Maturzyści

Drogie Maturzystki i Drodzy Maturzyści rozpoczyna się dla wielu z Was ważny etap - egzamin maturalny. To czas, który wymaga nie tylko wiedzy, ale również spokoju, determinacji i wiary we własne umiejętności. Niech egzamin dojrzałości będzie dla Was znakomitym wstępem w dorosłe życie. Budujcie je mądrze, pięknie i odpowiedzialnie.

Starosta
Joachim Smyła

Wicestarosta
Tadeusz Konina

 

 

Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym za nami

6 maja 20241 min.156

Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym za nami

26 kwietnia br. w Szkole Podstawowej nr 3 w Lublińcu odbył się Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął starosta Joachim Smyła.

Głównym celem turnieju było propagowanie właściwych i bezpiecznych zachowań na drodze. Do konkursu wiedzy i umiejętności przystąpiło 45 uczniów z powiatu lublinieckiego wyłonionych wcześniej w konkursach miejskich i gminnych.

W pierwszej części turnieju uczestnicy przystąpili do testu wiedzy teoretycznej z przepisów ruchu drogowego, a następnie do etapu praktycznego - rowerowego toru przeszkód. Na zakończenie uczestnicy przystąpili do sprawdzenia swoich umiejętności z zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Powiat Lubliniecki poszukuje animatora na boisko Orlik

6 maja 20245 min.290

Powiat Lubliniecki poszukuje animatora na boisko Orlik

Starosta Lubliniecki zaprasza chętnych do pełnienia funkcji animatora na boisku „Orlik” w Lublińcu w 2024 roku do składania ofert

 1. Liczba osób planowanych do zatrudnienia: jedna.
 2. Forma świadczenia usługi: umowa zlecenie.
 3. Okres realizowania zajęć: od maja 2024 r. do dnia 31 października 2024 r.
 4. Wymiar czasu pracy w ciągu miesiąca – od 80 do 100 godzin (80 godzin w maju).
 5. Miejsce wykonywania usługi: boisko Orlik przy ul. ks. płk. J. Szymały 3 w Lublińcu.
 6. Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie,
 • stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zadań animatora,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za przestępstwa popełnione umyślne,
 • posiadanie odpowiednich kwalifikacji i uprawnień do prowadzenia i organizowania zajęć sportowo – rekreacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, tj. m. in. nauczyciela wychowania fizycznego, trenera, instruktora sportu (ew. instruktora rekreacji ruchowej).
 1. Wymagania dodatkowe:
 • doświadczenie w pracy z dziećmi lub młodzieżą na stanowisku nauczyciela, trenera sportu lub instruktora sportu i rekreacji,
 • dokładność w wykonywaniu zadań, kultura osobista, systematyczność, obowiązkowość, punktualność, dyspozycyjność.
 1. Wynagrodzenie:

Stawka godzinowa 29,00 złotych brutto (umowa zlecenie z Powiatem Lublinieckim).

 1. Zakres wykonywanych zadań:
 • organizowanie i prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych, gier i zabaw ruchowych oraz imprez sportowych dla różnych grup wiekowych i społecznych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych oraz rodzin na boisku Orlik zgodnie z miesięcznym harmonogramem pracy;
 • organizacja regularnych i atrakcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży;
 • współpraca ze szkołami i innymi jednostkami organizacyjnymi Powiatu Lublinieckiego w celu promowania aktywności fizycznej;
 • współpraca z klubami sportowymi, organizacjami pozarządowymi, wolontariuszami oraz animatorami z innych Orlików;
 • organizowanie i współorganizowanie imprez sportowych oraz innych wydarzeń promujących zdrowy styl życia;
 • dbanie o sprzęt sportowy oraz porządek na obiekcie;
 • prowadzenie wymaganej dokumentacji.

Zawarta z animatorem umowa zlecenia określi szczegółowy zakres zadań i obowiązków oraz sposób dokumentowania wykonywanych czynności.

Zajęcia prowadzone przez animatora odbywać się będą w systemie zmiennym w dni robocze oraz dni wolne od pracy – zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem.  

 1. Wymagane dokumenty:
 • Życiorys zawodowy (CV).
 • Program działań sportowo – rekreacyjnych adresowanych do różnych grup społecznych, które kandydat zamierza realizować będąc animatorem oraz wykaz proponowanych imprez do zorganizowania.
 • Kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz posiadanie dodatkowych uprawnień zawodowych trenerskich lub instruktorskich.
 • Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zadań animatora.
 • Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych.
 • Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie przestępstw określonych w rozdziale XIX i XV Kodeksu Karnego, w art. 189a i art. 207 Kodeksu karnego oraz w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2023 r., poz. 172 oraz z 2022 r., poz. 2600) lub za odpowiadające tym przestępstwom czyny zabronione określone w przepisach prawa obcego (do czasu uzyskania ww. informacji należy złożyć oświadczenie kandydata o niekaralności za ww. przestępstwa popełnione umyślnie).
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby aktualnie prowadzonej rekrutacji na Animatora.
 1. Sposób i termin składania ofert:
 • Oferty należy składać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lublińcu w godz. od 7:30 do 15:30 lub przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Lublińcu, ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Animator Sportu 2024”.
 • Termin składania ofert: do dnia 30 kwietnia 2024 r. (decyduje data wpływu do Starostwa).
 • Oferty złożone po terminie oraz niekompletne nie będą rozpatrywane.
 • Dokumentów nie odsyłamy.
 • Spośród osób spełniających wymogi formalne zostanie wybrana jedna osoba, z którą zostanie zawarta umowa. Więcej informacji udziela Wydział Edukacji, tel. 34 351 05 00, 574 009 525.

Zakończenie roku szkolnego klas maturalnych

29 kwietnia 20241 min.262

Zakończenie roku szkolnego klas maturalnych

W szkołach średnich, dla których Powiat Lubliniecki jest organem prowadzącym świadectwa maturalne odebrało w tym roku szkolnym 308  uczniów. W piątek, 26 kwietnia,  swoją edukację zakończyli uczniowie klas czwartych i piątych szkół średnich, m.in. Zespołu Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu, gdzie – w uroczystości zakończenia roku uczestniczyły władze Powiatu: starosta Joachim Smyła, sekretarz Powiatu Sylwia Fronczek i skarbnik Jacek Fokczyński.

W uroczystości uczestniczyli również: przewodniczący Rady Rodziców, Dyrekcja szkoły, wychowawcy, nauczyciele i tegoroczni absolwenci czterech klas liceum i dwóch klas technikum, łącznie 144 uczniów.

PRZYDATNE INFORMACJE

Zatrzymaj się na chwilę i zobacz co może Ci się przydać

Internetowa rezerwacja kolejki w Wydziale Komunikacji, Drogownictwa i Transportu

Internetowa rezerwacja kolejki w Wydziale Komunikacji, Drogownictwa i Transportu

Nie czekaj zapisz się już dziś!

Sprawdź szczegóły

Solidarni z Ukrainą

Solidarni z Ukrainą

Znajdziesz tutaj przydatne informacje dla uchodźców.

Sprawdź szczegóły

System e-Zamówienia Publiczne Powiatu Lublinieckiego

System e-Zamówienia Publiczne Powiatu Lublinieckiego

Sprawdź szczegóły

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

Znajdziesz tutaj wiele poradników oraz zasięgniesz pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punktach pomocy.

Sprawdź szczegóły

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Potrzebujesz porady w sprawie ochrony praw konsumentów skorzystaj z usług Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Sprawdź szczegóły

Zgubiłeś ważna rzecz?

Zgubiłeś ważna rzecz?

Zwróć się do Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego gdzie sprawdzisz ogłoszenia o rzeczach znalezionych.

Sprawdź szczegóły

Aktualne rozkłady jazdy busów w Powiecie Lublinieckim

Aktualne rozkłady jazdy busów w Powiecie Lublinieckim

Skorzystaj ze strony z rozkładami przygotowanej dla mieszkańców:

Przejdź do rozkładu busów

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Sprawdź aktualne ostrzeżenia i raporty w Powiecie Lublinieckim.

Sprawdź szczegóły

Transmisje z sesji Rady Powiatu

Transmisje z sesji Rady Powiatu

Znajdziesz tutaj aktualne i archiwalne nagrania

Sprawdź szczegóły

Zastanawiasz się gdzie bezpiecznie urodzić swoje dziecko?

Zastanawiasz się gdzie bezpiecznie urodzić swoje dziecko?

Skorzystaj z usług naszego Szpitala Powiatowego.

Sprawdź szczegóły

Potrzebujesz podpisać dokument elektronicznie?

Potrzebujesz podpisać dokument elektronicznie?

Skorzystaj z darmowego podpisu zaufanego i przejdź do e-puap:

Przejdź do epuap

Nasze powiatowe Orliki - przydatne informacje

Nasze powiatowe Orliki - przydatne informacje

Sprawdź harmonogramy:

Sprawdź szczegóły

Narady koordynacyjne

Narady koordynacyjne

Wydział Geodezji i Kartografii zaprasza projektantów do składania wniosków na naradę koordynacyjną w formie elektronicznej:

Sprawdź szczegóły

KONTAKT, WYDZIAŁY, BIURA

Znajdź szybko interesujący nr telefonu

Skontaktuj się z nami

Wyznacz trasę
do Starostwa
Skorzystaj z nowych miejsc parkingowych:
piętrowy Park and Ride przy dworcu